بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شرح نهج البلاغه بخش 2, آیت الله ناصر مکارم شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     401 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     402 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     403 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     404 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     405 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     406 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     407 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     408 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     409 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     410 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     411 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     412 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     413 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     414 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     415 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     416 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     417 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     418 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     419 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     420 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     421 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     422 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     423 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     424 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     425 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     426 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     427 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     428 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     429 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     430 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     431 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     432 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     433 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     fehrest - فهرست مطالب
 

 

 
 

فهرست مطالب

خطبه 91   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

جود و بخشش بى انتهاى او

نكته

گستردگى نعمت هاى خداوند

فيض ازلى اوست; تا از اين طريق امام(عليه السلام)

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

ببين خداوند چگونه خود را معرّفى كرده

نكته

آيا راسخان در علم تفسير متشابهات را مى دانند؟

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

اى برتر از خيال و قياس و گمان و وهم!

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

همه از تدبير او سخن مى گويند

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

تو بى نظير و بى همتايى!

نكته

مجسِّمه كيانند؟

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

فراتر از احاطه عقلها

بخش هفتم

ترجمه

شرح و تفسير

همه چيز از اراده او سرچشمه مى گيرد!

بخش هشتم

ترجمه

شرح و تفسير

راز و رمز آفرينش

نكته

روشن ترين راه خداشناسى

بخش نهم

ترجمه

شرح و تفسير

آفرينش آسمانها

نكته

ويژگيهاى آسمانها

بخش دهم

ترجمه

شرح و تفسير

آفرينش خورشيد و ماه و ستارگان و شهاب ها

نكته ها

ستارگان ثابت و سيّار

حالات ستارگان

سعد و نحس ستارگان

بخش يازدهم

ترجمه

شرح و تفسير

آفرينش فرشتگان

بخش دوازدهم

ترجمه

شرح و تفسير

مأموريتهاى فرشتگان

نكته

چرا فرشتگان واسطه وحى اند؟

بخش سيزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

اوصاف فرشتگان

بخش چهاردهم

ترجمه

شرح و تفسير

فرشتگانى كه تدبير امور جهان مى كنند

بخش پانزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

صفات والاى فرشتگان

نكته

انسان ها و فرشتگان

بخش شانزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

باز صفات والاى ديگرى از فرشتگان

نكته

باز هم انسانها و فرشتگان

بخش هفدهم

ترجمه

شرح و تفسير

ظاهر شدن خشكى ها و آرام شدن درياها

بخش هيجدهم

ترجمه

شرح و تفسير

ظاهر شدن كوهها و چشمه ها

نكته

اسرار آفرينش كوه ها!

بخش نوزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

ابرهاى باران زا و حيات زمين هاى مرده

نكته

گسترش قاعده لطف، در تكوين و تشريع

بخش بيستم

ترجمه

شرح و تفسير

آفرينش آدم و بعثت پيامبران

بخش بيست و يكم

ترجمه

شرح و تفسير

روزى، وسيله بزرگ آزمايش انسان

نكته

آيا روزى هر كس مقدّر است؟

بخش بيست و دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

او از همه چيز آگاه است

نكته

تنوّع عجيب موجودات!

بخش بيست و سوم

ترجمه

شرح و تفسير

گستردگى علم الهى

نكته ها

1- وسعت عجيب علم او!

2- علم خداوند به تمام جزئيّات

3- سخن جالبى از ابن ابى الحديد، در شرح اين خطبه

بخش بيست و چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

تو اميد منى، تو پناه منى!

نكته

اعجاز بيان!

خطبه 92   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

مرا رها كنيد و به دنبال ديگرى برويد!

نكته ها

1- چرا فرمود دست از من برداريد؟

2- چرا عدالت على(عليه السلام) را بر نمى تابيدند؟

3- چرا وزير بودن آن حضرت بهتر است؟

خطبه 93   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

من چشم فتنه را كور كردم!

نكته

پيشگويى هاى شگفت انگيز امام(عليه السلام)

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

فتنه خطرناك بنى اميّه!

نكته ها

1- ويژگى هاى فتنه!

2- حكومت جنايت بار بنى اميّه

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

انتقام شديد الهى از بنى اميّه

نكته ها

1- آن كه گريزد ز خراجات شام!

2- سرنوشت عبرت انگيز بنى اميّه!

خطبه 94   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

هيچ فكرى به اوج معرفتش نمى رسد!

بخش دوم (و منها في وصف الانبياء)

ترجمه

شرح و تفسير

موقعيّت ممتاز پيامبران

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگى هاى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)

نكته ها

1- عظمت مقام پيامبر در نظر ديگران

2- شرافت خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

تا مى توانيد عمل كنيد!

خطبه 95   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

نورى كه در تاريكى درخشيد

خطبه 96   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

آغاز و انجام او است!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

سخنانش بيان بود و سكوتش پرمعنا

خطبه 97   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

شما بردگانى هستيد در قيافه اربابان!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

جسم هايتان حاضر و عقل هايتان پنهان است!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

من به وظيفه الهى خود عمل مى كنم امّا شما...

نكته

مقايسه روشنى از مردم عراق و شام!

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

ياران واقعى پيامبر چنين بودند!

نكته ها

1- ولايت و عصمت اهل بيت

2- ويژگى هاى كوفيان و شاميان

3- كدام يك از صحابه؟

خطبه 98   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

مظالم بى حساب بنى اميّه!

نكته

فجايع بى سابقه بنى اميّه!

2- گوشه ديگرى از فجايع بنى اميّه

خطبه 99   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

تقاضاى سلامت دين و تن

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

به سرعت همه چيز دنيا پايان مى يابد

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

صحنه هاى عبرت انگيز دنيا!

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

درهم كوبنده لذّات

نكته ها

1- دنيا آن قدر هم فريبنده نيست

2- هوشيارترين مردم!

خطبه 100   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

با پرچم حق همراه باشيد

نكته ها

1- رهبران الهى بايد چنين باشند!

2- شكست ها پل هاى پيروزى است!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

در پرتو آل محمّد(صلى الله عليه وآله)

نكته ها

1- يك حديث پرمعنا

2- آخرين مرحله تكامل نعمت هاى الهى

خطبه 101   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

با تمام وجود گواهى مى دهيم

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

آنچه مى گويم عين واقعيّت است

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

فتنه حاكمان شام و سرانجام دردناكشان

نكته ها

1- ملاحم چيست؟

2- كوفه كانون طوفان ها و بحران ها

خطبه 102   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

وحشت عظيم محشر!

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

به هوش باشيد، فتنه ها در پيش است!

خطبه 103   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

دنياى بى اعتبار!

نكته

زهد در دنيا چيست؟

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

ساعات عمر به سرعت مى گذرد!

نكته

چشم عبرت بين!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

عالمان و عالم نمايان

نكته

عالمان واقعى كيانند؟

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

نشانه هاى آخر الزّمان

كلام سيّد رضى

نكته

سرچشمه هاى فساد در آخرالزّمان

خطبه 104   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

تحوّلى كه بر اثر بعثت پيامبر(صلى الله عليه وآله) به وجود آمد

نكته ها

1- آيا پيامبرى از عرب برنخاسته بود؟

2- قدرت در سايه دين

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

شكم باطل را مى شكافم و حق را بيرون مى آورم!

كلام سيّد رضى

خطبه 105   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

اوصاف برجسته پيامبر(صلى الله عليه وآله)

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

از شما انتظار نداشتم!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

دست از دامن رهبر الهى خود برنداريد

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

وظايف امام و مردم

خطبه 106   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگى هاى ارزشمند اسلام

نكته ها:

1- جايگاه دنيا و آخرت در جهان بينى اسلامى

2- اسلام شريعت سهل و آسان

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

صفات و مقامات پيامبر(صلى الله عليه وآله)

كلام مرحوم سيّد رضى

نكته

اعتراف جالب!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

افسوس كه قدر اين نعمت را نشناختيد

نكته

انتقام عجيب عبّاسيان از امويان!

خطبه 107   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

بر زخم دلم مرهم نهاديد

خطبه 108   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

تجلّى خدا بر بندگان

نكته

وسعت علم خداوند

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

توصيف شايسته اى از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

طبيب سيّار!

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

پيكرهاى بى روح!

نكته

وجود بى خاصيّت، همچون عدم است

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

جبّاران بنى اميّه همه چيز را درهم مى كوبند

نكته

يك قانون كلّى درباره حكومت هاى خودكامه!

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

بيدار شويد آينده شومى در پيش است!

بخش هفتم

ترجمه

شرح و تفسير

پوستين وارونه!

نكته

آثار سلطه فرومايگان!

خطبه 109   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

اوصاف كمال پروردگار

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

عظمت و عبوديّت فرشتگان

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

ترسيم گويايى از سراى ديگر

نكته

عشق هاى مقدّس و نامقدّس

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

مراحل تكان دهنده مرگ

نكته

لحظه هولناك جان دادن

بخش پنجم

ترجمه

اعمال مخفى و افعال پنهانى از هم جدا ساخته، به دو گروه تقسيم مى كند: به اين گروه (نيكان و پاكان) نعمت مى بخشد و آن گروه (بدان) را مجازات مى كند.

شرح و تفسير

رستاخيز انسانها

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

آخرين منزلگاه هستى

نكته

برنامه عالى هدايت

بخش هفتم

ترجمه

شرح و تفسير

زهد پيامبر خدا

نكته

شرط اصلى رهبرى پيشوايان

بخش هشتم

ترجمه

شرح وتفسير

شاخه هاى درخت پربار نبوّت

خطبه 110   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

كارآمدترين وسيله ها

نكته

فلسفه احكام

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

از اين راه به سوى خدا آييد

نكته

سرنوشت عالمان بى عمل!

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation