بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 3, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

لازم به تذكر نيست كه اقامه مجالس سوگوارى بايدمستقل بوده و منوط به اجازه شهربانى يا
سازمان خرابكار به اصطلاح امنيت نباشد. شما ملت عزيز، مجالس را بدون مراجعه بهمقامات برپا نمائيد و در صورت جلوگيرى در ميادين و خيابانها و كوچه ها اجتماع كنيد ومصائب اسلام و مسلمين و خيانت هاى رژيم شاه را برملا نمائيد.
امروز تاريخ ايران شاهد حساسترين روزهائى است كه بر اسلام و مسلمين عزيز ياگذشته و مى گذرد. امروز شما ملت ، بر سر دو راهى عزت و عصمت هميشگى و خداىنخواسته ذلت و خوارى ابدى واقع هستيد. امروز احدى از اقشار ملت ، معذور نيست و سكوتو انزوا در حكم انتحار و كمك به دستگاه جبار است . امروز خروج از مسير بى ابهام ملت واسلام ، خيانت به اسلام و ملت و حمايت از مخالفين اسلام و ملت است . خائنين كه با سكوتخود و يا احيانا با گرايش خود به دستگاه طاغوتى شاه گمان كرده اند اين نهضتاسلامى را مى شكنند و شاه را نجات مى دهند، در اشتباهند.اول آنكه ديگر كار گذشته است و شاه رفتنى و با اين خود فريبى ها شاه را نمى تواننجات داد و ديگر آنكه اگر نجات پيدا كند، به آنان كه او را نجات داده اند وفادارنخواهد ماند، چنانچه ديديم و ديديد.
من به ملت عظيم الشان ايران كه با قدرت اسلامى خويش ، مشت محكم بر دهان شاه وهواخواهان او زدند و مى زنند، دست صميميت و ارادت مى دهم . من شهادت در راه حق و اهدافالهى را افتخار جاودانى مى دانم . من به مادران و پدران جوانانى كه در راه اسلام و آزادمنشى خون داده اند، تبريك عرض مى كنم . من به جوانان عزيز و غيورى كه جان خود رانثار راه دوست كرده اند، حسرت مى برم . آواى انقلاب بزرگ ايران در كشورهاى اسلامى وديگر كشورها طنين انداز و افتخار ساز است . شما ملت شريف ، به جوانان غيور ملت هاىاسلامى هشدار داده ايد. اميد است با دست تواناى شما، پرچم پر افتخار حكومت اسلامى درتمام اقطار به اهتراز درآيد، اين است مسئلت من از خداوند تعالى .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 2/9/57
پيام امام خمينى به ملت ايران به مناسبت كشتار مردم در حرم امام رضا (ع )
بسم الله الرحمن الرحيم
جنايات رژيم منحط شاه روز به روز پر اوج تر مى گردد. افزايش حجم جنايات بهقدرى است كه قدرت بيان را سلب مى نمايد. ضايعات اين چند هفته اخير سرتاسر ايرانرا به سوگ نشانده است و قدرت تفكر را از شاه سلب كرده است .
دولت ياغى نظامى به امر شاه تر و خشك را به آتش كشيده و يكى از بزرگترينضربه هاى اين جنايتكار به اسلام ، به مسلسل بستن بارگاه قدس حضرت على بنموسى الرضا صلوه الله عليه است . اين بارگاه مقدس در زمان رضاخان بهمسلسل بسته شد و قتل عام مسجد گوهرشاد به وجود آمد و در زمان محمدرضاخان آن جنايتتجديد و دژخيمان شاه در صحن و حريم آن حضرت ريخته و كشتار كردند.
ملت مسلمان بايد از اين شاه و دولت ياغى غاصب تبرى كنند و مخالفت با آن لازم است .تمام اقشار ملت خصوصا اهالى قراء و قصبات بايد بدانند كه شاه غاصب و دولت ياغىاو كمر به هدم مقدسات اسلام بسته اند و اگر مهلت پيدا كنند به محو آثار شريعت برمى خيزند.
بر تمام طبقات ملت لازم است با هر وسيله ممكن به سقوط اين دستگاه جبار قيام كنند. اطاعتاين دستگاه ، اطاعت طاغوت و حرام است . خداوند مسملين را از شر آنان حفظ فرمايد. در اينعزاى بزرگ و جسارت به مقام امام امت ، روز يكشنبه 25 ذيحجه عزاى عمومى اعلام مىشود.
انالله و انااليه راجعون
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 2/9/57
بيانات امام خمينى در مورد توبه مفتضح شاه پس از مشاهده قهر و انتقام الهى
توبه شاه و استمداد او از علماء اعلام و مراجع عظام بعد ازنزول عذاب الهى
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
صحبت در اين اصل اول بود كه ملت ايران مى خواهد، ملت ايران چند تا مطلب خواست كهاوليش اين بود كه اين شخص نباشد بلكه اين سلسله نباشد. اينها تشبثاتى كردند كهبسياريش را من ذكر كردم ، من جمله از تشبثاتى كه كرد شبيه آن تشبثى بود كه فرعونكرد. فرعون بعد از اينكه عذاب نازل شد و غرق را ديد كه الان دارد غرق مى شود، آنوقتگفت كه من هم آنطورى كه بنى اسرائيل مى گويند من هم به همان ايمان آوردم . جواب بودكه حالا ديگر ايمان آوردى ؟ تو قبلا معصيت كردى (الان و قد عصيتقبل و كنت من المفسدين ).
ايشان هم بعد از اينكه بيست و چند سال ، بيست و هفتسال خيانت ها را كرد و جنايت ها را كرد، آنوقت كه عذابنازل شد، عذاب عبارت از همين مشت هاى گره كرده ملت ايران و فريادهاى ملت ايران كه منعرض كردم كه اين يك مساله الهى بود، نه يك مساله بشرى ، اينكه همه ايران درمقابل اين قدرتى كه اينها دارند بلكه در مقابل همه قدرت ها ايستاد و با دست خالى مشت هارا گره كردند و نه به حكومت نظامى و نه به دولت نظامى و نه به پشتيبانى هاىآمريكا و شوروى اعتنا نكردند و همه با هم در همه ابعاد كشور فرياد زدند كه ما نمىخواهيم ، مرگ بر اين شاه ، مرگ بر اين سلسله ، حالا كه غرق را ديده ، الان اين موج كهدر ايران پيدا شده است ، موج استنكار، موج اينكه ما نمى خواهيم ، موج نفى سلطنتمحمدرضا خان و سلسله او، حالا كه خودش را در اين موج ديده و غرق ديده است ، حالا - مىگويد كه - در مقابل ملت مى ايستد و اظهار ندامت مى كند و مى گويد كه من تا حالا اشتباهكردم ، خطاب به مراجع عظام و علماى اعلام كه (بياييد من ديگر توبه كردم و شما بيائيدنجات بدهيد. حاصل حرفش اين است كه (نجات بدهيد من را، نجات بدهيد وطن را)، مقصودشخودش هست در مقابل ملت هم باز همين امر را تكرار كرده است ، به طبقات مختلف ، به جوانها، به اينها و آخرش هم مى گويد كه بيائيد يك فكرى بكنيم براى وطن ، ما خوب استبه وطنمان فكر بكنيم .
اين شبيه همان مساله فرعون است با يك اختلاف ، فرعون بعد از اينكه ديد كه حالا ديگردارد غرق مى شود گفت كه : امنت به بنو اسرائيل . جوابش هم اين بود كه نه ، ديگرگذشت - ديگر - مطلب ، تو
تا حالا معصيت كردى تا حالا طغيان كردى ، بنىاسرائيل را به بند كشيدى ظلم كردى ، حالا كه مى بينى عذابنازل شده و غرق توى كار است ، حالا مى گويى كه من معصيت كردم . حالا كه عذابنازل شده مى گوئى من معصيت كردم ، من توبه كردم ، اينمثل توبه اى مى ماند كه بعد از اينكه مرد و عذاب جهنم را دارد مى بيند بگويد من توبهكردم اين توبه نيست ، اصلش توبه نيست .
ايشان هم بعد از اينكه عذاب را نازل ديد و آن چيزى كه خداوند به دست اين ملت اجرافرمود و آن استنكار و مقابله با مشت در مقابلمسلسل ها، حالا ديگر مى بيند كه غرق شده است و عذابنازل شده است حالا مى گويد كه من اشتباه كردم و از اين به بعد ديگر اشتباه نمى كنم .يك فرق هم با توبه ، اظهار توبه فرعون دارد و آن اينكه از اين ور اظهار توبه ، ازآن ور دولت نظامى اين دو تا را با هم به ميدان آورده ، ديگر فرعون اين كار را نكردهبود، همان مى گفت توبه كردم ، ديگر اينطور نبود كه از آن ور چماق دستش بگيرد، از آنور توبه بكند. اين از توبه گرگ هم بدتر است براى اينكه گرگ هم مى گويدتوبه كردم مثلا، اما اينطور، اينطور نيست كه در همان حالى كه اظهار توبه مى كند،اظهار ندامت مى كند، توسل به علماى اعلام و مراجع عظام به اصطلاح خودش پيدا مى كند،توسل به قشرهاى ديگر ملت پيدا مى كند، در همانحال يك كسى هم مامور مى كند كه بكش .
نظارت مستقيم شاه در كشتار و سركوبى مردم توسط مامورينش
همه اين كشتارهائى كه واقع مى شود با امر ايشان است . هيچ وقت باور نكنيد اينهائى كهمى گويند مامورين چه كردند، اينهائى كه مى گويند نخست وزير چه كرده ، اينهائى كهمى گويند سازمان امنيت چه كرده ، اينها همه براى حفظ شاه است ، اينها همه ازعمال شاهند، گاهى وقت ها فهميده و گاهى نفهميده . در كشتن وقتل و مقابله با ملت با آتش - هيچ اقدامى - هيچ كس اقدام نمى كند مگر اينكه به امرخود ايشان باشد، خود ايشان مستقيما امر مى كند. حالا بعضى هم كه مى گويند كه شاهدقضيه بودند كه در جمعه سياه از اشخاصى كه شليك كردند به طرف ملت ، خود ايشانمستقيما بودند با هليكوپتر. حالا من اين را نمى دانم اما بعضى از اجزاى خودش ، از اعضاىخودش كه رفتند به انگلستان مى گويند كه او اينطور گفته است كه ايشان خودش مباشربود، نه عامل ولى آنكه مسلم است اين است كه بدون امر ايشان هيچ يك از اين وقايع واقعنشده است يعنى تبريز اگر قتل عام شده است ، اصفهان اگرقتل عام شده است ، شيراز اگر قتل عام شده است (آدم هر شهرى را كه اسمش را مى بردقتل عام هم بايد دنبالش باشد) شما در تمامطول تاريخ ، يك قضايايى كه الان در ايران در جريان است و بوده است كه در تمامطول تاريخ نبوده است اينطور وحشيگرى كه ايشان دارد مى كند، در تمامطول تاريخ نبوده است كه هر روز در نقاط مختلف يك مملكت اسلامى ، با آلات مختلفه ، باارتش يك طرف ، با كولى ها به اصطلاح خودشان يك طرف ، با رها كردن يك دزدآدمكشى كه از سرهاى بعضى از عشاير بوده است ، او را مى گويند رها كرده است و يكپول فراوانى هم به اختيارش گذاشته است كه برود جمعيت جمع كند و حمله كند به مردم ،اينها هم از يك طرف ، همچو چيزى در طول تاريخ نبوده
كه يك كسى كه مدعى سلطنت هست و ديروز آنطور فرياد مى زد و براى خودش مديحهخوانى مى كرد و روزنامه ها را واداشته بودند و راديو و هر چه هر كس مى گفت جزشانايشان نبود، حالا متوسل بشود به كولى ها كه در زير پناه چماق كولى ها خودش را نجاتبدهد، متوسل بشود به مثلا كسانى كه از اشرار بودند و آنها را اجير كند كه نجاتشبدهند از دست اين ملت و نجات هم نمى دهند آنها، نه نجات آنها مى دهند، نه ملت ديگر بهاين حرف ها اعتنا مى كند.
اداى حق الناس و جبران خيانت هاى گذشته شرط پذيرش توبه شاه
فرق ايشان با فرعون اين است كه فرعون مى گفت توبه كردم ، ديگر در آن حالى كهمى گفت توبه كردم شمشير را نكشيده بود به جان مردم . ايشان مى گويد، خودش وقتىخطابه مى خواند، خطابه مى خواند كه : اى علما! اى مردم ! من اشتباه كردم ، حالا ديگر ازاين اشتباه گذشتم و برگشتم . از آن طرف هم اينطور تشبثات را، حكومت نظامى مى گذاردهمه اش برخلاف قواعد، برخلاف قوانين همه اش برخلاف . از آن طرف هم مامور مى كند،چيزهارا، ارتش را به اينكه بريزند به جان مردم و ديگران را، عشاير را مثلا، بعضى ازعشاير را البته عشاير خيلى گوش نمى دهند به حرف اينها، عده اى شان هم رفتند پيشعلما و گفتند ما حاضريم براى موافقت كردن با شما. حالا ديگر مست آمدى و توبه مى كنىآنهم اينجور توبه ؟! بعد از بيست و چند سال جنايت ، بعد از بيست و چندسال خيانت به يك ملتى - به يك - به اسلام ، حالا هم جبران نكرده ، خيانت ها سرجايش باقى ، جنايت ها سر جايش باقى ، حالا آمدى درمقابل علما ايستادى مى گوئى كه من توبه كردم ! از توبه فرعون اين بدتر است .جبران بايد بكنى اين چيزها را. اگر توانستى همه اين جنايات بيست و چندسال را جبران بكنى ، آنقدرى كه به جيب آمريكا ريختى برگردانى اين پايگاه هايى كهبراى آمريكا در مملكت ما درست كردى ، اينها را خراب كنى و برگردانى ، آنهمه كه آدمكشتى ، اينها را زنده بكنى ، آنوقت بگوئى كه من توبه كردم . اما با اينكه جنايات راتو كردى و اين جنايات ثبت هست در تاريخ ، همه ماها ديديم كه تو چه كردى و با اين ملتدارى چه مى كنى و چه كردى . آن مرديكه مى گويند در راديو و تلويزيون گفته است كهمن خواهم همه را كشت ، مى گويند همچنين كلمه اى هم گفته . اينطور آدم است ولى موفقنخواهند شد انشاءالله .
يك آدمى كه يك روز مى گويد به علما كه اينها رامثل حيوانات نجس ازشان اجتناب كنيد، به روحانيون اينطور گفت :مثل حيوان نجس از اينها اجتناب كنيد. يك روز گفت كه اينهامثل يك كرم هائى مى مانند كه در نجاست مى لولند، يك روز هم مى آيد مى ايستد مى گويدمراجع عظام و آيات عظام و مراجع كذا، علماى اعلام ، آن دستش هم چماق ! چطور باور كندكسى از تو اين حرف ها را؟ كه لااقل اگر در پيشگاه ملت ، در پيشگاه علماى ملت ، توتوبه مى خواهى بكنى لااقل يك توبه ظاهر الصلاحى بكن . تو عقلت اينقدر نمى رسدكه اين توبه را هيچ بچه اى قبول نمى تواند بكند! خوبلااقل توبه مى خواهى بكنى خوب بگو كه من توبه كردم ، برو كنار يا فرض كنلااقل بدنت را نجات بده
(فاليوم ننجيك ببدنك ) تو نمى توانى بدنت را هم نجات بدهى . تو ديگر نتوانى ،نمى توانى نجات بدهى خودت را. لااقل اگر چنانچه اظهار ندامت مى كنى و راست مىگويى كه نادم هستى لااقل ديگر شمشير نكش ، در همان حالى كه دارى ميگويى كه من نادمهستم ، لااقل حكومت نظامى را بردار، دولت نظامى نياور روى كار، بگو - دولت - مردمبياييد، خودتان بياييد يك كسى را تعيين كنيد، دولت ، تا مردماحتمال بدهند كه تو توبه كردى . آنوقت همقبول نيست ، نه آنكه - توبه - هر كه هر غلطى كرد و آخرش هم بگويد كه توبهكردم ، خوب اين چه منطقى است ؟ توبه شرايط دارد. مگر خدا توبه هر كس راقبول مى كند. يك كسى كه بيست و چند سال به مردم ظلم كرده است حالا بگويد توبهكردم ، عفو كردم اين چيزهاى سياسى را، زندانى هاى سياسى را! زندانى سياسى كه دهسال عمرش را اينجا گذرانده و آن وقت جوان بوده حالا پير شده است و بيرون آمده است آنوقت ريشش سياه بود و حالا ريش سفيد بيرون آمده است ، آن وقت بدن سالم رفته و حالابدن مريض از اين چال هاى سياه بيرون آمده ، دهسال ، پانزده سال كمتر، بيشتر. من يكى از همين جوان هايى كه الان در اينجا هست و سابقامن سابقه دارم با او، آن وقت وقتى دست من را مى گرفت دست من توى دست او غرق مى شد،يك قوه اى داشت من دستم كه تو دستش مى رفت مى فهميدم كه چه جور قوه ايست و حالاوقتى با من مصافحه مى كند يك آدم ضعيفى است دهسال يك كسى را تو مى برى حبس مى كنى ، پانزدهسال مى برى حبس مى كنى ، جوان ها را پير مى كنى ، سالم ها را مريض مى كنى ، اينهاديگر جبران ندارد؟ همين عفو كردم ؟! غلط كردى عفو كردى ، عفو چيه ؟ چه حقى داشتى كهبگيرى كه حالا عفو كردى ؟ عفو مال اين است كه يك كسى گناهى داشته باشد، چه گناهىاينها كرده بودند كه تو اينها را حبس ‍ كردى ، پانزدهسال عمر اينها را تلف كردى ؟ حالا مى گويى كه عفو كردم ، عفو كردم ، اين چه غلطىاست كه تو مى كنى ؟ عفو كردم چيه ؟ از اول چرا كردى ؟ نه اينكه عفو كردم ،اول كار غلط كردى ، نه اينكه يك كار صحيحى بود حالا عفو كردند، گناهكار بودند،گناهشان چى بوده ؟ گناهشان اين بوده است كه مى ديدند تو خطرناكى ، يك كلمه اىگفتند. بعضى از اين آقايان كه چندين سال حبس ‍ بودند گناهشان اين بوده است كه بهاين ، از قرارى كه مى گويند گناهشان اين بوده است كه به عائله بعضى از اين حبس هارسيدگى كرده و نگذاشته اين عائله زحمت ببيند، بعضى شان را. گناه آنها، گناه ايناشخاصى كه به قول شما مجرم سياسى هستند اين است كه درمقابل ظلم تو، در مقابل اختناق همه جانبه تو گفتند كه آقا چرا، چرا مردم را اينطور اسيرمى كنى ؟ در مقابل خيانت هاى تو ميگويند چرا - به چيز- به آمريكا تو همه چيزها رادادى ؟ كسى كه اين چرا را دارد مى گويد، ميگويد آزادى به ما بدهيد، مى گويداستقلال ما مى خواهيم ، مملكت مى خواهيم مال خودمان باشد، نمى خواهيم مملكتمال ديگران باشد، مى خواهيم آزاد باشيم ، خواهيم مطبوعاتمان آزاد باشد، مى خواهيم راديوو چيزهاى آلات تبليغى مان آزاد باشد، اين جرم است كه اينها را گرفتيد و حبس كرديد و اززندگى اينها را انداختيد، حالا جوانى شان را از بين برديد، سلامتى شان را از بينبرديد، حالا اسمش را عفو مى گذاريد؟! توبه هم بكنيد ديگر فايده ندارد. توبه بايدبا موازين باشد، مگر خداى تبارك و تعالى همين طورى توبهقبول مى كند؟! حق الناس را خدا
قبول نمى كند تا ادا نشود تا اينكه ادا نكنيد. تو حق الناست را تو قدرت دارى كه ادابكنى ؟! قدرت اين را دارى كه يك دانه حبسى را كه دهسال در حبس بوده و جوانيش از بين رفته در حبس ، تو قدرت اين را دارى كه جبران اين رابكنى تا توبه بكنى ؟! توبه يعنى چه ؟ نمى توانى توبه كنى .قابل اين نيست قبول بكند خداى تبارك و تعالى توبه تو را، توبه حق الناس استديگر، حق ناس را خدا نمى بخشد به مردم . اگر شما توانستى كه يكى از اينهائى كهآنطور زجر كردى ، آنطور اره كردى پايشان را، سوزاندى پايشان را، پايشان را توىروغن داغ كردى ، روى صفحه نمى دانم فلزى خواباندى و برق رامتصل كردى ، كباب كردى مردم را، اگر تو توانستى جبران بكنى ، يكى از اينها را جبرانبكنى ، آنوقت بگويى كه اشتباه كردم بيائيد ديگر ببخشيد. تو بعدها ديگر از ايناشتباه ها نمى كنى ؟ راست مى گوئى اين را حالا؟ ما قطع نظر از اين هم كرديم ، تودرست مى گوئى ؟ صحيح مى گوئى ؟ ديگر از اين اشتباهات نمى كنى ؟ يا حرف است ،صحبت است . (الان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين ) تو از مفسدين هستى ، تو آدم مفسدىهستى ، تو فاسدى ، تو مفسدى ، يك مملكت را به هم زدى ، يك ملت را از بين بردى .
مگر شوخى است اينطور جنايات ، تو همه قواى اين مملكت ، اين جوان هاى ما كه يكى ازذخائر اين مملكت هست ، اينها را به هدر دادى همه را، حالا آمده مى گويد كه من اشتباه كردم ،بله ، حالا ديگر ما به منطق بعضى از اشخاص ، اينكه عجيب است اين حرف ها، عجيب آدم بهنظرش مى آيد، يك مردى كه من نمى دانم كيست روى كاغذ هفت ، هشت ، ده ورقى نوشته است ،اول خودش را معرفى كرده است كه من كى بودم و پسركى بودم و كى ، آخرش هم نوشتهخوب ما شاه از اين بهتر از كجا پيدا كنيم ؟! (خنده حضار) انسان يك همچو حرفى مىنويسد؟ شما بيائيد رها كنيد و بيائيد شما هم با فلان آقا همصدا بشويد و اين را حفظشكنيد و ما بهتر ازاين از كجا پيدا بكنيم !! چقدر انسان بايد نفهم باشد. در هر صورت اينتوبه ها يكى از تشبثاتشان است و اينهم پذيرفته نيست ، ملت ديگر اين حرف ها را نمىپذيرد. آن كه جوانش ، آن پيرزنى كه جوانش از دستش رفته ، پيرزن هائى هستند كهچهار تا بچه شان يعنى يك پدر بوده ، يك مادر بوده ، چهار تا جوان ، امشب اينها سرسفره نشسته بودند پنج نفرى ، شش نفرى ، فردا شب سر سفره نشستند دو نفرى ، چهارتا جوانش از بين رفته ، حالا از ما مى پذيرد اينكه عذر بخواهى ؟! فقط به عذرخواهى ،آنهم بايستيد و عذر بخواهيد، آنوقت ما هم بيائيم ، آخوند هم بيايد يا غير آخوند و مثلاروشنفكر يا تاريك فكر هم بيايد بگويد كه خوب ايشان سلطنت بكنند، حكومت نكنند،سلطنت كنند، درست شد همين ؟! همين تمام شد؟! جواب اين پيرزن چى ؟ جواب اين پدرى كهچند روز پيش از اين اينجا بود، پدرى كه چند تا جوانش كشته شده بود، ما جواب اينها راچى بدهيم ؟ - بگوئيم شماها- بگويند شماها ساختيد با يك آدمى كه جوان هاى ما راكشت ، از بين برد، حالا سلطنت بكنند، حالا بالا بنشينند و در ايام عيد هم بروند سلام بدهندو تعريف بكنند و كه تو آنى كه چه كردى ، تو آنى كه حفظ كردى همه چيز را، اسلامپناهى تو، نمى دانم ظل اللهى تو!! اين حرفهاى نامربوط چيه ؟ اينها خيانت به يك ملت، به يك مملكت ، به اسلام است . كسى كه تاريخ اسلام را تغيير داد و هيچ حيا نكرد، مگراين يك چيز آسانى بود و چيز كمى بود كه تو يك چنين اهانتى به پيامبر
اسلام كردى بعد به مجرد اينكه بگوئى نخير ديگر غلط كردم ، چيزى ، مگر فايده دارداين حرف ها؟
قيام براى خدا شكست و انحراف ندارد
بحمدالله الان ملت ايستاده است و ما اميدواريم كه اين ايستادگيش باقى باشد و عمده ايناست كه توجه به خدا باشد. بايد همه شما، همه ما، همه ملت وجهه نفسشان خداى تبارك وتعالى باشد، انحراف پيدا نشود، از قيام الهى باشد. (ان تقومو الله مثنى و فرادى ،قل انما اعظكم بواحده ان تقومو الله مثنى و فرادى ) براى خدا قيام كنيد، اين نهضت الهىباشد انشاءالله ، انحراف از آن نباشد كه خداى نخواسته با انحراف شكست بيايد، الهىباشد و اگر الهى باشد پيروزى است انشاءالله . همه توجه به اين معنا داشته باشيدكه مقصد، مقصد الهى ، براى خاطر خدا و براى خاطر نجات يك ملتى كه بندگان خداهستند، قيام كنيد و مطمئن باشيد كه انشاءالله با اين وضع پيش خواهيد برد.
كمك و اداى تكليف به نهضت ، با تبليغ و انعكاس خواسته هاى ملت
و شما هم كه در خارج ايران به سر مى بريد مكلفيد، همه مان مكلفيم كه كمك كنيم بهايران به هر طور كه مى توانيم . اينجا هر كه مى تواند تبليغات بكند به مردم اينجاهابفهماند كه اين ملت ايران چى مى خواهند، چى مى گفتند. گوش نكنند به تبليغاتى كهبعضى روزنامه نويس ها پول گرفتند و يك حرف هايى مى زنند، بعضى عرض ميكنم كه- تبليغ ‌چى ها تبليغ مى كنند برخلاف . ملت ايران داد دارد مى زند كه آزادى من مىخواهم ، داد دارد مى زند كه من استقلال مى خواهم ، او داد مى زند آزادى مى خواهم آن مرديكهمى گويد كه آزادى داده ، چون آزادى داده مردم صدايشان در آمده ! يك ملتى كه قيام كرده وهمه قيام كردند، نه اينكه يك كسى باشد قيام كرده باشد، يكى نه ، در باطن ارتش هماين مطلب هست . شما مطمئن باشيد آن روزى كه ايشان بروند، باطن ارتش هم همراه با ملتاست ، نمى شود نباشد، به ما پيغام مى دهند هر شب .
ما از خداى تبارك و تعالى پيروزى اين ملت را و اينكه ما بتوانيم خدمت كنيم بر اين جامعه، ما همه مكلفيم و بتوانيم تكليفمان را ادا كنيم درمقابل خداى تبارك و تعالى و در مقابل ملت مسلمان و بتوانيم اين مقدار از قدرتى كه داريمصرف كنيم در راه خداى تبارك و تعالى براى نجات بندگان خداى تبارك و تعالى ،نجات مستضعفين . از خداى تبارك و تعالى توفيق همه تان را مى خواهم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 2/9/57
مصاحبه امام خمينى با روزنامه لبنانى السفير
سؤ ال : واشنگتن ، انقلاب ايران را حركتى بر ضد مدرنيزه كردن به حساب آورده و با آنمخالفت دارد، موضع شما در مورد فعاليت هاى آمريكا بر ضد انقلاب چيست ؟
جواب : آمريكا با كودتاى نظامى ، مجددا شاه را بر ايرانتحميل كرد و به نام مدرنيزه كردن مملكت ، انقلاب آمريكايى شاه را به راه انداخت و ديديمكه نتيجه تمام اين انقلاب به سود آمريكا و خرابى ايران بود. كشاورزى مملكت نابودشد و ايران بازار مصرف مواد غذائى آمريكا شد، مخازن زيرزمينى از نفت گرفته تا مس وساير مخازن ، همه به نفع آمريكا تاراج شده و مى شود و در عوض ‍ سلاح هايى بهايران داده شد كه به درد مملكت نمى خورد و زيان ديگرش همتحميل بيش از چهار هزار مستشار نظامى با هزينه هاى سرسام آور آن است كه گذشته ازاينكه ارتش ما را از حيثيت انداخته است ، تمامى مقدرات كشور را هم به دست آنها سپرده استو به دست همين شاه ، ايران را پايگاه نظامى آمريكا كرده و نيز باپول همين ملت ، شاه را مامور و ژاندارم منطقه در خليج كرده و اينها همه بخشى از ظلم هائىاست كه آمريكا به ملت ما كرده است ، بنابراين چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ايرانفعاليت نكند.
سؤ ال : آيا دخالت مستقيم آمريكا را بعيد مى دانيد؟
جواب : هم اكنون هم چيزى كمتر از دخالت مستقيم نيست .
سؤ ال : جوهاى بين المللى امپرياليستى دشمن با انقلاب وجود دارد انقلاب چگونه براىروياروئى با اين جوها عمل خواهد كرد؟ آيا شما براى دستيابى به كمك نيروهاى مترقى واسلامى در جهان ، كوشش كنيد؟
جواب : دشمنان انقلاب اسلامى در امپرياليست ها خلاصه نمى شود، ولى اوضاع در سطحجهانى به نفع اين نهضت است و به تدريج اين انقلاب ، هواداران خود را جذب و راه رابراى
پيشرفت باز مى كند
سؤ ال : اكنون موضع اتحاد شوروى به عنوان دولت چيست ؟
جواب : تا كنون دولت اتحاد شوروى بسيار بدعمل كرده است ، آخر شوروى هم گاز ايران را مى بلعد و آيا كسى بهتر از شاه را دارد؟ ماروى پاى خود مى ايستيم و مطمئنا پيروزيم .
سؤ ال : موضع فعاليت هاى ارتجاعى و در پيشاپيش آن سعودى ، برضد انقلاب چيست ؟
جواب : بديهى است كه نهضت مقدس اسلامى همچنان كه رژيم شاه را در ايران به خطرانداخته و به نابودى مى كشاند، همچنين رژيم هاى ارتجاعى در ساير كشورهاى اسلامىرا نيز تهديد مى كند، از اين رو طبيعى است كه آنها از شاه حمايت كنند.
سؤ ال : آيا توقع آن را داريد كه در جهان عرب و جهان اسلام ، مشكلاتى براى انقلاباسلامى ايران پديد آورند؟
جواب : دشمنان اسلام از هيچ كوششى براى نابودى اين نهضت فروگذار نمى كنند وليكن به يارى خداى تعالى ، نهضت مقدس ‍ اسلامى راه خود را به سرعت باز مى كند وپيش مى رود.
سؤ ال : پيمان هاى خارجى كه انقلاب كوشش دارد برقرار نمايد چيست ؟
جواب : ما هرگز داخل درهاى بسته زندگى نمى كنيم ولى اين درها را نيز براىاستعمارگران باز نمى نمائيم كه اكنون شاه چنين كرده است . روابط خارجى ما بر اساسحفظ آزادى ، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمين است و بر اين اساس ، هركشورى كه مايل باشد، با احترام متقابل عمل مى كنيم .
سؤ ال : شما نداهاى متعددى براى ارتش داشته ايد ولى ظاهرا ارتش هنوز وحدت خود راحفظ كرده است ، آيا اين درست است ؟
جواب : طبق اخبارى كه به ما مى رسد حوادثى در ارتش اتفاق افتاده و مى افتد كه نشانهبيدارى آنهاست و ما مطمئنيم كه دير يا زود به نداى ملت پاسخ برادرانه خواهند داد.
سؤ ال : آيا اعتقاد داريد كه شاه ، كارت اقليت ها و طايفه گرى را در ايران به كار خواهدگرفت تا توده هاى ايرانى را متشتت سازد؟
جواب : اولا" بيش از 90 درصد مردم ايران مسلمان هستند و اقليت ها در برابر يكپارچگىآنان نمى توانند اخلال كنند و ثانيا چه كسى از ظلم شاه در امان بوده است كه امروز بهنداى او پاسخ بگويد، خواه مسلمان و يا غير مسلمان .
سؤ ال : شايعاتى غربى وجود دارد مبنى بر اينكه انقلاب ايران بر نيروى روحى اماميعنى فرد تكيه دارد، آيا اين درست است ؟
جواب : اگر در گذشته نهضت ايران متكى به فرد يا گروه هائى بوده است ، امروز اينانقلاب از درون مى جوشد و از فطرت آنان برمى خيزد، لذا ما معتقديم با نبودن فردخاصى نهضت خاموش نمى شود.
سؤ ال : در اذهان مردم ، درباره برنامه انقلاب به عنوان يك انقلاب اسلامى ، اشتباهىوجود دارد، مضامين فكرى ، اقتصادى و بين المللى انقلاب اسلامى ايران چيست ؟
جواب : انقلاب اسلامى بر مناى اصل توحيد استوار است كه محتواى ايناصل در همه شوون جامعه سايه مى افكند. در اسلام ، تنها معبود انسان و بلكهكل جهان ، خداست كه همه انسان ها بايد براى او يعنى براى رضاى اوعمل كنند، هيچ چيز و هيچ كس را نپرستند. در جامعه اى كه شخص پرستى ها و شخصيتپرستى ها، نفع پرستى ها، لذت پرستى ها و هر نوع پرستش محكوم مى شود و فقطانسان ها دعوت شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بين انسان ها، چهاقتصادى و يا غير اقتصادى در داخل چنين جامعه اى و در رابطه اين جامعه با خارج تغيير مىكند و ضوابط عوض مى شود، همه امتيازات لغو مى شود، فقط تقوا و پاكى ملاكبرترى است ، زمامدار با پائين ترين فرد جامعه برابر است و ضوابط و معيارهاىمتعالى الهى و انسانى مبناى پيمان ها و يا قطع روابط است .
سؤ ال : آيا شعار روياروئى مسلحانه با شاه ، يك شعار واقعى وقابل تحقق است ؟
جواب :براى ما در راه رسيدن به خواست هاى اسلامى ، هيچ چيز غير ممكن نيست .
سؤ ال : آيا خبر جديدى در مورد امام صدر هست ؟
جواب : اقداماتى شده است ، اميدواريم سودمند باشد و ايشان كه مورد علاقه من و نيزشيعيان بلكه مسلمين لبنان است ، هر چه زودتر به وطن خويش برگشته و به كار خودمشغول شوند.
سؤ ال : آثار قراردادهاى (كمپ ديويد) و خيانت سادات ، بر انقلاب ايران چيست ؟
جواب : قرارداد (كمپ ديويد) و يا هر اقدامى كه موقعيتاسرائيل را محكمتر مى كند، اصولا" نه تنها به ضرر فلسطينى ها و اعراب بلكه بهضرر همه كشورهاى منطقه و در نتيجه تقويت همه نيروهاى ارتجاعى منطقه است .
سؤ ال : آيا از طرف خود پيامى براى ملت عرب داريد؟
جواب : پيام من براى برادران عرب و مسلمان اين است كه بيائيد اختلافات را كناربگذاريد و دست برادرى به يكديگر بدهيد و همگام و هم پيمان با همه برادران مسلمان وغير عرب ، تنها اسلام را تكيه گاه خود قرار دهيد. تنها با داشتن ذخائر مادى كه از حسابافزون است و از همه آنها مهمتر ذخيره الهى و معنوى كه اسلام است ، مى توانيد قدرتىباشيد كه هرگز ابرقدرت ها هوس تسلط بر شما را نكنند و اينگونه شما را از چپ وراست مورد حمله قرار ندهند و همه چيزتان را غارت نكنند.
سؤ ال : نظر شما در مورد سرنوشت قدس چيست ؟
جواب : قدس متعلق به مسلمين است و بايد به آنان برگردد.
تاريخ : 3/9/57
بيانات امام خمينى در نقد احساسات كذائى بشر دوستانه كارتر و افشاى ماهيتواقعىابرقدرت
دلسوزى و بشر دوستى كارتر مبنى بر هراس از عدم ثبات در منطقه (ص )
بسم الله الرحمن الرحيم
راجع به رفتن شاه كه يكى از خواست هاى ملت است ، از چيزهايى كه گفته شده است كهشاه نبايد برود اين است كه ثبات ايران ، ثبات منطقه از بين مى رود ومتزلزل مى شود. كارتر در اين نطق آخرش اينطور كهنقل كرده اند گفته است كه يك ايران مقتدر و مستقل ، اين ثبات بخش است ، ثبات آخرين است، بعد هم فرموده اند كه ما نمى توانيم ببينيم كه يك مشتاراذل پست ، شاه را كذا و كذا است مى خواهند ساقط كنند.حالا ما يك بررسى مى كنيم از ايندو تا مطلبى كه ايشان فرموده اند كه ببينيم اولا"با رفتن شاه ثبات ايران ، ثباتمنطقه به هم مى خورد؟! و آنوقت يك مشت اراذل و پست هستند كه شاه را نمى خواهند؟! وايشان نمى توانند ببينند كه يك مشت اراذل پست اين شاه را ساقط كنند؟! مساله اينطورنيست كه ايشان فكر مى كنند، خودشان هم دانند كه اينطور نيست . اما قضيه ثبات ايران ،مقصود ايشان از اينكه ايران بايد ثابت باشد و اينكه ايشان دلسوزى براى ايران مىكنند كه ايران بايد ثابت باشد يا منطقه كه خليج و اينها هم داخلش است بايد ثابتباشد و ايشان عدم ثبات ايران را، عدم ثبات منطقه را نمى توانندتحمل كنند و ببينند، نكته اش چيست ؟ چطور ايشان چنين براى بشر دلسوز شدند؟ اين ، ازاين است كه يك حس آدمخواهى ، يك حس حقوق بشر آقاى كارتر را وادار كرده است كه اينجااگر شاه برود ثبات منطقه يا ثبات ايران به هم مى خورد؟! اين از حس اين است كه حقوقبشر را ايشان مى خواهند حفظ كنند و دلشان براى اين ايرانيان مى سوزد كه مبادا يكوقتىآنجا يك تزلزلى پيدا بشود مردم ناراحت بشوند و باتزلزل ، خوب ممكن است كه اموال مردم از بين برود، نفوس مردم از بين برود، از اين جهتايشان چون خيلى بشر دوستند و خيلى به حقوق بشر اعتنا دارند نمى توانند ببينند؟! اينالان شب ها شايد خوابش نبرد براى اينكه اين ايرانى ها در زحمت واقع شده اند. اين طوراست ؟! يا از اعمال اينها ما مطلب ديگرى مى فهميم . خوب اگر چنانچه حس بشر دوستى ،حس حقوق بشر ايشان را وادار كرده است كه يك همچو فرمايشاتى مى فرمايند، چطور پساز اين كشتارى كه الان در ايران يك سال است دارد مى شود و از آن كشتارهايى كه 15خرداد به اين طرف شده است و اينها همه ، خود ايشان هم مى دانند، هر عاقلى مى داند كه اينكشتارها به امر شاه بوده است كه مركز امر است و هيچ صاحب منصبى قدرت اينكه امر بهقتل عام مردم بكند، همچو
چيزى امكان ندارد تا اينكه خود ايشان امر بكنند. چطور جمع مى شود ما بين اين دو تا؟!بشر دوستيش اسباب اين مى شود كه راضى نشود كه اين ثبات منطقه به هم بخورد و درعين حال اين بشر كه 30 ميليون جمعيت است ، 35 ميليون جمعيت است و الان در خاك و خون داردجوان هايشان كشيده مى شود، مدارسشان ، دانشگاه هايشان ، معابدشان - ايشان - چطورجمع مى شود ما بين اين دو تا مطلب ؟! ايشان كه دلشان براى آدم ها سوخته - اينايرانى ها - براى ايرانى ها دلشان سوخته كه مبادا ثبات ايران به هم بخورد كهثبات به هم بخورد اسباب اين مى شود كه يك هرج و مرجى بشود، اسباب اين مى شودكه اموال مردم از بين برود، اسباب اين مى شود كه نفوس مردم مثلا تلف بشود، معذالك ازيك شخصى كه نفوس مردم را اين قدر تلف كرده واموال يك ملتى را اينقدر به غارت داده و غارت كرده ، ايشان پشتيبانى مى كنند و نمىتوانند ببينند كه ايشان برود. ما چطور جمع كنيم ما بين دو تا كلامى كه ايشان مىگويد؟! جز اين است كه مطلب اين نيست و خودش هم مى داند كه مطلب اين نيست .
حفظ ثبات منطقه در گرو قدرتمندى و استقلال ايران است
ايشان كه همچو دست و پايش را گم كرده كه مبادا ثبات ايران يا ثبات منطقه به همبخورد، براى اين است كه مبادا يك وقتى ثبات اينجا به هم بخورد و نفت را ديگر به ماندهند، مبادا ثبات منطقه به هم بخورد و كشتيرانى براى بردن نفت ها و براى سايرمنافع به هم بخورد. مساله آن است ، چرا درست نمى گويى ؟ خوب درستمثل يك آدم صحيحى ، خوب بگو به اين كه ما مى ترسيم كه اين منافعى كه در ايرانداريم ، همانطورى كه وزير خارجه انگلستان گفت ، او تشريح كرد كه ايشان بسته بهماست ، ما منافع داريم در آنجا، ايشان حافظ منافع ماست و ما پشتيبانى از ايشان مى كنيم ،خوب شما هم صاف مساله را بگو كه ما منافعى از ايران داريم مى بريم ، يك نفت را مىخواهيم ببريم ، مى خواهيم پايگاه در ايران داشته باشيم كه اگر يك جنگ عمومى پيشبيايد ما سنگر داشته باشيم ، مى خواهيم ساير ذخاير ايران را ببريم و شاه هست كه مىتواند براى ما تامين كند اين امور را، از اين جهت ما پشتيبانى از شاه مى كنيم ، خوب اين يكمطلبى است كه آن مطلب را بايد، خوب يك مطلبى است كه صحيح است ، راست است ، يعنىيك مطلبى است كه اگر گفته بود اين را و راست مطلب را مى گفت اين بود لكن ايشاناينطور نمى فرمايند، ايشان مى فرمايند كه ثبات منطقه بايد محفوظ باشد و از آن طرفهم مى گويند كه ما دخالتى در امر داخلى مملكت ايران نداريم و همه مى دانند كه ايشان(آمريكا) هيچ دخالتى در ايران به هيچ وجه ندارد!!مثل يك آدم اجنبى مى ماند كه آن طرف كوهستان ها زندگى مى كند و هيچ كارى به ايرانندارد!! اين ادعا را ايشان مى كند. شوروى هم همين ادعا را مى كند لكن كى از او بايدقبول كند اين حرف را؟ پس اين مطلب كه ايشان گفتند كه يك ايرانمستقل و يك ايران قدرتمند حافظ ثبات ايران است صحيح است اينكه يك ايران قدرتمند ويك ايران مستقل ثبات مى آورد يعنى اگر چنانچه ايرانمستقل بود و تحت نظر ديگران اداره نمى شد، ديگران در آن دخالت نداشتند و قدرتمندبود و نظامى پيوسته به نظام ديگران نداشت ، ثبات از براى ايرانحاصل مى شد. ايران هم دنبال
همين مى گردد، ايران هم مى خواهد كه ، ايرانى ها هم مى خواهند كه ايران ثابت باشد،متزلزل نباشد، هر روز يك كسى در آن دخالت نكند، هر كارى مى خواهند به دستنوكرانشان اجرا نكنند، دخالت در مقدرات مملكت نكنند - ايران مى خواهد كه - ايرانيان ،ملت شريف ايران مى خواهد كه ايران را مستقل كند و يك ايران قدرتمند ايجاد كند. الانقدرت ندارد ايران ، مستقل هم نيست . قدرت ندارد براى اين كه تحت قدرت هاى ديگر دارداداره مى شود، 45 هزار و يا 60 هزار يا در يك نوشته اى هم بود كه 80 هزار آمريكايىكه مستشارهاى زياد در آنها هست ، اينها دارند نظام ما را اداره مى كنند. پس - قدرتمندى -الان آنها قدرت دارند، در ايران آنها قدرت دارند، نه شاه قدرت داشته باشد. ما مىخواهيم يك ايران مستقل باشد، يك ايران قدرتمند باشد و الان ايران قدرتمند نيست از باباينكه نظامش كه نقطه اتكاى قدرت است مثلا در دولت ها، نظامش وابسته به ديگران است ،هر كارى آنها خواهند انجام مى دهند و لهذا اينطور تصرفاتى كه در ايران مى كنند، ايرانالان مثل يك مملكتى است كه در قبضه اين قدرت هاست . پايگاه دارند كوهستان هاى اطرافكردستان و آن سرحدات ، اينها پايگاه ها دارند، پايگاه هاى زيرزمينى عظيم دارند و يكچنين مملكتى يك مملكتى است كه از آن طرف ذخايرش را دارند مى برند از آن طرف پايگاهدرست مى كنند براى خودشان . اين ايران اگر يك ايران قدرتمند بود نمى گذاشت كهاين كار بشود، پس ايران الان قدرتمند نيست - نه اينكه - نمى توانيد شما بگوئيدكه ايران بايد قدرتمند باشد و حالا قدرتمند است و اگر شاه برود قدرت از بين مىرود. ما مى خواهيم كه اين كسى كه اين ضعف را از براى ايران آورده ، قدرت را به هدر دادهاست ، آن برود و ملت خودش قدرتمند است به جاى او باشد. ايرانى ها اين را خواهند،ايرانى ها استقلال مى خواهند، مى خواهند كه قدرت ها ى ديگر را دستشان را قطع بكنند.صحيح است اين مطلب كه ايران قدرتمند و مستقل ، ايران مى تواند كه ثبات منطقه را حفظكند، اين يك مطلبى صحيح است لكن الان منطقه ، يا ايران ثبات ندارد الان ، اگر ايرانثبات داشت كه نمى گذاشت شما دخالت در آن بكنيد. ايرانمتزلزل و هرج و مرجى است . حالا 35 سال است ، بلكه 50سال است كه اين هرج و مرج در ايران هست ، پس اين مطلبى كه شما مى گوئيد اين نيستكه شما ثبات ايران را مى خواهيد، شما مى خواهيد كه ايران ثبات نداشته باشد تااستفاده كنيد. اگر ايران قدرتمند باشد و ثبات داشته باشد، اگر چنانچه - قدرت -مثلا دولت ايران قدرتى داشته باشد براى خود ملت باشد، براى خود ايران باشد،اگر دولت ها، دولت هاى ناشى از اراده ملت باشند، اينها نمى گذارند كه شما اينطوردر ايران تصرف كنيد و اينطور هرج و مرج به بار بياوريد. ايران ثبات ندارد كه اينبساط شده است . ايران الان ثبات ندارد از باب اينكه قدرت ندارد، از باب اينكهاستقلال ندارد. ايرانى مى گويد كه بايد ثبات داشته باشد - تااينكه و ثبات تابعقدرتمندى و استقلال است و ما قدرتمندى مى خواهيم واستقلال . قدرتمندى به اين است كه نظاممان را از گرفتارى كه آمريكا برايش پيشآورده نجات بدهيم و يك نظام متكى بر ملت ما ايجاد بكنيم ، نه يك نظامى متكى برمستشارهاى آمريكا و استقلالمان را هم حفظ بكنيم و يك مملكتمستقل باشيم ، نه يك مملكتى كه همه چيز آن در دست ديگران است ، تا به واسطه اينثبات پيدا بكند
مملكت ما. وقتى ثبات پيدا كرد نه شما حق داريد كه نفت اينجا را مجان و بلكه بدتر ازمجان ببريد، بدتر از مجان براى اينكه نفت را مى برند پايگاه براى خودشان درست مىكنند، اين مصيبت است خدا مى داند براى يك مملكتى كه نفت را ببرند آنوقت با اسم اينكه مامى خواهيم يك مملكت قدرتمند باشيم . در ازايش اسلحه 18 بيليون دلارى را بخرند وبياورند در ايران پايگاه براى آقاى كارتر يا آمريكا درست بكنند، خوب ملت ايران مىخواهد اين نباشد، مى خواهد پيوسته به ديگران نباشد،مستقل باشد، يك مملكت مستقل نمى گذارد يك همچو چيزى بشود.
پايمال شدن استقلال مملكت با دخالت و تصرف اجانب در همه شوون
اگر يك ملت پنجاه هزار نفرى باشند و مستقل باشند، يك ملت پنجاه هزارى نفرى باشند وخودشان اداره بكنند مملكتشان را، هيچ قدرتى نمى تواند بر آنهاتحميل كند اين را، اما اشكال سر اين است كه اينها از باطن خود مملكت ، فساد را ايجاد كنند.او خارج نشسته مى گويند كه ما دخالت نمى كنيم در مملكت . دخالت نكردن به اين معنا كهمستقيما شما بفرستيد نظاميان را بدون اينكه چيز باشد و با توپ و تفنگ بفرستيد ايرانرا بگيرند، خوب اين حالا نيست اما مستشارها را به عنوان اين كه اينها خدمتگزار به ملتهستند، اينها مى خواهند تربيت كنند مثلا ارتش را، مى خواهند چه بكنند، فرستاديد، از آنطرف هم در تمام شوون اين مملكت شما دخالت داريد و تصرف داريد. يك ايران آزاد ما مىخواهيم و يك ايران مستقل ما مى خواهيم ، يك ايران قدرتمند مى خواهيم ، يك ايرانى ميخواهيمكه خود ملت بايستد و خود ملت اداره كند مملكت را. ما پنجاهسال است كه اصلا "نه مجلس داشتيم ، نه دولت داشتيم ، نه شاه داشتيم ، هيچ يك ، هيچنداشتيم ، همه اش تحت اداره ديگران بوده و ديگران اداره اش مى كردند، الان مملكت ما قيامكرده است كه نگذارد اين هرج و مرجى كه دولت هاى خارجى مى خواهند، اينها باشد، مىخواهد نگذارد اين بشود.
ثبات ايران از ديدگاه كارتر(ص )
خوب حالا جمله ثانى ايشان را، خوب اين هم از ايشان مى پرسيم كه الان ثبات است درايران ؟ الان شاه هست ، الان كه شاه نرفته ، الان كه شاه نرفته است سرتاسر ايران ايناختلافات هست ، مردم ايستاده اند و مى گويند ما نمى خواهيم اين مرديكه را، اينهمه باتوپ و تفنگ و چماق اراذل و اوباش به جان مردم ريخته و مردم را داردقتل و غارت مى كند، الان ثبات است ؟! در دو سه روز پيش از اين در مشهد، مشهد مقدس ، درمعبد مسلمين در حرم حضرت رضا سلام الله عليه با تانك رفتند تا توى (اينطور كه چيزشده گفته اند) با تانك رفتند تا توى صحن و به ديوارهاى صحن و به ديوارهاىايوان مى گويند كه آثار گلوله هست . اين چندمين بار است كه اين سلسله پهلوى بهمعابد ما اين طور مى كند به همان معبد حضرت رضا، اين ثبات ، الان مملكت ما ثبات دارد؟!خوب شاه هست الان ، الان يك مملكت ثابتى است !؟ الان مملكتى است كه هيچ تزلزلى در آننيست يا مى خواهى يك چيزى
براى خودت بگوئى همين طورى ؟ يكى نيست آنجا كه جلويش بايستد بگويد آقا اينهاچيست كه تو دارى مى گويى ، خوب اين مردم دارند كشته مى شوند، اين مردم دارند چه مىشوند، سر تا ته ايران الان مثل زلزله آمده به هم ريخته ، يك دسته مى گويند ما نمىخواهيم شاه را، يك دسته اراذل و اوباش هم به جان مردم ريختند كه نخير حتما بايد ملتبخواهد شاه را، با زور بايد مردم دوست داشته باشند شاه را. اين ثباتى است كه داردكه ايشان مى فرمايند ثبات دارد ايران و اين ثبات را ما نمى توانيم ببينيم كهمتزلزل بشود!
اراذل و اوباش كيستند؟ فريادگران استقلال و آزادى يا ضايع كنندگان حقوق بشر
خوب جمله بعدش آنكه ديگر خيلى مرحمت فرموده اند كه ما نمى توانيم ببينم كه يك مشتاراذل و اراذل پست ، شاه را كه كذا و كذاست ساقط كنند! ملت ايران كه مى گويند ما آزادىمى خواهيم استقلال مى خواهيم ، اراذل و پستند؟! يا آنهايى كه مى خواهندمال مردم را ببرند اراذل و پستند؟ ملت ايران دارد فرياد ميكند كه ما آزادى مى خواهيم . آنكسى كه آزادى را سلب از مردم مى كند اراذل و پست است در نظر دنيا؟ يا آن كه مى گويدآزادى من خواهم ؟ آن كسى كه مى گويد من استقلال مى خواهم پست است واراذل ؟ يا آن كسى كه استقلال يك ملتى را به هم مى زند؟ يك ملت 35 ميليونى كهايستاده است و - ميگويد - جانش را دارد مى دهد جوانش را دارد مى دهد و مى خواهد مملكتش رانجات بدهد از دست شما، آنها اراذل و پستند و شما آقا و با شرف ؟! يك كسى كه از يكطرف گويد حقوق بشر، از يك طرف حقوق ميليون ها بشر را به زمين مى زند كه ايرانشرا ما شاهد هستيم و جاهاى ديگرش را هم ديگران شاهد هستند، از آن طرف قضيه حقوق بشررا ذكر مى كند وآن طرف بشر را اينطور مى كند، اين خيلى شريف است ، اما ملت ايران كهمى خواهد از زير يوغ اينها بيرون برود اراذل و پست است در نظر شما؟! نظرت صحيحنيست ، برگردان اين نظر را تو بعدها مى خواهى با اين ملت زندگى كنى ، نمىگذارند زندگى كنى . ملتى كه ببيند اينطور تو دارى با آنها صحبت مى كنى نمىگذارد ديگر شما حيات پيدا كنى ، نمى گذارد كه آمريكايى در ايران باقى بماند.
قيام براى خدا كنيد كه آن قيام پيروز است
يك قدرى فكر بكند اين آدم (ما نمى توانيم ببينيم كه يك مشتاراذل و اراذل پست ، شاه ايران را كه كذا و كذاست ساقط كنند) خوب شما نتوانيد ببينيدچشم هايتان را هم بگذاريد ملت ايران اين كار را كند، انشاءالله ميكند، البته با شرطاينكه لله باشد (قل انما اعظكم بواحده ان تقوموالله مثنى و فرادى ) براى خدا يكى همباشيد، براى خدا وقتى كه باشيد پيروزى هست ، جمعيت هم باشيد، وقتى براى خداستپيروزى هست شما براى خدا قيام كنيد، ملت ايران براى خدا انشاءالله قيام كرده است كهدست ظلم را كوتاه كند و مملكت اسلامى را نجات بدهد و ما همه وظيفه داريم كه كمك كنيمبه اين نهضت . آقايان اگر اين نهضت خداى نخواسته به نتيجه نرسد و خاموش بشود تاآخر الابد گرفتار
هستيم ، يعنى نسل هاى آتيه شما هم گرفتار هست زير يوغ استعمار و يك قلدرى كه بيايدو نوكرى كند به آنها. نگذاريد اين نهضت خاموش بشود بدون رسيدن به نتيجه ، بيائيددنبال اين باشيد به حق با تمام قدرت همراهى كنيد تا اين كه اين نهضت نتيجه بدهد ودست ديگران كوتاه بشود و اين سلسله ساقط بشود و برود در پرتگاه انشاءالله خداوندهمه تان را حفظ كند، موفق باشيد انشاءالله سلامت باشيد انشاءالله .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 3/9/57
بيانات امام خمينى در مورد تبليغات سوء ابر قدرت ها جهت لوث نمودن مبارزاتمشروعملت ايران
بسيج و گسترش نيروهاى تبليغاتى در داخل و خارج بر عليه مبارزات ملت ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
دامنه اين مبارزات هر چه گسترده تر مى شود دامنه تبليغات هم بر ضد آن گسترده ترمى شود، اول كه مبارزات كمتر بود و آرامتر بود، تبليغات هم به همان حجم كمتر بود درداخل و خارج و حالا كه مبارزات بالا گرفته است دست و پا مى كنند آنهائى كه مى خواهندشاه را نگه دارند، چه قشرهائى كه در داخل دارد ازعمال و چه قشرهائى كه در خارج هستند، چه آنهائى كه طمع به كيسه شاه دارند و چهآنهائى كه طمع به مخازن ايران دارند، اينها همه دسته جمعى به دست و پا افتادند ودامنه تبليغات را هر چه بيشتر گسترده تر كردند و مى كنند.
سلطه شاه عامل موثر بر هم زننده ثبات منطقه
از جمله چيزهائى كه اخيرا گفتند و تذكرش هم دادم و كلمه اى كه صادر شده است از كارترو من را بسيار متاسف كرده است و متاثر، اينكه ايشان ابتدائا مى گويد كه يك ايرانقدرتمند و يك ايران مستقل براى ثبات منطقه لازم است (با اين تعبير تقريبا) و دنبالش ‍مى گويد كه ما نمى توانيم ببينيم كه اراذل پست شاه را كنار بزنند و اين رژيم را ازبين ببرند. اين يك تبليغات است و يك تهديد، اين كه تبليغ است آن است كه خود شاه همهميشه در حرف هايش هست و بوده است و عمالى هم كه در خارج دارد و ارتزاق از او مى كنندهمين حرف را مى زدند و مى زنند و آنهائى هم كه منافعشان را خواهند تامين بكنند به دستشاه ، آنها هم اين حرف را مى زنند كه ايران اگر شاه برود ثباتش از بين مى رود. الانكه شاه هست ، الان ثبات دارد ايران ؟! اينهااصلا فكر اين كه اين حرفى كه مى زنند،نمى كنند خوب منعكس مى شود اين يك آدمى است كه قدرتمند است ، از ابرقدرت هاست ،حرفش را منعكس مى كنند، در ايران منعكس مى شود، در ساير ممالك منعكس مى شود كه الانكه شاه هست الان ايران در ثبات و آرامش دارد زندگى مى كند، همه آرام ، مردم همه راحتمنزل هايشان مى خوابند اينجا هم به راحتى مشغول كسب و كارشان هستند و مدارس هم همهآرام ، دانشگاه ها هم همه مشغول به تحصيلشان هستند با آرامش ، با خوشى براى اين كهشاه هستند در ايران !! خوب اين منعكس مى شود در دنيا كه يك همچو انقلابى كه الان درايران هست ، در غياب شاه هست يا در حضور شاه هست ؟ شاه نيستند و اين
ناآرامى هاى سرتاسرى هست ؟ يا شاه هم تشريف دارند، در حضور مبارك اعليحضرت !!همه مردم ايستاده اند و مى گويند مرگ بر اين شخص ، مرگ بر اين سلسله ؟

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation