بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شرح نهج البلاغه بخش 1, آیت الله ناصر مکارم شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     301 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     302 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     303 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     304 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     305 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     306 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     307 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     308 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     309 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     310 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     311 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     312 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     313 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     314 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     315 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     316 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     317 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     318 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     319 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     320 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     321 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     322 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     323 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     324 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     325 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     326 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     327 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     328 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     329 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     330 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     331 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     332 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     333 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     334 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     335 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     336 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     fehrest - فهرست مطالب
 

 

 
 

فهرست مطالب

خطبه 61   

ترجمه

شرح و تفسير

فرق خوارج با شاميان جنايتكار!

نكته ها

1- گمراهتر از خوارج!

2- حق طلبان گمراه و باطل گرايان آگاه!

خطبه 62   

ترجمه

شرح و تفسير

چرا از مرگ بترسم؟!

خطبه 63   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

دنيا سايه ناپايدار!

خطبه 64   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

مرگ بر همه سايه افكنده!

***

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

تا مى توانيد توشه برگيريد

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

واى بر انسانهاى غافل!

نكته ها

1- فلسفه پنهان بودن مرگ

2- فريب آرزوها را نخوريد

3- تزيين كردن شيطان!

4- عمر انسانها حجّتى بر ضدّ آنهاست!

5- غرور و مستى نعمت!

خطبه 65   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

مدح و تمجيد پروردگار

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

جلوه هاى جلال و جمال او

نكته

آثار تربيتى معرفة اللّه

خطبه 66   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

بخشى از فنونِ جهاد

نكته

فنون جنگى در گذشته و حال

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

محكم بايستيد و مقاومت كنيد!

خطبه 67   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

استدلال منطقى در مسأله امامت

نكته

مسأله خلافت و داستان سقيفه بنى ساعده

چند نكته جالب در داستان سقيفه

خطبه 68   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

محمّد بن ابى بكر و حكومت مصر

نكته ها

1- هاشم مرقال كه بود؟

2- گوشه اى از زندگانى محمّد بن ابى بكر

خطبه 69   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

گله شديد از دوستان سست عنصر!

نكته

اين همه توبيخ براى چيست؟

خطبه 70   

ترجمه

شرح و تفسير

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را در خواب ديدم!

نكته ها

1- ياران على(عليه السلام)

2- چه كسانى مستحقّ نفرينند؟

خطبه 71   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

باز هم گله شديد از دوستان نادان

نكته ها

1- نخستين كسى كه ايمان آورد على(عليه السلام) بود

2- پاسخ به يك سؤال

خطبه 72   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

اى نگهدارنده آسمانهاى رفيع

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

درود بر چنين پيامبرى

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

ما را در سايه او قرارده

نكته

اهميّت فوق العاده صلوات بر پيامبر(صلى الله عليه وآله)

پاسخ به چند سؤال

1- اين همه اهميّت براى چيست؟

2- آيا صلوات بر پيامبر براى او اثرى دارد؟

3- با چه الفاظى درود بفرستيم؟

4- صلوات و درود واجب است، يا مستحب؟

5- مفهوم واقعى صلوات

خطبه 73   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

نيازى به بيعت مروان ندارم!

نكته

سرگذشت عجيب مروان!

خطبه 74   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

همه مى دانيد از هر كس شايسته ترم!

پاسخ به چند پرسش

خطبه 75   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

دشمن آشتى ناپذير منحرفان!

خطبه 76   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

بيست گفتار گرانبها

نكته

صبر و اغتنام فرصت

خطبه 77   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

نمونه اى از جنايات بنى اميّه

نكته ها

1- سعيد بن عاص را بهتر بشناسيم

2- بنى اميّه را بهتر و دقيقتر بشناسيم

الف: بنى اميّه در قرآن مجيد

ب: بنى اميّه در احاديث اهل سنّت

ج: بنى اميّه در نهج البلاغه

د: تبهكارى هاى حكومت بنى اميّه

1- انحراف خلافت اسلامى از مسير صحيح خود و تبديل آن به سلطنت

2- مسخ و تحريف حقايق و معارف اسلامى، مانند:

خطبه 78   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

بخشى از دعاهاى آموزنده امام(عليه السلام)

نكته

دعا و تأثير عجيب آن در زندگى انسان ها

خطبه 79   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

خطاهاى منجّمان

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

از پيشگويى هاى منجّمان بپرهيزيد

نكته ها

1- علم نجوم چيست؟ و چه بخشى از آن ممنوع است؟

2- چرا در رديف كفر؟

3- چگونگى پيدايش پيش گويى هاى نجومى

خطبه 80   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

موقعيّت زنان در جوامع بشرى

نكته ها

1- تفاوتها و يكسانى هاى زنان و مردان

امّا در بعد علمى و فرهنگى:

2- سخنى درباره عايشه و زندگانى او

خطبه 81   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

حقيقت زهد

نكته

زهد آن است كه امير باشيم نه اسير دنيا!

خطبه 82   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

دنيا وسيله است، نه هدف!

نكته ها

1- چگونگى حساب اعمال در جهان ديگر

2- دنياپرستى مذموم است نه دنيادارى

خطبه 83   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

هم دور است و نزديك، هم بالا و پايين!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

تقوا سرنوشت سازترين مسأله زندگى انسانها

نكته

همه جا و هميشه دعوت به تقوا

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

چهره واقعى دنيا!

نكته

ناپايدارى اين جهان

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

صحنه هولناك محشر!

نكته ها

1- دورنمايى از معاد جسمانى

2- شبهه معروف آكل و مأكول

3- چگونه مردگان از قبرها خارج مى شوند؟

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

از كجا آمده ايم و به كجا مى رويم؟

نكته

دنيا ميدان ورزيدگى و آزمايش است

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

مواعظ تكان دهنده!

نكته

«ريشه ها» و «شاخه هاى» تقوا

بخش هفتم

ترجمه

شرح و تفسير

همه غرق احسان اوييم!

بخش هشتم

ترجمه

شرح و تفسير

به هوش باشيم، همه نعمت ها زوال پذيرند!

بخش نُهم

ترجمه

شرح و تفسير

سرانجام چهره هاى پرطراوت پژمرده مى شود!

بخش دهم

ترجمه

شرح و تفسير

گذرگاههاى هولناكى كه در پيش داريم

نكته ها

1- چگونه آسان از صراط بگذريم؟!

2- نماز شب، كيمياى سعادت است

بخش يازدهم

ترجمه

شرح و تفسير

وسوسه هاى شياطين، مانع ديگر

نكته

انواع دام هاى شيطان

بخش دوازدهم

ترجمه

شرح و تفسير

آغاز و انجام زندگى انسان

نكته

عفو تو و خطاى من، بخل من و عطاى تو!

بخش سيزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

ناگهان مرگ فرا مى رسد!

بخش چهاردهم

ترجمه

شرح و تفسير

حوادث بعد از مرگ

نكته ها

1- لحظات عبرت انگيز وداع زندگان با مردگان!

2- سؤال قبر چيست؟!

بخش پانزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

قبر، باغى از بهشت يا حفره اى از دوزخ است!

بخش شانزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

كجا رفتند قدرتمندان ناسپاس؟

بخش هفدهم

ترجمه

شرح و تفسير

چشم و گوش خود را باز كنيد!

بخش هيجدهم

ترجمه

شرح و تفسير

آخرين سخن!

خطبه 84   

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

اين مرد دروغگو را بشناسيد!

نكته ها

1- عمرو عاص كيست؟

2- مزاح و شوخ طبعى از ديدگاه اسلام

خطبه 85   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

در طريق معرفت خداوند

نكته

چگونگى معرفت انسان نسبت به ذات خدا

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

عبرت بياموزيد و پندگيريد!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

درجات بهشتى

خطبه 86   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

از اسرار درون شما آگاه است

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

زاد و توشه برگيريد!

«اِرهاق»

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

بيانگر همه چيز!

نكته

1- هر چه بخواهيد در قرآن است!

پاسخ به يك پرسش

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

فرصت را غنيمت بشمريد!

نكته

سرچشمه هاى نفوذ شيطان!

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

سعادتمند كيست؟

نكته

سرچشمه سعادت در درون شماست

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

خوهاى خطرناك

نكته

اندرزهاى گويا و رسا

خطبه 87   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

محبوبترين بندگان خدا

نكته

برترين موهبت الهى

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگى هاى بندگان خالص خدا

نكته ها

1- گشوده بودن درهاى اجتهاد

2- قرآن دستورالعمل كامل زندگى

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

عالمان مخلص و عالم نمايان!

نكته ها

1- دانشمندان گمراه!

2- تفسير به رأى، دام بزرگ شيطان

3- بدعت ها، سرچشمه انحرافات

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

با وجود عترت، گمراهى چرا؟

نكته

مقامات والاى اهل بيت(عليهم السلام)

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

پرچم هاى هدايت

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

كوتاهى عمر بنى اميّه

نكته

ناكامى بنى اميّه در حكومت

الف- قيام هاى خوارج بر ضد بنى اميّه

ب- قيام گروههاى ديگر در برابر بنى اميّه

خطبه 88   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

كجاست چشم بينا و گوش شنوا؟!

نكته

سرنوشت جبّاران

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

خودرأيى سرچشمه اصلى اختلاف

نكته

خودكامگان گمراه!

خطبه 89   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

ترسيمى از جهان در آستانه ظهور پيامبر(صلى الله عليه وآله)

نكته

جاهليّت عصر ما!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

همه مسئول هستيد!

خطبه 90   

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

او بود و هيچ كس نبود!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

از همه اسرار وجودتان آگاه است!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

هيچ كس همتاى او نيست!

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

خودتان حسابگر خود باشيد!

نكته ها

1- وزن و حساب در عرصه محشر

2- واعظ درون!

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation