بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ایام در نگاه امام (قدس سره ), مرکز تحقیقات اسلامى سپاه   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     NEGH0001 -
     NEGH0002 -
     NEGH0003 -
     NEGH0004 -
     NEGH0005 -
     NEGH0006 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

5 جمادى الثانى
ولادت حضرت زينب
حضرت زينب ،پيام رسان نهضت عاشورا، دختر على عليه السلام و فاطمه زهراعليهاالسلام در پنجم جمادى الاول سال پنجم هجرى متولد شد. از القاب او مى توان عقيلهبنى هاشم ، عارفه ، عالمه ، محدثه و فاضله رانام برد. اين بانوى بزرگوار از جدشرسول خدا و نيز پدر و مادر بزرگوارش حديث روايت كرده است . دو پسرش به نام هاىمحمد سالار اسيران ، در سفر اسارت در كوفه و دمشق خطبه هاى آتشين ايراد و دستگاه ستمبنى اميه را رسوا نمود.
# در مقابل يزيد، حضرت زينب سلام الله عليها ايستاد و آن را همچو تحقير كرد كه بنىاميه در عمرشان همچون تحقيرى نشنيده بودند.
صحيفه نور جلد 17، ص 59
# همان مقدارى كه فداكارى حضرت ، ارزش پيش خداى تبارك و تعالى دارد و در پيشبردنهضت حسين سلام الله عليه كمك كرده است ، خطبه هاى حضرت سجاد و حضرت زينب هم بههمان مقدار يا قريب آن مقدار تاءثير داشته است .
صحيفه نور جلد 17 ، ص 59
3 جمادى الثانى
شهادت حضرت زهرا عليها السلام
يكى از حوادث سال 11 هجرى ، رحلت يگانه دختررسول الله صلى الله عليه و آله فاطمه سلام الله عليهاالسلام بود. رحلت ودگرگونيهايى كه اندكى پس از ارتحال پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پديد آمد،روح و جسم حضرت را آزرده ساخت ، مدتى در بستر بيمارى بسر برد و سرانجام در سومجمادى الثانى همان سال ، در سن هيجده سالگى چشم از جهان فروبست .
# تمام ابعادى كه براى زن تصور است و براى يك انسان متصور است ، در فاطمه زهراسلام الله عليها جلوه كرده و بوده است .
صحيفه نور جلد 6، ص 185
# معنويات ، جلوه هاى ملكوتى ، جلوه هاى الهى ، جلوه هاى جبروتى ، جلوه هاى ملكى وناسوتى همه در اين موجود مجتمع است .
صحيفه نور جلد 6، ص 185
# اين خانه كوچك فاطمه سلام الله عليها و اين افرادى كه در آن خانه تربيت شدند كهبه حسب عدد، چهار، پنج نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالى را تجلى دادند.
صحيفه نور جلد 16، ص 67
# زنى كه در حجره اى كوچك و خانه اى محقر انسان هايى تربيت كرد كه نورشان ازبسيط خاك تا آن سوى افلاك و از عالم ملك تا آن سوى ملكوت اعلى مى درخشد.
صحيفه نور جلد 16، ص 125
# ما مفتخريم كه ... صحيفه فاطميه كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراىمرضيه است ، از ماست .
صحيفه نور جلد 21، ص 171
# زنى كه افتخار خاندان وحى و چون خورشيدى بر تارك اسلام عزيز مى درخشيد.
صحيفه نور جلد 21، ص 72
# زنى كه از معجزات تاريخ و افتخارات عالم وجود است .
صحيفه نور جلد 16،125
20 جمادى الثانى
ولادت حضرت زهرا سلام الله عليها
صديقه طاهره ، حضرت زهرا سلام الله عليها در روز جمعه 20 جمادى الثانى ،سال دوم يا پنجم بعثت در مكه پا به عرصه وجود نهاد. پدر بزرگوارش خاتم رسولانو مادر گرامى اش خديجه كبرى بود. آن حضرت درسال اول يا دوم و يا سوم هجرى با اميرمؤ منان على عليه السلام ازدواج كرد و فرزندانآن بانوى آسمانى ، امام حسن و حسين عليهماالسلام و حضرت زينب و ام كلثومعليهماالسلام مى باشند.
# روز بزرگى است . يك زن در دنيا آمد كه مقابل همه مردان است .
# يك زن به دنيا آمد كه نمونه انسان است .
# يك زن به دنيا آمده كه تمام هويت انسانى در او جلوه گر است .
صحيفه نور جلد 6، ص 194
# تاريخ اسلام گواه احترامات بى حد رسول خدا صلى الله عليه و آله به اين مولودشريف است تا نشان دهد كه زن ، بزرگى ويژه اى را در جامعه دارد كه اگر برتر ازمرد نباشد كمتر نيست .
صحيفه نور جلد 14، ص 201
# روز شرافتمند عنصر تابناكى كه زيربناى فضيلت هاى انسانى و ارزش هاى والاىخلفة الله در جهان است .
صحيفه نور جلد 16، ص 125
20 جمادى الثانى
روز زن
انقلاب اسلامى منزلت واقعى زنان مسلمان ايران را به آنان بازگرداند و زمينه نقشآفرينى شان را در عرصه هاى اجتماعى ، فرهنگى و سياسى مهيا ساخت . زنان مسلمانايرانى در انقلاب و دفاع مقدس پابه پاى مردان در ميدان مبارزه با طاغوت و دشمن متجاوزبعثى حاضر شدند. براى منزلت زنان در نظام مقدس جمهورى اسلامى همين كافى است كهسالروز تولد بزرگ بانوى اسلام حضرت فاطمه سلام الله عليهابه عنوان روز زنانتخاب گرديد تا به آن اسوه بى بديل تاءسى نمايند.
# زن مظهر تحقق آمال بشر است ، زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند است ، از دامن زن مردبه معراج مى رود، دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است .
صحيفه نور جلد 6، ص 194
# زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده همدوش مردان بلكه مقدم برآنانند.
# زن انسان است ، آن هم يك انسان بزرگ ، زن مربى جامعه است .
صحيفه نور جلد 6، ص 186
# سعادت و شقاوت كشورها بسته به وجود زن است ، زن با تربيت صحيح خودش انساندرست مى كند و با تربيت صحيح خودش كشور را آباد مى كند.
صحيفه نور جلد 6 ، ص 186
# اگر روزى بناست روز زن باشد چه روزى والاتر و افتخارآميزتر از روز ولادت باسعادت فاطمه زهرا سلام الله عليها است .
(صحيفه نور جلد 12، ص 73-72)
# براى زن ها كمال افتخار است كه روز تولد حضرت صديقه را روز زن قرار داده اندافتخار است و مسؤ وليت .
صحيفه نور جلد 19، ص 278
# همين خانم هاى محجبه همين ها كه مظهر عفاف هستند، در نهضت پيشقدم بودند و در ايثار جانهم پيشقدم .
صحيفه نور جلد 6ص ، 194
ماه رجب
ماه رجب ، ماه بارش رحمت الهى و ماه اميرالمؤ منين على عليه السلام است . هرگاه ماه رجب فرامى رسيد، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مسلمانان را جمع كرده و عظمت اين ماه رابرايشان يادآورى مى كرد.
# اين دعاها... در ماه رجب و شعبان و ماه مبارك رمضان ، اينها انسان را همچو تقويت روحى مىكند...و نور افكن است براى اينكه اين بشر را از اين ظلمت ها بيرون بياورد و وارد نور كندكه معجزه آسا است .
صحيفه نور جلد 12، ص 240
# اين سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارك رمضان بركات بسيارى نصيب انسان ، انسانهايىكه مى توانند استفاده كنند از اين بركات ، شده است .
صحيفه نور جلد 17، ص 264
# از بركات اين ماه ها ادعيه اى است كه وارد شده است در اين ماه ها
صحيفه نور جلد 17، ص 264
13 رجب
ولادت حضرت على عليه السلام
مجسمه تقوا و الگوى عدالت ، حضرت على عليه السلام روز جمعه 13 رجب ،سال 30 عام الفيل در خانه خدا( كعبه ) به دنيا آمد. مادرش ‍ فاطمه دختر اسد و پدربزرگوارش ابوطالب نام داشت . در دوران 63سال عمر پر بارش ، 33 سال يار و همراه پيامبر در شاديها و سختيها بود. آنگاه 25سال پس از رحلت پيامبر، او را به نام حق گوشه نشين كردند و تنها در 5سال آخر عمر شريفش خلافت ظاهرى يافت و حكومت عدلى بنا نهاد كه تاريخ ديگر چنينحكومتى را نديد.
# اين روز، روزى است كه على بن ابيطالب ، سلام الله عليه ، كه باب وحى و امانتداروحى بود متولد شد و اين روزى است كه قرآن كريم و سنترسول اكرم به ولايت اين مولود بزرگ تفسير شد و پشتوانه اسلام به وجود اين مباركمولود قوى شد.
صحيفه نور جلد 14. ص 226
# مولود امروز، وصف كردنى نيست ، آنچه كه وصف كرده اند از او، دون شاءن اوست و آنچهشعرا و فلاسفه و ديگران درباره او گفته اند، شمه اى از آن چيزى است كه او هست .
صحيفه نور جلد 19، ص 135
# نامدارترين سرباز فداكار در اسلام اميرالمؤ منين است و او گمنام ترين سرباز است .با كدام تفكر عرفانى ، فلسفى ، سياسى و كدام قلم و زبان و بيان ، بشر اين سربازگمنام را معرفى كند و بشناسد و بشناساند؟
صحيفه نور جلد 17، ص 243
# سلام و درود بر مولاى ما كه نمونه انسان و قرآن ناطق است و تا ابد، نام بزرگ اوباقى است و خود الگوى انسانيت و مظهر اسم اعظم است .
صحيفه نور جلد 14، ص 225
# كدام شخصيت است كه مى تواند ادعا كند از خردسالى تا آخر عمررسول اكرم در دامن و پناه و تحت تربيت وحى وحامل آن بوده است جز على بن ابيطالب كه وحى و تربيت صاحب وحى دراعمال روح و جان او ريشه دوانده ، پس او به حق عبدالله است و پرورش يافته عبداللهاعظم .
صحيفه نور جلد 14، ص 224
# درود بى پايان بر على بن ابيطالب كه با دژخيمان به صورت مسلمان و مقدسنماهاى بدتر از كفار جنگيد و از هيچ قدرتى نهراسيد.
صحيفه نور جلد 20، ص 16
25 رجب
شهادت امام موسى كاظم عليه السلام
دوران 35 سال امامت حضرت با زمامدارى چهار تن از خلفاى عباسى معاصر بود اينانسالها امام را در بصره و بغداد زندانى كردند تا اينكه حضرت پس ازتحمل شكنجه ها، در 25 رجب ، سال 183 با خرماى زهر آلود در زندان بغداد مسموم شد ودر سن 55 سالگى به شهادت رسيد و پيكر مطهرش در كاظمين به خاك سپرده شد.
# شما در اين شك نداشته باشيد كه اگر فرصتى براى موسى بن جعفر عليه السلامپيش مى آمد قيام مى كرد و اساس دستگاه سلاطين غاصب را واژگون مى ساخت .
ولايت فقيه ، ص 138 - 139
# اينهايى كه به اسم خلفا سلطنت مى كردند، اينها حضرت موسى بن جعفر عليه السلامرا پانزده سال يا ده سال در حبس نگه مى دارند براى اين كه نماز مى خواند؟... گرفتندايشان را براى اين كه يك سيد اولاد پيغمبرى است تا امام است ؟ براى اينهاست ؟ نه ،براى اين است كه حضرت موسى بن جعفر عليه السلام با رژيم بوده است ، با آن رژيمطاغوتى مخالف بوده است .
صحيفه نور جلد 2، ص 184-183
27 رجب
بعثت پيامبر عليه السلام
حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى صل الله و آله و سلم در سنچهل سالگى در 27 رجب سال 40 عام الفيل از سوى ذات مقدس الهى به پيامبرى مبعوثشد. مدت پيامبرى حضرت 23 سال به طول انجاميد. 13سال را در مكه سپرى كرد و ده سال باقيمانده را در مدينه گذراند. مرورى بر حوادث 13ساله مكه نشان مى دهد كه پيامبر و يارانش سخت ترين شرايط را در اين شهرتحمل كردند، شكنجه و آزار و اذيت قريش ، محاصره اقتصادى در شعب ابو طالب ، جنگهاىمتعدد با مشركان قريش و... از جمله آنهاست .
# روز بعثت رسول اكرم در سراسر دهر (منالازل الى البد) روزى شريفتر از آن نيست ، براى اين كه حادثه اى بزرگتر از آنحادثه اتفاق نيفتاده .
صحيفه نور جلد 12، ص 168
# بعثت رسول خدا براى اين است كه راه دفع ظلم را به مردم بفهماند. راه اين كه مردمبتوانند با قدرت هاى بزرگ مقابله كنند به مردم بفهماند.
صحيفه نور جلد 17، ص 252
# بعثت براى اين است كه اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم را، تماماين ها را از ظلمت ها نجات بدهد.
صحيفه نور جلد 17، ص 252
# روز بعثت روزى است كه خداى تبارك و تعالى موجود كاملى كه از او كاملتر نيست ونمى شود باشد ماءمور كرد كه تكميل كند موجودات را، انسانها را.
صحيفه نور جلد 12، ص 169
# مبعث كه مال بعثت ولى الله اعظم ، ولى مطلق بالاصاله است و مولود كه باز عيد ولىالله بالتبع است و اين دو بزرگوار در عوالم غيب با هم بودند،متحد بودند و شهادت دراين عالم يكى مظهر آن غيب مطلق است در بعثت و يك مظهر آن غيب مطلق است در امامت .
صحيفه نور جلد 20، ص 76
# سكونت در وادى غير ذى زرع و ساختن بيت و فديهاسماعليل مقدمه بعثت و رسالتى است كه در آن ختم پيام آوران سخن اولين و آخرين بانيانو مؤ سسان كعبه را تكرار مى كند.
صحيفه نور جلد 20، ص 112
# سر بعثت رسول اكرم تزكيه امت است و تعليم و تربيت امت .
صحيفه نور جلد 8، ص 265
# بعثت انبياء براى تربيت ماست .
صحيفه نور جلد 2، ص 228
ماه شعبان
از امام امير مؤ منان نقل است كه در فضيلت اين ماه فرمود: خداوند آن را شعبان ناميده زيرانيكى ها در آن شاخه مى شود، درهاى بهشت را در آن گشوده و نعمتهاى بهشتى را باارزانترين قيمت و آسانترين راه بر شما عرضه كرده . آنگاه فرمود: شاخه هاى نيكى دراين ماه ، نماز، روزه ، زكات ،امر به معروف و نهى از منكر ،نيكى به پدر و مادر وخويشان و همسايگان ، ايجاد صلح و صفا بين مردم و احسان به فقرا و مساكين است .
# ماه شعبان ، ماه بزرگى است كه در آن ، در سوم آن ، بزرگ مجاهد عالم بشريت متولدشد و در پانزده آن ، حضرت مهدى موعود ارواحنا له الفدا پا به عرصه وجود گذاشت .
صحيفه نور جلد 12، ص 207
# ماه شعبان مقدمه است براى ماه مبارك رمضان كه مردم مهيا بشوند براى ورود در ماه مباركرمضان و ورود در ضيافت الله .
صحيفه نور جلد 12، ص 229
# اين مناجات شعبانيه براى اين است كه شما را، همه را مهيا كند براى ضيافة الله .
(21 / 4 / 1359) (صحيفه نور جلد 12، 239 - 240)
# ماه رمضان ، ماه نبوت است و ماه شعبان ، ماه امامت . ماه رمضان ليلة القدر دارد و ماه شعبان،شب نيمه شعبان دارد كه تالى ليلة القدر است .
صحيفه نور جلد 20، ص 82
# مناجات شعبانيه از بزرگترين و عظيم ترين معارف الهى است .
صحيفه نور جلد 17، ص 264
# اگر نبود در ادعيه ، الا دعاى مناجات شعبانيه ، كافى بود براى اين كه امامان ما، امامانبه حقند.
صحيفه نور جلد 12، ص 24
# اين دعاى شعبان ، مناجات شعبان ، مناجات همه ائمه است .
صحيفه نور جلد 2، ص 189
# ماه شعبان ... براى مهيا كردن مسلمين است كه براى ضيافت خدا، عددش آن مناجاتشعبانيه است .
صحيفه نور جلد 12، ص 239
3 شعبان
ميلاد امام حسين عليه السلام
حضرت امام حسين عليه السلام در سوم شعبان ،سال هجرى در مدينه به دنيا آمد، پدر بزرگوارش اميرالمؤ منين عليه السلام و مادرشفاطمه زهرا سلام الله عليهامى باشد. از دوران 58 ساله عمر با عزت خويش ، 37سال را همراه پدر گذراند، 9 سال را در امامت برادرش امام حسن صرف كرد و 12سال را امامت فرمود.
# سيد الشهداء سلام الله عليه ، مذهب را بيمه كرد. باعمل خودش ‍ اسلام را بيمه كرد.
صحيفه نور جلد 10، ص 216
# شخصيت عظيمى كه از عصاره وحى الهى تغذيه و در خاندان سيدرسل محمد مصطفى و سيد اوليا على مرتضى تربيت و در دامن صدقه طاهره بزگر شدهبود، قيام كرد و با فداكارى بى نظير و نهضت الهى خود، واقعه بزرگى را به وجودآورد كه كاخ ستمكاران را فرو ريخت و مكتب اسلام را نجات بخشيد.
صحيفه نور جلد 12، ص 181
# چون قيام بود اساس سلطنت آن خبيث را(( هم شكستند، در صورت ايشان كشته شدندلكن اساس سلطنت را شكستند. اساس ‍ سلطنتى كه مى خواست اسلام را به صورت سلطنتطاغوتى درآورد.
صحيفه نور جلد 7، ص 36
# سيد الشهداء، سلام الله عليه ، كه همه عمرش را و همه زندگيش ‍ رابراى رفع منكر وجلوگيرى از حكومت ظلم جلوگيرى از مفاسدى كه حكومت ها در دنيا ايجاد كردند، تمام عمرشرا صرف اين كرد و تمام زندگيش را صرف اين كرد كه اين حكومت جور بسته بشود و ازبين برود؛ معروف در كار باشد، منكرات از بين بروند.
صحيفه نور جلد 20، ص 190
# اين خون سيدالشهداء است كه خون هاى همه ملت هاى اسلامى را به جوش مى آورد.
صحيفه نور جلد 15، ص 204
# نام مبارك حضرت سيدالشهداء را زنده نگه داريد كه با زنده بودن او اسلام زنده نگهداشته مى شود.
صحيفه نور جلد 18، ص 22
# ملت ما از طفل ماهه تا پيرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا كرد و اين اقتدا بهبزرگمرد تاريخ ، حضرت سيدالشهداء سلام الله عليه است .
صحيفه نور جلد 17، ص 58
3 شعبان
روز پاسدار
پاسدارى و حراست از اسلام و دستاوردهاى سترگ آن ، از وظايف مهم هر مسلمانى است .نهال نو پاى انقلاب اسلامى نيز براى بالندگى نياز به پاسدارانى از جان گذشتهداشت . پس از تاءسيس سپاه ، پاسداران انقلاب اسلامى در انجام تكليف خويش ، بهبزرگ پاسدار اسلام ، حضرت امام حسين عليه السلام تاءسى جستند. تشابه بسيارعملكرد پاسداران به سيره عملى امام حسين عليه السلام باعث شد تا روز تولد مباركشبه عنوان روز پاسدار تعيين گردد.
# اگر فداكارى پاسداران عظيم الشاءن اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران واصحاب فداكار او نبود، اسلام در خفقان رژيم بنى اميه و رژيم ظالمانه آن وارونه مىشد و زحمات نبى اكرم (ص ) و اصحاب فداكارش به هدر مى رفت .
صحيفه نور جلد 7، ص 236
# هان اى پاسداران عصر حاضر و انقلاب اسلامى ! به امام امت و پاسداران قرآن كريم واسلام عزيز اقتدا نموده حق پاسدارى از انقلاب اسلامى را به خوبى ادا كنيد و از اينمنصب بزرگ كه منصب انبياى عظام و اولياى خداوند تعالى است كه به خوبى حفاظت كنيد.
صحيفه نور جلد 7، ص 236
# روز مبارك سوم شعبان المعظم ، روز پاسدار است و روز تحقق پاسدارى از اسلام ، ازحقيقت ، از مكتب الهى . روز تولد بزرگ پاسدارى كه با خون خود و فرزندان و اصحابشمكتب را زنده كرد.
صحيفه نور جلد 12، ص 181
# اى پاسداران عزيز كه از متن ملت مسلمان متعهد بپا خاسته ايد و از انقلاب اسلامى ونهضت مقدس پاسدارى كرديد و با فداكارى و خون پاك برادران جانباز مجاهد خود،انقلاب را به ثمر رسانديد و با همت بزرگ خود و ملت غيور و قواى نظامى و انتظامىمتعهد، ايران عزيز را از لوث رژيم منحط شاهنشاهى پاك و دست جنايتكار اجانب را از كشوراسلامى قطع كرديد، به هوش باشيد كه دشمن در كمين است و طرفداران شيطان بزرگ ورژيم غاصب دست اندر كار توطئه .
صحيفه نور جلد 12، ص 181
# شما پاسداران بوديد كه در لحظات مشكل از ايران ، پاسدارى كرديد.
صحيفه نور جلد 6، ص 254
# اى كاش من هم يك پاسدار بودم .
صحيفه نور جلد 16، ص 6
# شما آينه مجسم مظلوميت و رشادت هاى اين ملت بزرگ در صحنه نبرد و تاريخ مصورانقلابيد.
# شما فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمين و سپر حوادث اين كشوريد شمايادگاران و همسنگران و فرماندهان و مسؤ ولان بيدار دلانى بوده ايد كه امروز درقرارگاه محضر حق ماءوا گزيده اند.
صحيفه نور جلد 21،ص 18
# واجب است پيش كسوتان جهاد و شهادت در همه صحنه ها حاضر و آماده باشند و از كيد ومكر جهانخواران و آمريكا و شوروى غافل ننمايند.
صحيفه نور جلد 21، ص 19
# شما پاسداران بحق اسلاميد، شما مثل جوان هاى صدر اسلام هستيد شما اسلام را نجاتداديد بايد از اين به بعد هم پاسدارى كنيد كه اين انقلاب به ثمر واقعى اش برسد.
صحيفه نور جلد 5، ص 145
# پاسدارها بودند كه مملكت ما را در چنين زمانى كه هيچ كس ‍ نمى توانست حفظ كند حفظكردند الان هم حفظ مى كنند.
صحيفه نور جلد 10، ص 238
# شما مثل سربازان صدر اسلام كه با جان ودل و با عشق و علاقه به اسلام خدمت كردند به اسلام خدمت كرديد و مى كنيد.
صحيفه نور جلد 6، ص 5
# روز مبارك سوم شعبان المعظم را كه روز طليعه پاسدارى از مكتب مترقى اسلام است ...به حق بايد اين روز معظم را روز پاسدار بناميم
صحيفه نور جلد 7، ص 236
4 شعبان
روز جانباز
به پاس قدردانى از ايثار و جان فشانى هاى قهرمانان هشتسال دفاع مقدس كه در راه پاسدارى از دين و شرف اين سرزمين ، مجروح شده و عضوى ازپيكر خويش را نثار دوست كرده اند، روز ميلاد پرچمدار صحراى نينوا، قمر بنى هاشماباالفضل العباس عليه السلام را روز جانباز نام نهاده اند.
# شما رهبران اين نهضت هستيد.
صحيفه نور جلد 16، ص 28
# مجروحين و معلولين خود چراغ هدايتى شده اند كه در گوشه گوشه اين مرز و بوم بهدين باوران راه رسيدن به سعادت آخرت را نشان مى دهند، راه رسيدن به خداى كعبه را.
صحيفه نور جلد 21، ص 32
# برادرهاى من ! خواهرهاى من ! بچه هاى عزيز من !
من مى دانم كه شما در رنج هستيد و من هم شريك شما در رنج هستم من هممثل يك برادرى كه برادرش و خواهرش در رنج است ،مثل يك پدرى كه اولادش در رنج است من هم شريكم با شما در رنج .
صحيفه نور جلد 11، ص 212
5 شعبان
ولادت امام سجاد عليه السلام
چهارمين اختر آسمان ولايت ، در 5 شعبان ، سال 38 در مدينه ديده به جهان گشود. نام آنبزرگوار (على ) كنيه اش (ابوالحسن ) و پدر بزرگوارش امام حسين عليه السلامو مادرش (شهربانو) دختر يزدگرد پادشاه ايران بود. عبادت و نيايش آن حضرت بهحدى بود كه به سرور و زينت بخش عبادت كنندگان (سيد العابدين ، زين العابدين ) وبسيار سجده كننده (سجاد)ملقب گشت .
# جناب على بن الحسين از بزرگترين نعمت هايى است كه ذات مقدس ‍ حق تعالى بربندگان خود به وجودش منت گذارده و آن سرور را از عالم قرب و قدسنازل فرموده براى فهماندن طرق عبوديت به بندگان خود.
آداب الصلاة ، ص 152
# قدرى تفكر كن در حالات على بن الحسين و مناجات آن بزرگوار با حضرت حق ، ودعاهاى لطيف آن سرور كه كيفيت آداب عبوديت رابه بندگان خدا تعليم مى كند.
آداب الصلاة ،ص 1512-151
# حضرت سجاد در يك شبش به حسب آن چيزى كه وارد شده تا صبح (( (اللهم ارزقناالتجافى عن دارالغرور و الانابة الى دار السرور و الاستعداد للموتقبل حلول الفوت ) )) (مى گفت )؛ مساءله ، مساءله بزرگى است ، آنها درمقابل عظمت خدا، وقتى كه خودشان را حساب مى كنند مى بينند كه هيچ نيستند و هيچ ندارند.
صحيفه نور جلد 20، ص 87
5 شعبان
روز آزادگان
در تجليل از آزادگان سرافراز ميهن اسلامى كه پس ازتحمل سالها مشقت و رنج دورى از وطن به ميهن اسلامى بازگشتند، روز پنجم شعبان كهمصادف با زاد روز تولد امام و قافله سالار كاروان آزادگان كربلا، امام زين العابدينعليه السلام مى باشد به روز آزدگان نامگذارى شد.
# اسرا در چنگال دژخيمان ما را، خود سرود آزادى اند و احرار جهان آنان را زمزمه مى كنند.
صحيفه نور جلد 21، ص 32
# ان شاءالله اين اسراى ما را، اين كسانى كه محبوب ما هستند محبوب ملت ما هستند... تمامكسانى كه در آن جا بند هستند،همه اينها را خداوند ان شاءالله آزاد كند.
صحيفه نور جلد 20،ص 191
# عزيزان من ! سيد و مولاى همه ما حضرت موسى بن جعفر بيش از شماها ماها در رنج وگوشه زندان به سر بردند براى اسلام عزيز.
# شما صبر كنيد خداوند فرج را ان شاءالله تعالى نزديك مى كند و پدر پير شما رابا ديدن شما شاد مى فرمايد.
صحيفه نور جلد 21، ص 51
15 شعبان
ميلاد حضرت حجة بن الحسن (عج )
خاتم اوصيا، حضرت مهدى (عج ) روز جمعه ،نيمه شعبانسال 255 هجرى در سامرا بدنيا آمد.پدر بزرگوارش امام حسن عسكرى عليه السلام ومادرش نرجس نام داشت و در سن 5 سالگى امامت به ايشانمنتقل شد. حضرت مهدى داراى دو غيبت هستند:غيبت صغرى كه چهار سفير از طرف امام ماءموربه ارتباط بين مردم و حضرت بودند. غيبت كبرى كه با وفات آخرين سفير شروع شده وتاظهور آن حجت حق ادامه دارد.
# با سلام و درود به پيشگاه مقدس مولود نيمه شعبان و آخرين ذخيره ، امامت ،حضرت بقيةالله - ارواحنافداه - و يگانه دادگستر ابدى و بزرگ پرچمدار رهايى انسان از قيود ظلمو ستم استكبار. سلام بر او و سلام بر منتظران واقعى او، سلام بر غيبت و ظهور او و سلامبر آنان كه ظهورش را با حقيقت درك مى كنند و از جام هدايت و معرفت او لبريز مى شوند.
صحيفه نور جلد 21،ص 107
# من اميدوارم كه اين كشور با همين قدرت كه تا اينجا آمده است و با همين تعهد و با همينبيدارى كه از اولين قيام كرده است و تا اينجا رسانده است ، باقى باشد اين نهضت و اينانقلاب و قيام تا صاحب اصلى ان شاءالله بيايد و ما و شما ملت ما امانت را به او تسليمكنيم .
صحيفه نور جلد 15، ص 230
# چه مبارك است ميلاد بزرگ شخصيتى كه برپا كننده عدالتى است كه بعثت انبيا عليهمالسلام براى آن بود و چه مبارك است زاد روز ابر مردى كه جهان را از شر ستمگران ودغلبازان تطهير مى نمايد و زمين را پس از آن كه ظلم و جور آن فراگرفته پر ازعدل و داد مى نمايد.
صحيفه نور جلد 15، ص 22
# ما بايد در اين طور روزها و در اين طور ايام الله توجه كنيم كه خودمان را مهيا كنيم ازبراى آمدن آن حضرت .من نمى توانستم اسم رهبر روى ايشان بگذارم ، بزرگتر از ايناست ، نمى توانم بگويم كه شخص اول امت براى اين كه دومى در كار نيست .
صحيفه نور جلد 12، ص 209 - 208
# اگر عيد ولادت حضرت رسول (ص ) بزرگترين عيد است براى مسلمين ... بايد مابگوييم كه عيد شعبان ، عيد تولد حضرت مهدى سلام الله عليه بزرگترين عيد استبراى تما بشر.
صحيفه نور جلد 12، ص 209 - 208
ماه مبارك رمضان
رمضان ، ماه خدا، ماه اسلام و تسليم ، ماه طهارت و پاكيزگى ، ماه آزمايش و تصفيهناخالصى ها و ماه قيام براى خداست . اين ماه ، ماهنزول قرآن براى هدايت انسان ، ماه روزه ، روزه از گناه و ناپاكى ،ماه مهمانى خدا، ماهسرشارى رحمت حق ، ماه محدوديت شياطين ، ماه تزكيه ، تربيت و رشد است . زينت عابدانحضرت سجاد عليه السلام با خرسندى و آغوش باز بهاستقبال ماه رمضان مى رفت و بسيار غمين و حزين از اين ماه وداع مى كرد.
# با حلول ماه مبارك رمضان ، ماه عبادت و سازندگى ، ماه تجديد قواى معنوى شهراللهالاعظم كه در آن عموم مسلمانان در صف واحد متوجه به موضع قدرتلايزال و تجهيز در مقابل قواى طاغوتى هستند، لازم است با توحيد قدرت و قدرت واحده درمقابل طاغوت هاى زمان و چپاولگران بين المللى بپا خيزند و از مملكت اسلامى دفاع و دستخائنان را كوتاه و اميد آنان را قطع نمايند.
صحيفه نور جلد 8، ص 218
# ماه شريف رمضان در پيش است ... از ادعيه ائمه معصومين استفاده كنند و براى اين ملت خيرو سلامت طلب كنند و براى دشمنان اسلام خذلان و شكست را بخواهند.
صحيفه نور جلد 18، ص 8
# من خوف اين را دارم كه در اين ماه مبارك رمضان كه ماه تهذيب نفس ‍ است و همه را خدا بهضيافت خودش دعوت كرده است ، ما با صاحب خانه كارى بكنيم كه عنايتش از ما برگردد.
صحيفه نور جلد 19، ص 12
# در اين ماه مبارك رمضان كه ماه خداست ، همه موفق بشويد به اينكه دعا كنيد براى اسلام، در راءس ادعيه تان دعاى براى اسلام باشد.
صحيفه نور جلد 19، ص 161
# بايد كوشش كنيم كه در اين ماه مبارك رمضان كه بر ما گذشت اگر حالى پيدا شد، اينحال را تا ماه ديگر نگه داريم و اگر حالى پيدا نشد متاءسف و كوشش كنيم كه پيدا كنيم .
صحيفه نور جلد 20، ص 3
# ماه رمضان مبارك است براى اينكه ليلة القدر دارد... ماه رمضان مبارك است براى اينكهنزول وحى بر او شده است يا به عبارت ديگر معنويترسول خدا وحى را نازل كرده است .
صحيفه نور جلد 20، ص 82
# شماها در ماه مبارك مهمان خدا هستيد، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . البته اينضيافت نسبت به اولياء كمل الهى به آن نحوى نيست كه ماتخيل كنيم يا دست ما به او برسد.
صحيفه نور جلد 20، ص 210
# توجه كنيد كه ماه مبارك رمضان را به آدابشعمل بكنيد يعنى آداب روحى اش . فقط دعا نباشد، دعا به معنى واقعى اش . خواندن خدا وتذكر خدا به معناى واقعى . آن تذكرى كه نفوس را مطئن مى كند
صحيفه نور جلد 19، ص 15
19-21-23 رمضان
شبهاى قدر
خداوند بزرگ ماه مبارك رمضان را و از آن ميان ، شبهاى قدر را براى عبادت بندگانشبرگزيد. شب قدرى كه هيچ شبى به برترى و عظمت آن ، نمى رسد.شب قدرى كهخداوند از هزار ماه برتر و عزيزترش دانسته است .شبهايى كه گناهان بندگانش را محوو نابود مى كند. خوشا به حال آنان كه قدر شبهاى قدر را بدانند و از بركات و نعماتاين شبهاى عزيز بهره مند شوند.
# شب قدر - شبى است كه احياء آن سنت الهى است و قدر و منزلت آن از هزار ماه منافقانوالاتر است كه مقدرات خلق در آن شب پايه ريزى مى شود.
صحيفه نور جلد 15، ص 73
# اگر سر ليلة القدر و سر نزول ملائكه در شبهاى قدر كه الان هم براى ولى اللهاعظم حضرت صاحب - سلام الله عليه - اين معنا امتداد دارد، سر اينها را ما بدانيم ، همهمشكلات ما آسان مى شود.
صحيفه نور جلد 19 ص 172
20 رمضان
فتح مكه
بر اساس بند آخر صلح نامه حديبيه ، قبيله بنى بكر با قريش و قبيله خزاعه با پيامبرصلى الله عليه و آله هم پيمان شدند.در نزاع بين اين دو قبيله ، قريش برخلاف صلححديبيه از بنى بكر حمايت كردند. اين عمل باعث شد تا پيامبر پيمان را از جانب قريشنقص شده تلقى كند و در سال هشتم هجرى با سپاه ده هزار نفرى به طرف مكه حركتنمايد. اين حركت چنان ترس در دل قريش انداخت كه بيشترسران آنها از جمله ابوسفيان ازمكه بيرون آمدند و مسلمان شدند. پيامبر صلى الله عليه و آله پيروزمندانه وارد مكه شد وبه جز تعداد معدودى همه را عفو كرد و به قريش فرمود: برويد، شما آزاد شدگانيد.
# روزى كه مكه را فتح كردند، يوم الله است ،يوم قدرت نمايى خداست كه يك يتيم راكه همه ردش كرده بودند، بعد از فتح مكه به دست او شد و آن قلدرها و آن ثروتمندها وآن قدرتمندها همه تحت سيطره او واقع شد و فرمود انتم الطلقاء مى گويند آزادتان كردم، اين يوم الله است .
صحيفه نور جلد 9، ص 63
21 رمضان
شهادت اميرالمؤ منين عليه السلام
در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرى و در محراب مسجد كوفه ، سر مباركحضرت على عليه السلام با شمشير زهرآلود يكى از خوارج پليد، ابن ملجم مرادى ،شكافت . صداى ملكوتى حضرت طنين انداز شد كه ، (به خداى كعبه رستگار شدم ).پس از آن مسجد كوفه بانگ برخاست كه پايه هاى ايمان فروريخت ، على مرتضى كشتهشد. امام را از مسجد به خانه بردند و معالجه سودى نبخشيد. حضرت به آرزوى ديرينخود دست يافت ، و روز بيست ويكم ماه مبارك رمضان به لقاى حقنائل آمد.
# اميرالمؤ منين سلام الله عليه ، جان خودش را فدا كرد براى اسلام و شهيد شد و اسلامبه جاى خودش بود.
صحيفه نور جلد 15، ص 114
# خوارج كه پينه بسته بود پيشانيشان از شدتطول سجده ، لكن حق را كشتند.
صحيفه نور جلد 6،ص 256
# على عليه السلام والاترين شهيد محراب كه به دست خيانتكار اشقى الاشقيا به ملاءاعلا شتافت .
صحيفه نور جلد 17، ص 56
آخرين جمعه رمضان
روز جهانى قدس
رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى در 25 مرداد 1358،آخرين جمعه ماه مباركرمضان را روز جهانى قدس ناميدند. روز قدس در نگاه آن فرياد نماد مبارزه آزادگان عليهبيدادگران در همه زمان ها و رهايى قدس از چنگال صهيونسيم جهانى آرمان همه موحداناست .
# همه بايد متحد شوند و متحدا در مقابل اين جمعيت متجاوز بايستند وعمل كنند و دست غاصب او را قطع كنند.
# اين تكليف همه مسلمين است كه قدس را آزاد كنند و شر اين جرثومه فساد را از سر بلاداسلامى قطع كنند.
صحيفه نور جلد 4، ص 31
# روز قدس يك روز جهانى است روزى نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد،روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است ، روز مقابله ملت هايى است كه در زير فشار ظلمآمريكا و غير آمريكا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست .
صحيفه نور جلد 8،ص 232
# روز قدس روزى است كه بايد به اين روشنفكرانى كه در زير پرده با آمريكا وعمال آمريكا روابط دارند، هشدار داد، هشدار به اينكه اگر از فضولى دست برنداريد،سركوب خواهيد شد.
صحيفه نور جلد 8،ص 232
# روز قدس روزى است كه بايد به همه ابرقدرتها هشدار بدهيم كه اسلام ديگر تحتسيطره شما به واسطه عمال خبيث شما واقع نخواهد شد.
صحيفه نور جلد 8، ص 233
# من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى دانم و روزىاست كه بايد ما تمام قواى خودمان را مجهز كنيم و مسلمين از آن انزوايى كه آنها را كشاندهبودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوت درمقابل اجانب بايستند.
صحيفه نور جلد 8، ص 233
# اگر در روز قدس همه بيرون بيايند از خانه ، فرياد كنند مرگ بر آمريكا مرگ براسرائيل و... همين قول مرگ بر... بر آنها مرگ مى آورد.
صحيفه نور جلد 12،ص 276
# روز قدس كه همجوار شب قدر است لازم است كه در بين مسلمانان احياء شود و مبداءبيدارى و هوشيارى آنان باشد و از غفلت هايى كه درطول تاريخ خصوصا سده هاى اخير شده است بيرون آيند.
صحيفه نور جلد 15، ص 73
# روز قدس فقط روز فلسطين نيست ، روز اسلام است ، روز حكومت اسلامى است .
صحيفه نور جلد 8،ص 233
1 شوال
عيد سعيد فطر
يكى از اعياد بزرگ اسلامى عيد سعيد فطر است . اين عيد پاداشى است كه خداى تعالىبه همه بندگان صالحش كه ماه رمضان را به عبادت و انس با خدا و طهارت جسم و روحگذرانده اند، عنايت مى فرمايد. اين عيد، براى كسانى مبارك است كه ضيافت الهى را بااطاعت از فرامين الهى به خوبى درك كرده باشند.
# در اسلام دو عيد است كه به عنوان عيد به رسميت شناخته شده است . عيد شريف فطر،عيد است براى ضيافت الله و عيد شريف قربان براى لقاءالله .
صحيفه نور جلد 18،ص 104
# ... اگر از اين ضيافت درست بيرن آمديد، آن وقت عيد داريد، عيدمال كسى است كه در اين ضيافت راه يافته باشد، استفاده كرده باشد از اين ضيافت .
صحيفه نور جلد 2،ص 211
17 شوال
غزوه خندق
در سال پنجم هجرى ، قريش و قبيله غطفان به تحريك يهوديان بنى نضير عليهمسلمانان متحد و با سپاه ده هزار نفرى راهى شهر مدينه شدند. پيامبر صلى الله عليه وآله پيشنهاد سلمان فارسى را مبنى بر حفر خندق درشمال مدينه كه احتمال نفوذ دشمن مى رفت ، پذيرفت ، سپاه گران قريش و ديگر گروهها پشت خندق زمين گير شدند. عمروبن عبدود پهلوان نامى عرب از خندق عبور كرد، اما بهدست على عليه السلام كشته شد. اين واقعه چنان روحيه كفار را ضعيف كرد و در شكست آنانمؤ ثر بود كه پيامبر فرمود: ضربتى كه على عليه السلام در روز خندق فرود آورد،بهتر از عبادت انس و جن تا قيامت است . سرانجام كفار پس از محاصره طولانى بهدليل سرما و باد شديد كه از امدادهاى غيبى بود، مجبور به عقب نشينى شدند.
# اين ضربه ، ضربتى بود كه از روح اميرالمؤ منين سرچشمه گرفته بود، همه ايامىكه ضربت مى زد، فضيلتش بالاتر از همه بود براى اين كه قلب ، قلب الهى بود،قلبى بود كه غير از خدا در او راه نداشت ، ضربتى كه از آن قلب سرچشمه بگيرد،تصميمى كه از آن قلب سرچشمه بگيرد، اين ارزشش همان است كه فرموده استافضل از همه چيزهايى كه در عالم واقع شده است .
صحيفه نور جلد 8، ص 66
25 شوال
شهادت امام جعفر صادق عليه السلام
دوران 34 ساله امامت حضرت صادق عليه السلام مقارن با زمامدارى هفت نفر از خلفاى ظالمعباسى بود با اين حال ، 4000 شاگرد درحوزه درسى حضرت تربيت شدند.آن حضرتدر 25 شوال 148 هجرى در سن 65 سالگى به دستعوامل منصور عباسى مسموم شد و به شهادت رسيد و پيكر پاكش در بقيع به خاك سپردهشد.
# معرف حضرت صادق سلام الله عليه ... اين فقيهى است كه با زبان ايشان بسط پيداكرده است ، كه براى احتياج بشر از اول تا آخر مساءله اى پيش بيايد،مسائل مستحدثه ، مسائلى كه بعدها خواهد پيش آمد كه حالا ما نمى دانيم . اين فقه از عهدهجوابش برمى آيد و هيچ احتياج ندارد به اين كه يكتاءويل و تفسير باطنى بكنيم .
صحيفه نور جلد 2، ص 157
# اين كه جناب صادق عليه السلام فرمود: (من عبادت حق مى كنم حباله ) شايد مقاماتمعمولى آن سرور باشد.
سرالصلاة ،ص 74
1 ذى القعده
هفته حج
حج يكى از پايه هاى استوارى است كه دين اسلام بر آن بنيان نهاده شده است . كنگرهبزرگ حج ، افزون بر جنبه هاى ژرف عبادى ، از جنبه هاى سياسى و اجتماعى نيزبرخوردار است .از جمله جنبه هاى سياسى ، مساءله مهم برائت از مشركان است كه احياگرحج ابراهيمى در قرن حاضر، حضرت امام خمينى قدس سره بر آن تاءكيد مى ورزيد و حجبى برائت را حج نمى دانست . نقش انسان ساز حج و ضرورت آشنايى با ابعاد گونهگون آن ، سبب شد تا هفته اول ذيقعده به عنوان هفته حج اعلام شود.
# حج تنظيم و تمرين و تشكيل اين زندگى توحيدى است . حج عرصه نمايش و آيينهسنجش استعدادها و توان مادى و معنوى مسلمان است .
# حج بسان قرآن است كه همه از آن بهره مند مى شوند ولى انديشمندان و غواصان و دردآشنايان امت اسلامى اگر دل به درياى معارف آن نزنند و از نزديك شدن و فرورفتن دراحكام و سياست هاى اجتماعى آن نترسند از صدف اين دريا گوهرهاى هدايت و رشد و حكمت وآزادگى را بيشتر صيد خواهند نمود و از زلال حكمت و معرفت آن تا ابد سيراب خواهند گشتولى چه بايد كرد و اين بزرگ را به كجا بايد برد كه حج بسان قرآن مهجور گرديدهاست .
صحيفه نور جلد 20، ص 229
# مسلم ، حج بى روح و بى تحرك و قيام ، حج بى برائت ، حج بى وحدت و حجى كه ازآن هدم كفر و شرك ، برنيايد، حج نيست .
صحيفه نور جلد 20، ص 229
# ما نخواهيم گذاشت از كعبه و حج ، اين منبر بزرگى كه بر بلنداى بام انسانيت بايدصداى مظلومان به همه عالم منعكس سازد و آواى توحيد را طنين اندازد، صداى سازش باآمريكا و شوروى و كفر و شرك نواخته شود.
صحيفه نور جلد 20،ص 232
# اعلان برائت در حج ، تجديد ميثاق مبارزه و تمرينتشكل مجاهدان براى ادامه نبرد با كفر و شرك و بت پرست هاست و به شعار هم خلاصهنمى شود، كه سرآغاز علنى ساختن منشور مبارزه و سازماندهى جنود خداى تعالى دربرابر ابليس و ابليس صفتان آسان است و ازاصول اوليه توحيد به شمار مى رود.
صحيفه نور جلد 2، ص 112
11 ذى القعده
ولادت حضرت رضا عليه السلام
ثامن الاءئمه على بن موسى الرضا عليه السلام در روز يازدهم دى القعده ،سال 148 هجرى ، در مدينه چشم به جهان گشود. نام مباركش ‍ (على ) كنيه اش(ابوالحسن ) و مشهورترين لقب او (رضا) است . پدرش حضرت كاظم عليه السلامو مادرش ‍ (نجمه ) نام داشت .
# اميد است خداى تبارك و تعالى به بركت مرقد مطهر حضرت رضا سلام الله عليه بهما توفيق بدهد كه ما تابع تعاليم اسلام باشيم و تابع تربيت هايى كه ائمه هدىمتكفل شدند، باشيم .
صحيفه نور جلد 19،ص 192
# ما و شما پيروان مكتبى هستيم كه اين مكتب ، ائمه هدى عليهم السلام جريان دهنده او بودندبعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله و حضرت رضا سلام الله عليه كه مهمان ماايرانى هاست و ما مفتخريم به اين به اين كه زير سايه ايشان هستيم ، مجرى اين بودند؛ماها پيروان آنها هستيم و پيروان آنها بايد لااقل يك پرتوى از آن چيزى كه آنها داشتندتحصيل كنند.
صحيفه نور جلد 20، ص 11
6 ذى الحجه
كشتار حجاج ايرانى در مكه
روز 6 ذى الحجه سال 1407 ه .ق ، يادآور كشتار كبوتران خونين بالى است كه به جرمبرائت از مشركان و بى زارى از شيطان بزرگ واسرائيل غاصب ، در سرزمين وحى به زمين افتادند. در اين روزعوامل استكبار با هتك حرمت حرم امن الهى بيش از 400 زائر ايرانى و غير ايرانى را بهشهادت رساندند و در تاريخ صفحه اى سياه را ثبت كردند.
# حكومت سعودى مطمئن باشد كه آمريكا لكه ننگى بر دامنش نهاده است كه تا قيام هم باآب زمزم و كوثر پاك نمى شود.
# خونى كه از دل اقيانوس بزرگ ملت ما بر سرزمين حجاز جارى شده است ، زمزم هدايتىبراى تشنگان سياست و ستمكاران در آن غرق و هلاك مى شوند.
# ما همه اين جنايت ها را به حساب آمريكا گذاشته ايم و به يارى خدا و در موقع مناسببه حساب آنان خواهيم رسيد و انتقام فرزندان ابراهيم از نمرودها و شياطين و قارون هاخواهيم گرفت .
صحيفه نور جلد 20، ص 135
# زائران شريف با تقديم شهداى بزرگ به پيشگاه مقدس حق از سازندگان و بانيانسياست نه شرقى و نه غربى كعبه خداوند گشته اند.
صحيفه نور جلد 20، ص 136
# خداوند بزرگ را سپاس مى گذاريم كه دشمنان ما و مخالفين سياست اسلامى ما را از كمعقلان و بى خردان قرار داده است ، چرا كه خودشان هم درك نمى كنند كه حركت كورشانسبب قوت و تبليغ انقلاب ما و معرف مظلوميت ملت ما گرديده است .
صحيفه نور جلد 20، ص 134
# جنايت تاريخى شكستن احترام امن الهى كه دل مسلمان متعهد جهان را آتش زد، چيزى نيستكه تا ابد بشود آن را فراموش كرد و يا ساكت بود.
صحيفه نور جلد 20، ص 148
# كشتار زائران خانه خدا، توطئه اى براى حفظ سياست هاى استكبار و جلوگيرى از نفوذاسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله است .
صحيفه نور جلد 20، ص 231
# ... خدا را سپاس مى گزاريم كه در ميثاقمان با خداى كعبه پايدار مانده ايم و پايه هاىبرائت از مشركين را با خون هزاران شهيد از عزيزانمان بنيان نهاده ايم ... ما مظلومين هميشهتاريخ ، محرومان و پابرهنگانيم . ما غير از خدا كسى را نداريم و اگر هزار قطعه قطعهشويم ، دست از مبارزه با ظالم برنمى داريم .
صحيفه نور جلد 20، ص 232 - 233

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation