بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب اخلاق در خانواده و تربیت فرزند, سید محمد نجفى یزدى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     AKHLAG01 -
     AKHLAG02 -
     AKHLAG03 -
     AKHLAG04 -
     AKHLAG05 -
     AKHLAG06 -
     AKHLAG07 -
     AKHLAG08 -
     FOOTNT01 -
     FOOTNT02 -
 

 

 
 

next page

fehrest page

فهرست مطالب 
آئين همسردارى : بخش اول - وظايف زن يا شوهردارى
1- آرامش بخشيدن
همچون گل شكفته ، شادى آفرين باشيد
2- به شوهر خود در امور دين و دنيا كمك كنيد
3- امانتدارى
آيا مثل اين زن پيدا مى شود؟!
4- كم خرج باشيد
زن با بركت
5- اطاعت
اطاعتهاى واجب
1- مسائل جنسى
2- خروج از منزل
در خانه بنشين و از شوهرت اطاعت كن
اختيارش با شوهر است
6- آراسته بودن
آئين همسردارى : قسمتى از روايات اسلامى در كيفيت شوهردارى
جهاد زن
رضايت شوهر براى بانوان اصل است
غسل توبه
اين زن كارمند خداست .
پاداش زن صبور
زن و رضايت شوهر
علاقه به شوهر
وضع اقتصادى و شوهردارى حضرت زهرا عليه السلام
فاطمه بانوى نمونه اسلام
امام حسين به دامن مادر افتخار مى كند
جهاد فاطمه عليهاالسلام
فاطمه از ديدگاه پيامبر اكرم (ص )
بخش دوم : وظايف مرد يا آداب زن دارى
فرمان خدا در مورد بانوان
زن گل است با او مدارا كنيد
با همسر خود خوب رفتار كنيد
با زنها، زيبا صحبت كنيد
اذيت و آزار به همسر مجازات دارد
صورت نورانى و لبهاى چركين
زن خوب سعادت است
دست روى همسر بلند نكنيد
خشونت و محبت ؟!
گذشت و مروت
عفو حق زن است
حضرت هود و همسر ايشان
پاداش مرد صبور
مهربانى و محبت به بانوان
شيرينى جاودانه
سفارش نسبت به زن
با غيرت باشيد
اين مرد جهنمى است
بهشت بر او حرام است
از اعدام تا شهادت به خاطر پنج خصلت
بى غيرتى پستى است
همسرانتان را حفظ كنيد
اين هم صدقه است
بيشترين خير در زنهاست
سه نعمت بى حساب
اينجا اطاعت نكنيد
به سخن اين زن گوش ندهيد
مشورت با همسر شايسته او را سعادتمند كرد
خير دنيا و آخرت در چهار چيز است
صفاتى كه زنان در مردان مى پسندند
چهار چيز كمر شكن
اين زن نفرين كرد و خودش مرد
طلا باشيد نه خاك !
پيرى زودرس
با اين سخن اعمال زن باطل مى شود
دستورهاى بيجا ندهيد
بلاى سفر به كه در خانه جنگ
بر زنها هم حرام است
سه چيز شوم
جزاى سركوفت زدن بر شوهر
زن و تقاضاى طلاق
واسطه ملعون
خداوند از طلاق نفرت دارد
صفات پسنديده و ناپسند شوهر
صفات پسنديده و ناپسند زن
اخلاق در خانواده : محبت اساس موفقيت خانواده
اخلاق در خانواده : فرصت طلائى براى پيوند جاودانه
نياز به محبت
اخلاق در خانواده : راه كمك به همسر و دلگرمى در زندگى
انسان نيازمند و تشنه محبت است
شرط اول محبت ، شناخت روحيات همسر است .
با توقعات و روحيات نامطلوب چگونه بايد برخورد كرد؟
هر سخن جائى و هر نكته مقامى دارد.
اين همسر اشتباه مى كند.
كيفيت محبت و ابعاد آن در انسان
معيار و اندازه محبت در زن و شوهر
مرا بيشتر دوست دارى يا...؟
اينگونه همسر قابل سرزنش است
برخوردهاى تند مقطعى معيار بى محبتى نيست
در محبت توقع بى مورد نداشته باشيد
منتظر محبت نباشيد، محبت كنيد.
حتى دشمن را هم مى شود دوست كرد.
محبت را بايد هميشه گرم نگهداشت
عوامل محبت در احاديث اسلامى
1 - ايمان محور محبت
2 - محبت ، محبت مى آورد
3 - توجه و حضور قلب به خدا
4 - احسان و نيكى محبت مى آورد
5 - سلام كنيد و محبت ايجاد نمائيد.
6 - اظهار محبت ، محبت مى آورد.
7 - صورت گشاده و خندان
8 - خوش آمد گوئى و محبت
9 - دست دادن ، محبت مى آورد
10 - هديه دادن ، دوستى آفرين است
اين هم هديه است
11 - معاشرت نيكو
12 - خوش اخلاق باشيد.
13 - خوش گمانى ، محبت مى آورد.
14 - ملايمت و نرم خوئى
15 - بى نيازى از ديگران ، و محبت
16 - سخاوت ، محبت آور است
17 - سكوت و محبت
18 - سخن زيبا و محبت
19 - تواضع ، محبت مى آورد.
20 - سه عامل محبت
كدورت چگونه به وجود مى آيد؟
عوامل مهم كدورت كه بايد از آن اجتناب شود
1- مخالفتهاى پى در پى
2- تحقير عامل كدورت
3- كثافت و زشتى عامل كدورت
4- صفات زشت عامل كدورت است .
برنامه زندگى از موسى ابن جعفر عليه السلام
با مروت باشيد
ده دستور براى خوشبختى در ازدواج و خانواده
1- نظم و ترتيب
صلاح مسلمان در اين سه چيز است .
2- اعتماد و خوش گمانى
غيرت بى جا
تاءثير تهمت زشت
3- دين اسلام دين پاكيزگى و زيبائى است .
4- گذشت و تفاهم لازمه موفقيت در ازدواج است .
5- با يكديگر زيبا صحبت كنيد
جواب پيامبر اكرم به توهين مرد يهودى
6- ديگران چگونه اند؟
در قضاوت عجله نكنيد
به خدا توكل كنيد و راضى باشيد
راه مبارزه با اين آفت
سفارشات پيامبر(ص ) به سلمان
7- احساسات ، راه ايجاد محبت است ، استفاده كنيد
8 - احساس همدردى و غمخوارگى
9 - هرگز نااميد نباشيد، عاقل باشيد.
دنيا را آنطور كه هست بپذيريد
صبر و استقامت در قرآن و حديث
10 - سعادت دنيا و آخرت در گرو خوش اخلاقى است
نتيجه بداخلاقى در خانواده
قسمتى از روايات اسلامى در مورد آداب زندگى
سفارش نسبت به خانواده
توسعه در زندگى
براى خانواده خرج كنيد
اول خانواده بعد ديگران
ريخت و پاش نكنيد
پاداش بزرگ براى زنان
ميوه جمعه
تقسيم كار
به خاطر خانواده دين خود را فدا نكنيد
بطلالت و غفلت را كنار بگذاريد
امروز و فردا مكن ، حسرت دارد
پشيمانى بهشتيان
غصه عابد
مدير خانه مرد است
زن و فرزند شما را غافل نكنند
دنيا هدف نيست غافل نشويد
بى تفاوتى و محافظه كارى آفت خانواده ها
خوراك مؤ من و منافق
رسيدگى به خانواده
كمك به همسر در خانه
به خانواده خود نيكى كنيد تا عمر شما زياد شود
هنگام ورود بر خانواده سلام كنيد
والدين موفق
1 - پدر دو شهيد در مكتب اهل البيت عليهم السلام
2 - تربيت دينى در مكتب اهل البيت عليهم السلام
3 - دعاى پدر و موفقيت فوق العاده پسر
4 - استقامت و تدبير يك مادر فداكار
5 - مادر انديشمند و فرزند فرزانه
6 - مادر شهيد و افتخارات او
تربيت فرزند در مكتب اهل بيت عليهم السلامومسائل محرم و نامحرم
فرزند و والدين
باردارى و شير دادن
زمان بارورى جنسى و ازدواج به موقع
دعا و استغفار براى بچه دار شدن
فرزند شايسته گل بهشتى است ، خود را محروم نكنيد
ارزش باردارى و شيردادن بچه
احتياط در آميزش
نكات لازم براى فرزندى سالم
1 - تغذيه مناسب
2 - پيشگيرى از ابتلاء به بيماريهاى عفونى و تب دار
3 - داروها
4 - لباس و كفش مناسب
5 - نرمش هاى روزانه و گردش
بچه زيبا
خرما براى زن هنگام زايمان
خاصيت خوردن كندر براى زنان باردار
لقمه حرام در طفل اثر مى گذارد
حالات و روحيات مادر در روان طفلاثر مى گذارد
صفات روحى مادر هم سرايت مى كند
كنترل جمعيت راحتى در جمعيت كمتر
مال و فرزند شما را غافل نكند
فرزندش او را بد عاقبت كرد
بچه دار شدن از ازدواج كردن كه بالاتر نيست
اول فكر كردن بعد انجام بده
عقل و تدبير هم نعمت خداست
پدر و مادر مسئول تربيت فرزندان هستند
اداره زندگى مشكل است
كم باشد ولى اندازه ، بهتر است از...
زن و بچه شمارا به حرام نيندازد
جلوگيرى از باد دارى
بهترين شير براى بچه
به فرزند خود جفا نكنيد
مادر شيخ انصارى او را به وضو شير مى داد
ارزش مادرى كه به فرزند خود شير مى دهد
فرزند و تربيت او يكى از دو راحتى
آيا سالم است ؟
هر چه خدا بخواهد خوب است دختر باشد يا پسر
گل خوشبو
دختر سود خالص است
چه بسيار دختر كه از پسر بهتر است
اذان و اقامه در گوش نوزاد
ختنه مفيد و لازم است
عقيقه لازم است
اولين هديه به فرزند
اهميت و بركت نام محمد و فاطمه در خانواده
از نامهاى زشت پرهيز كنيد
نامهاى زشت را تغيير دهيد
به پيامبر جفا نكنيد
امام حسين عليه السلام نام على را دوست مى داشت
اثر نامهاى نيكو
حقوق و تربيت اولاد
حقوق پسر بر پدر
حقوق دختر بر پدر
روح طفل مثل جسم او لطيف است ، مواظب باشيد
اخلاق و ارزشها را با رفتار خود بهطفل تلقين كنيد
فرزندان خود را از نظر روحى واكسينه كنيد
تربيت دختر با پسر فرق دارد، آنها را براى آينده آماده كنيد
واى به حال فرزندان آخر الزمان
پدر و پسر نمونه
قربانيان حسينى ، فرزندان نمونه ، كربلا جوان نمونه
نوجوان نمونه كربلا
به همسر و كودكان خود ظلم نكنيد
خشم الهى
مسائل شرعى مربوط به زدن اطفال يا ديگران از توضيح المسائل
فرزندان خود را نماز آشنا كنيد
نماز را سبك نشماريد
نماز شرط قبولى اعمال است
در نماز خواندن عجله نكنيد
بچه هاى ده ساله جدا بخوابند
تيراندازى و شنا
جوانان را با دين آشنا كنيد
گوياتر از زبان
عفت را در خانه مراعات كنيد
تساوى ميان اطفال
پدر و مادر هم عاق فرزند مى شوند
به دختر شايسته خود افتخار كنيد
خداوند به بانوان مهربانتر است
گلهاى پيامبر اكرم
با فرزندان خود مهربان باشيد
پيامبر اكرم به شدت اطفال را مراعات مى كرد
فرزندانتان را شاد كنيد
نصايح اهل بيت عليهم السلام در مورد فرزند
راه تاءديب
نفرين مكن
انار براى كودكان
دختر بهتر است
احترام و ادب
آقا و عبد و وزير
بهترين اعمال
با بچه ها خوش قول باشيد
پيامبر و پدر بى رحم
رفتار با بچه ها
ما چه مى كنيم ؟ پيامبر اكرم چه مى كرد؟
پيامبر بر بچه ها سلام مى كرد ما چطور؟
مسئوليت والدين و پدر و مادر ناموفق
آنچه سودمند است عمل است
مقدار كار و تلاش در زندگى
احساسات و عواطف خود را كنترل كنيد
چرا محبت والدين بيشتر است
اين پدر به وسيله پسرش عاقبت نه بخير شد
مراتب احترام و خدمت به پدر و مادر
پدر و مادر بر زن و فرزند مقدم هستند
رمز خوشبختى در خدمت به والدين است
احترام فوق العادة به مادر
به پدر و مادر پير خود شخصا كمك كنيد
چند دستور مهم براى مقابله با بلاها و مشكلات
1 - گناه انسان را مبتلا مى كند
2 - صدقه بلا را دور مى كند
صدقه مال و ثروت را افزايش مى دهد
3 - رسيدگى به فاميل عمر و روزى را زياد مى كنند
4 - دعا گنجينه پر ارزش و مؤ ثر مى باشد
محرم و نامحرم
وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟ اين عابد به سختى مقاومت كرد
نصيحت شيطان
نفس انسان بهانه جوست
اثر چشم پوشى
نگاه دوم ممنوع
پاداش چشم پوشى
اينجا نخوابيد
در جاى زن ننشينيد
مرد و دختر كوچك
به چادر زنها هم نگاه نكنيد
زن و مرد هر دو بايد عفت چشم داشته باشند
به زن نامحرم سلام نكنيد
نگاه به زنان كافر
زن و پسر بچه
تير شيطان
خواهر زن محرم نيست .
به نامحرم دست ندهيد
با نامحرم شوخى نكنيد
دختر بچه شش ساله را به مجالس مردها نياوريد.
حساسيت روابط زن و مرد
در يك بستر نخوابند
عضو ناشكر
زنها با نامحرم كمتر صحبت كنند
چهار چيز دل مرده گى مى آورد.
دكتر محرم است اما
حضرت فاطمه و مرد نابينا
سه نوبت اجازه بگيرند
بانوان در حجاب خود دقت كنند
نگاه به زنهاى كافر
نگاه از روى شهوت ممنوع است .
نگاه جائز و حرام
خودنمائى و شهوترانى حرام
بر صيصاى عابد در كمند شهوت
تير شيطان
زنان و مردان آخر الزمان
سكته اثر اعمال نامشروع
بهترين عبادت
عقاب زناكار
زنهاى آخر الزمان
حساسيت بانوان
زن و جاده
زن و حمام بيرون
بانوان خودنمائى نكنند
اين زن ملعون است
ارزنده ترين زينت زن
فرزندان موفق
1 - توفيقات مقام معظم رهبرى در خدمت به والدين است
2 - رمز موفقيت مرجع عاليقدر
دعا براى مادر و قدر دانى او
3 - همنشين موسى عليه السلام در بهشت
4 - بوسه اى بر درب بهشت و صورت حور العين
5 - لبخند رضايت سيد الشهداء عليه السلام
6 - بوسيدن جاى پاى پدر
فرزندان ناموفق
1 - گلستان سوخته
2 - نگفتم شاه نمى شوى گفتم آدم نمى شوى !
مقدمة : اهميت اخلاق و روابط سالم در خانواده
بسم الله الرحمن الرحيم
(( الحمدالله رب العالين و صلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين . ))
يكى از افتخارات بزرگ آئين مقدس اسلام ، توجه خاص و تاءكيد فراوان در مورد نظامخانواده است .
اهميت ازدواج و تشكيل خانواده و برقرارى روابط سالم ميان زن و مرد، والدين و اولاد، امروزبر كسى پوشيده نيست .
جامعه يك مجموعه است متشكل از افراد كه طبق قوانين خاصى با هم زندگى مى كنند، اگرافراد آن جامعه ، داراى استعدادهاى خوب و سپس ‍ اخلاق و روحيات عالى باشند، آن جامعهنيز موفق خواهد بود.
خانواده پايه اساسى هر فرد در جامعه محسوب مى شود، بطوريكه اگر افراد خانوادهبتوانند با روابطى شايسته و مناسب ، روح و جسم يكديگر را آرامش بخشند و زمينهشكوفا شدن صفات و استعدادهاى درونى را آماده كنند، جامعه اى موفق بوجود خواهد آمد.اگر زن و شوهر، با تفاهم كامل و دوستى و صميميت ، محيطى با صفا در خانه ايجاد كنند،آنها نه تنها با اين كار، فرزندانى شايسته و با ادب پر استعداد پرورش مى دهند،بلكه خودشان نيز از اين محيط سالم نيرو مى گيرند و زندگى آنها همواره پر فروغ وبا نشاط خواهد بود.
مرد و زن ، همواره از ديدن يكديگر لذت مى برند، و در كارهاى مربوط به خود نشاط وآمادگى بيشتر براى حل مشكلات و يا استقامت درمقابل آنها خواهند داشت ، چرا كه فضاى محبت و اميد، همواره نشاط آفرين و پويا خواهد بود.
محيط سالم خانواده ، فضاى بسيار مناسبى است براى شكوفا شدن استعدادهاى فكرى وروحى و جسمى فرزندان ، تا بتوانند، به سعادت خود و اجتماع كمك كنند.
به اميد اينكه جوانان و افراد يك خانواده در راه سعادت و خود و اجتماع اسلامى كوشاباشند.
(( مابنى بناء فى اسلام احب الى الله عزوجل من التزويج ))
پيامبر گرامى اسلام فرمود: هيچ بنايى در اسلام ، نزد خداوندعزوجل ، محبوبتر از (كانون ) ازدواج نيست .(1)
قم حوزه علميه ، سيد محمد نجفى يزدى 10/10/1370
آئين همسردارى : بخش اول - وظايف زن يا شوهردارى 
1- آرامش بخشيدن 
(( و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها )) خداوند مى فرمايد: ازنشانه هاى پروردگار اين است كه همسرى از خودتان آفريد تا نزد او آرام گيريد.
نظام خانواده به تناسب روحيات و توان زن و مرد، برنامه ريزى مى شود، يكى از وظائفمهم بانوان ، تعديل عواطف و مهيا كردن فضاى آرام و با صفا در ميان خانه است ، بانوانبه لحاظ لطافت و حساسيت روح ، مسئول تنظيم آرامش و صفاى خانواده مى باشند.
اگر مردى بر اثر ضعف نفس ، و يا برخورد با مشكلات و سختى روح و يا به هردليل موجه يا ناموجه ، عصبانى شد، بر يك بانوى فهميدم لازم است ، بيش از آنكه خودرا رقيب حساب كند، همانند يك پرستار دلسوز، به فكر آرام كردن روح و روان شوهر واهل خانه باشد، تا پس از فروكش كردن گردو و غبار خشم و به كار افتادنعقل و فكر، آن موقع با هم صحبت كنند و اين كار اگر چه از دو طرف لازم است ولىمسئوليت بيشتر به عهده زن است ، و به همين لحاظ است كه در روايات متعدد به زنانتوصيه شده است . تا تلاش كنند رضايت شوهر را بدست آورند، و ديديم كه قرآن اززنها بعنوان آرامش دهنده ياد نموده است ، در روايتى از حضرت على عليه السلامنقل شده است كه فرمود: وقتى به زهرا نگاه مى كردم ، هر غم و غصه اى كه داشتمبرطرف مى شد.
همچون گل شكفته ، شادى آفرين باشيد 
زنان بايد شادى آفرين خانه باشند، سنگ صبور خانه زن است ، هميشه مى بايد نبضعواطف و جو اخلاقى خانه را معتدل نگاه دارد، پيامبر اكرم (ص ) در آن حديث زنى راشايسته و پر سود دانست كه گاه مرد به او نگاه كند و شادمان شود، پس گره از ابروباز كنيد، و با استقبال گرم و صورت خندان ، گلهاى محبت را در زندگى شكوفا كنيد،چرا كه حضرت على عليه السلام فرمود: زنگل است (2) پس بايد همچون گل شكفته ، در گلستان خانواده شادى آفرين باشيد.

همه روزه اگر غم خورى غم مدار
چو شب غم گسارت بود در كنار
2- به شوهر خود در امور دين و دنيا كمك كنيد 
(( ثلاثه للمؤ من فيها راحة ... و امراة صالحة تعينه على امر دنيا و الاخرة )) (3)
امام صادق عليه السلام فرمود: سه چيز براى مؤ من راحتى است ، از جمله فرمود: زنشايسته اى كه كمك كار او در دنيا و آخرت باشد.
يك بانوى فهميده كسى است كه علاوه بر انجام مسئوليت خانه و امور تربيتى فرزندان، و وظائف دينى خود، به شوهر خويش در راه انجام كارهاى نيك پسنديده نيز كمك كند، زنمى تواند بهترين تشويق كننده مرد در انجام واجبات و ترك محرمات ، و بالاتر از آن ،انجام مستحبات و ترك مكروهات باشد.
پذيرا شدن ميهمان با روى باز از طرف زن و يا توصيه به صله رحم و يا انفاق بهنيازمندان ، دقت و مراقبت در انجام امور دينى مثل نماز و روزه و خمس و مانند اينها همراه باقناعت و ايجاد فرصت كار خير، مى تواند كمك مهمى به شوهر باشد.
زن مى بايست از حساسيت موقعيت خود، در راه انجام امور اخروى و معنويات استفاده كند، تاخود و شوهر و فرزندان خود را در كانونى سرشار از معنويات و منور به نور الهىقرار دهد، در روايت است كه بعد از عروسى حضرت فاطمه و حضرت على پيامبر اكرم ازحضرت على عليه السلام پرسيدند خانواده خود را چگونه يافتى ؟ ايشان جواب داد: ((نعم العون على طاعة الله )) فاطمه را بهترين كمك در راه فرمانبردارى خدا يافتم.(4)
اينطور نباشد كه بانوان در امور دنيا صرفه جو و كمك كار باشند، اما در امور آخرتىدريغ كنند، و يا مانع شوهر باشند.
شوهر و فرزندان خود را به نماز به روزه و به انفاق ، به قرائت قرآن ، به مسجد وجماعت و جلسات و دوستى و صفا دعوت كنيد.
3- امانتدارى 
زن بايد نسبت به اموال و اسرار شوهر امين باشد
(( و زوجه مؤ منة تسره اذا نظر اليها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله .))(5)
پيامبر اكرم (ص ) از خداوند عزوجل نقل مى كند كه فرمود: وقتى بخواهم خير دنيا و آخرترا براى مسلمانى گرد آورم (چهار چيز به او مى دهماول ) دلى متواضع و با پروا (دوم ) زبانى كه با ذكر گويد، (سوم ) بدنى كه بربلا صبر و استقامت كند (چهارم ) زن با ايمانى كه چون به او نگاه كند،خوشحال و شاد شود، و در نبودن شوهر عفيف و دراموال شوهرش امين باشد.
يكى از صفات مهم كه بانوان بايد آن را به شدت رعايت كنند امانت دارى است ، طبيعت وصميميت زندگى مشترك ايجاب مى كند كه زن و مرد، نسبت به برخى اسرار يكديگر آگاهشوند و مى بايست ، تا آخر عمر آن را در سينه نگاه دارند.
حفظ عفت براى زن در وقتى شوهر غايب است و دورى از نامحرم و با ديگران سخنانتحريك آميز نگفتن ، مقتضاى امانت و عفت است .
اسرار خانوادگى همانند كمبودهاى اقتصادى ، يا روحى و اخلاقى و يا نواقص جسمى ، همهو همه بايد مثل يك امانت نگه دارى شود، زن يا مرد كه نتوانند زبان خود راكنترل كنند و نسبت به آبروى خود و همسر خود و يا خانواده بى اعتنا باشند، زندگىموفقى نخواهد داشت .
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: (( المجالس بالامانة )) .(6) مجلسهاامانت است ، هر چه در خانه مى گذرد و يا گفته مى شود،مخصوصامسائل زناشويى قابل بازگو كردن نيست ، هر چند طرف شما پدر يا مادر ومانند اينها باشد.
در اين ميان مواظب باشيد، هنگام عصبانيت و خشم مبادا سخنى بر زبان آريد و يا رازى راپيش ديگران فاش كنيد كه دلالت بر پستى و سردى رابطه شما كند، كه در اين صورتصلح و صفا را بر روى خود بسته ايد.
بعد ديگر امانت دارى كه بيشتر به بانوان اختصاص دارد، حفظاموال شوهر در خانه است ، تمامى اموال مرد، در دست همسرش امانت است ، و مى بايد بهقانون امانت با آنها رفتار كند، بنابراين استفاده نابجا ازوسايل زندگى ، عدم مراقبت از ابزار و اثاث خانه ، و عدم دقت در استفاده از آنها و بىتوجهى در پخت و پز، كه موجب خسارت و صدمه براموال مى شود، خلاف امانتدارى است .
يك بانوى آگاه هيچوقت بى اجازه و بدون رضايت شوهر چيزى به كسى نمى دهد، بيش ازحد معمول ميهمان دعوت نمى كند، در مراقبت از لباسها و ظروف دقت مى كند، و خلاصه درزندگى اعتماد كامل شوهر را نسبت به خويش جلت مى كند.
آيا مثل اين زن پيدا مى شود؟! 
اصمعى مى گويد: در بيابان مى رفتم كه به خيمه اى رسيدم ، بانويى از خيمه بيرونآمد كه در زيبايى چون آفتابى بود كه از افق طلوع مى كند يا چون ماه كه از پشت ابرتيره نمايان شود، پيش آمد و (به رسم ميهمان نوازى ) به من خوش آمد گفت : سپس اشارهكرد به مكانى كه فرود آيم ، از مركب ، پائين آمدم و ظرف آبى در خواست كردم ، گفت :شوهرى دارم كه بى اجازه او نمى توانم در آب و نان او دست بزنم ، و از او هم اجازهنگرفته ام كه ميهمان را ضيافت كنم ، بله خودم اجازه دارم كه چون تشنه و گرسنه شدمبه مقدار احتياج مصرف كنم اما اكنون تشنه نيستم ، وگرنه سهم آب خود را به تو مىدادم ولى شربتى از شير كه غذاى من است به تو مى دهم ، و سپس ظرف شيرى را پيش مننهاد، اصمعى مى گويد من از عقل و زبان گويا و مليح وى متحير ماندم .
در اين هنگام عربى سياه چهره از گوشه بيابان پيدا شد با صورتى بسيار زشت ،وقتى مرا ديد مرحبا گفت ، زن پيش دويد و عرق پيشانى وى را پاك كرد و چنان او را خدمتكرد كه زنان برده به صاحبان خود نمى كنند، فردا كه خواستم بروم به آن زن گفتم ،عجب است كه زيباروئى مثل تو به زشت روئىمثل شوهرت ، چنين دلبسته است و با وجود اين زشتى ، به او اين همه خدمت مى كنى ؟
زن گفت : حديثى شنيده ام كه رسول الله (ص ) فرموده است : ايمان دو نيمه دارد، نصف آنصبر است و نصف ديگرش شكر، چون خداوند به من زيبايى عطا كرده است ، منسپاسگذارى مى كنم و در مقابل آن سختى كه از نا زيبائى صورت شوهرممتحمل مى شوم ، صبر مى كنم تا تمام ايمانم سالم ماند، اصمعى گويد از اين سخنبسيار تعجب كردم و در عفت و پارسائى مثل تو نديدم .(7)
4- كم خرج باشيد 
(( المراة الصالحة احد الكاسبين .(8)))
پيامبر اكرم (ص ) فرمود: همسر شايسته يكى از دو كاسب است .
يكى از وظائف مهم زن ، تعديل خواسته هاى خويش نسبت به در آمد زندگى مى باشد، زننبايد تنها به خواسته هاى خود و يا فرزندان و يا مخارج زندگى نظر كند، و امكانات ومخارج مرد را ناديده بگيرد، و با ناراحتى و خشم و بهانه گيرى را تلخ و سخت نمايد.
آرى طبق آن حديث شريف ، هرگاه زن با عقل و سليقه خود خوشبختى خانواده را تاءمين كند،اثر كار او كمتر از كسب و كار شوهر نيست ، زيرا حفظ درآمد همانند تلاش براى درآمدارزشمند است . و در روايتى حضرت فاطمه به حضرت على عليه السلام فرمود:
پيامبر به من فرمود: از پسر عمويت (حضرت على ) چيزى مخواه ، اگر آورد كه خوبوگرنه از او درخواست مكن (9) (يعنى او را تحت فشار قرار نده ).
زن با بركت  
(( من بركت المراة خفة مؤ منة و تيسيز ولدها )) (10).
امام صادق عليه السلام فرمود: از بركت زن اين است كه كم خرج و آسان زا باشد، و پرخرج بودن و مشكل زا بودن او شوم اوست .
بنابراين بانوان براى هرچه بيشتر شدن اين بركت بايد تلاش كنند، البته ، تنگنظرى نابجا، و صرفه جوئى هاى احمقانه ، كه موجب آبرو ريزى و مريض ‍ شدن و سختگيريهاى بى مورد مى شود، با قناعت و اعتدال در زندگى فرق دارد.
سخن در تناسب درآمد و مخارج است ، نه بخيل بودن و با وجود امكانات ، بخاطر حرص وبخل ، خود و خانواده را تحت فشار قرار دادن .
زن خوب فرمانبر پارسا
كند مرد درويش را پادشا
برو پنج نوبت بزن بر درت
چو يارى موافق بود در برت
5- اطاعت  
(( اذا صلت المراة خمسها و صامت شهرها و حجت بيت ربها و اطاعت زوجها و عرفت حق على(عليه السلام ) فلتدخل من اى ابواب الجنان شائت (11))) امام صادق عليه السلامفرمود: زن وقتى (پنج كار را انجام دهد بهشتى است ) نمازهاى پنجگانه را بجا آورد و ماهمبارك رمضان را روزه بگيرد و حج خانه خدا را (در صورت استطاعت ) انجام دهد و ازشوهرش ‍ نيز اطاعت كند، به حق حضرت على عليه السلام نيز آگاه باشد، از هر درى ازدرهاى بهشت كه خواست وارد شود.
اطاعت و فرمانبردارى ، لازمه مديريت مرد در خانه و لازمه صفا و صميميت محيط خانواده است، اين اطاعت ، نسبت به مسائل جنسى و امورى كه مربوط بهمسائل زناشوئى و كاميابى ، و هر چه مربوط به اين مسئله است جنبه واجب دارد، همچنانكهدر خروج از خانه نيز واجب است زن از مرد اجازه بگيرد.
اما در امور ديگر جنبه توصيه و لازمه نظم و سعادت خانواده و موجب صفاى بيشتر خواهدبود، البته مساءله اطاعت در بسيارى از موارد جنبهمتقبل دارد، و تا آنجا كه شرع و عقل مجاز مى دانند ومسائل ضد اخلاقى در بر نداشته باشد، توجه به خواسته هاى بجاى همسر فهميدهمانعى ندارد، و چه بسا موجب افزايش محبت است . البته سخن در اطاعت جائز است ، وگرنهاگر زن يا مرد، درخواست نامشروع و حرامى داشته باشند، چه در امور جنسى و چه در امورديگر قابل پذيرش نيست ، و هيچ بانوئى حق ندارد، بخاطر شوهر خود را به حرام آلودهكند، حجاب و عفت او نيز از واجبات است ، و اگر شوهرى در اثر بى غيرتى ، همسر خود راوادار به بى حجابى و يا بد حجابى و يا وارد شدن در مجالس حرام و غنا و اينگونهامور كند، بر زن حرام است كه از او اطاعت كند، بلكه مى بايد شوهر خود را از حرام بازدارد.
اطاعتهاى واجب  
1- مسائل جنسى  
2- خروج از منزل  
بر زن واجب است كه در مسائل جنسى همواره و در هر شرايطى (جز در حراممثل آميزش در حال روزه و يا حيض ) خود را در اختيار شوهر قرار دهد و او را منع نكند.
براى خروج از خانه نيز حتما مى بايست بدون اجازه شوهر اقدام نكند، و اين دو مساءله درروايات متعدد تذكر داده شده است و ما در جلد اول درفصل آميزش جنسى آن را توضيح داده ايم .
امام باقر عليه السلام فرمود: زنى نزد پيامبر اكرم (ص ) آمده عرض كرد: يارسول الله حق شوهر بر زن چيست ؟ حضرت فرمود: او را اطاعت كند و نافرمانى نكند، ازخانه او چيزى صدقه ندهد و روزه مستحبى نگيرد مگر با اجازه شوهر، كه اگر بى اجارهخارج شود، ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب همه او را لعنت مى كنند تابرگردد.
آن زن پرسيد: يا رسول الله چه كسى بيش از همه بر گردن مرد حق دارد؟ حضرتفرمود: پدر، چه كسى بيش از همه بر زن حق دارد؟ حضرت فرمود: شوهر(12) - الحديث.
در حديث ديگرى پيامبر اكرم (ص ) به زنها فرمود: نماز خود راطول ندهيد تا شوهرهاى خود را مانع (كاميابى ) شويد(13) و در روايت ديگرى حضرتراجع به زنى كه شوهرش با او كار دارد اما او آنقدرمعطل مى كند تا شوهر به خواب رود فرمود: اين زن همواره در لعنت ملائكه است تاشوهرش بيدار شود(14)
در خانه بنشين و از شوهرت اطاعت كن 
در زمان پيامبر(ص ) مردى از انصار بخاطر كارى به مسافرت رفت و با زنش ‍ عهد كردكه از خانه بيرون نرود تا او برگردد، در اين ميان پدر آن زن مريض ‍ شد، به پيامبرپيغام داد كه شوهرم به سفر رفته و با من عهد كرده كه از خانه بيرون نروم تابرگردد، اما اكنون پدرم مريض شده آيا دستور مى دهى به عيادت او بروم ؟ حضرتفرمود: نه در خانه ات بنشين و حرف شوهرت را گوش كن ، تا اين كه پدرش مرد، آن زنبه پيامبر پيغام داد يا رسول الله پدرم مرد آيا دستور مى دهى (در مراسم ) او حاضرشوم ؟ حضرت فرمود نه در خانه ات بنشين و از شوهرت اطاعت كن ، وقتى پدرش را دفنكردند، پيامبر شخصى را نزد آن زن فرستاد كه به او بگويد، همانا خداوند تو را وپدرت را به خاطر اطاعت تو از شوهرت آمرزيد(15)
اختيارش با شوهر است  
در روايت است كه يهود مدينه كه در همسايگى حضرت فاطمه عليه السلام بودند، مجلسعروسى داشتند، نزد پيامبر اكرم (ص ) آمدند و از حضرت تقاضا كردند به خاطر حقهمسايگى ، اجازه دهد دخترش حضرت فاطمه عليه السلام به مجلس آنها آيد و مجلس آنهارا رونق دهد، پيامبر اكرم (ص ) فرمود: فاطمه همسر على بن ابيطالب است ، و در اختياراوست ،(16) (يعنى زن هر چقدر هم با فضيلت باشد براى خروج از خانه بايد ازشوهرش اجاره بگيرد.)
6- آراسته بودن 
زن همواره بايد براى شوهر آراسته باشد.
لاينبغى للمراة تعطل نفسها و لو تعلق فى عنقها قلادة - الحديث . امام باقر عليه السلامفرمود: براى زن سزاوار نيست كه (رسيدگى به ) خود را رها كند، گرچه با انداختن يكگردنبند باشد(17).
پيامبر اكرم (ص ) نيز به زنى كه از حقوق شوهر پرسيده بود فرمود: بر زن است كهبا بهترين عطر، خود را خوشبو كند، و بهترين لباس خود را بپوشد، و با بهترين زينتخويش ، خود را زينت دهد و هر صبح و شب خود را بر شوهر عرضه كند.(18)
آرى روايات اسلامى در اين باره متعدد است ، و يك بانوى آگاه متوجه است كه ، مبنا واساس زندگى مشترك بر محبت و ارضاء غريزه جنسى استوار است ، و اين دو مهم هر دواحتياج به زيبايى و آراسته بودن دارد.
راجع به آراسته بودن زن و مرد در جلد اول توضيح بيشترى داده ايم ، به آنجا مراجعهشود.
آئين همسردارى : قسمتى از روايات اسلامى در كيفيت شوهردارى 
جهاد زن 
(( جهاد المراة حسن التبعل .))
امام هفتم (ع ) فرمود: جهاد زن به نيكو شوهردارى است (زيرا زندگى و سامان دادن به آنو دست و پنجه نرم كردن با مشكلات مادى و معنوى كمتر از جهاد نيست ).(19)
رضايت شوهر براى بانوان اصل است  
زنى نزد پيامبر اكرم (ص ) آمده بود كارى داشت حضرت فرمود، مادران مشتاق و با محبتبه فرزندان خود، اگر نبود برخورد تند آنها به شوهرانشان به آنها گفته مى شدبى حساب وارد بهشت شويد(20) (بانوان در گفتار و رفتار در خواستهاى خود هموارهبايد توجه داشته باشند كه رضايت شوهر براى ايشان يكاصل است كه سعادت آنها تا حد زيادى به آن بستگى دارد لباس ‍ و خانه و اثاث وساير اشياء اگر با خشم شوهر همراه باشد بى ارزش و ناچيز است ).
غسل توبه 
امام صادق عليه السلام فرمود: هر زنى كه شب بخوابد در حالى كه شوهرش ‍ بر اوبه حق خشمگين باشد، هيچ نمازى از او قبول نيست تا اينكه شوهرش ‍ از وى راضى گردد،و هر زنى كه براى غير شوهر خود را خوشبو كند، خداوند هيچ نمازى از اوقبول نكند تا اينكه از خوشبو كردن غسل كند همچنانكه از جنابتغسل مى كند.(21)
اين زن كارمند خداست . 
مردى به پيامبر(ص ) عرضه داشت : همسرى دارم كه چون وارد خانه مى شوم به استقبالممى آيد و هنگام بيرون رفتن بدرقه ام مى كند، و چون مرا غصه دار ببيند مى گويد: چراناراحتى ؟ اگر به خاطر روزى است كه ديگرى (خدا) عهده دار است و اگر به خاطر آخرتاست ، خدا غصه ات را زياد كند (تا بيشتر به فكر قيامت باشى و مرتكب حرام نشوى ).
پيامبر اكرم (ص ) فرمود: همانا خداوند كارمندى دارد كه اين زن از كارمندان خداست براىاو نيمى از اجر شهيد است .(22)
كرا خانه آباد و همخوابه دوست
خدا را به رحمت نظر سوى اوست
همه روز غم خورى غم مدار
چو شب غمگسارت بود در كنار
پاداش زن صبور 
(( من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسيه بنت مزاحم .))
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هر زنى كه بر بداخلاقى شوهرش ‍ صبر كندمانند پاداش آسيه به او عطا مى كند (آسيه همسر فرعون بود كه ايمان آورد و زيرشكنجهاى هولناك شوهرش جان داد.)(23)
چو از گلبنى ديده باشى خوشى
روا باشد از بار خارش كشى
درختى كه پيوسته بارش خورى
تحمل كن آنگه كه خارش خورى
زن و رضايت شوهر 
(( ويل لامراة اغضبت زوحها و طوبى لامراة رضى عنها زوجها ))
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: واى بر زنى كه شوهر خويش را به خشمآورد، خوشا به حال زنى كه شوهر از وى خوشنود باشد.(24)
علاقه به شوهر 
امام صادق عليه السلام فرمود: پيامبر اكرم از جنگى كه در آنها عده بسيارى از مسلمانانآسيب ديده بودند برمى گشت ، عده اى از زنها بهاستقبال آمده از شهداى خود مى پرسيدند، زنى نزديك شد و گفت يارسول الله فلانى چه شد؟ حضرت فرمود با تو چه نسبتى دارد؟ گفت برادرم استحضرت فرمود: خداى را سپاس گوى (بخاطر توفيق شهادت برادرت ) و استرجاع كن(بگو انا الله و انا اليه راجعون يعنى ما همه براى خدائيم و به سوى او بر مى گرديم) همانا او شهيد شد، آن زن نيز سپاس گفت و استرجاع كرد، سپس ‍ عرض كرد: يارسول الله فلانى چه شد؟ حضرت فرمود با تو چه نسبتى دارد، عرض كرد: شوهرماست . حضرت فرمود: خداى را سپاس گوى و استرجاع كن كه او شهيد شد، زن (كه بهشدت ناراحت شده بود) عرض كرد واى از ذلت ، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آلهفرمود: گمان نمى كردم زنى اينقدر راجع به شوهرش غصه دار شود تا اين زن را ديدم.(25)
وضع اقتصادى و شوهردارى حضرت زهرا عليه السلام 
امام باقر عليه السلام روايت كند كه حضرت فاطمه عليه السلام كارهاى خانه و خميركردن و نان پختن و جاروب كردن را به عهده گرفت ، حضرت امير عهده دار شد كه كارهاىبيرون از خانه مثل آوردن هيزم و غذا را انجام دهد.
روزى حضرت امير عليه السلام به حضرت فاطمه (س ) فرمود: آيا چيزى (از غذا وخوراكى ) نزد شما هست ؟ حضرت زهرا گفت : سوگند به آنكه حق ، تو را گرامى داشت ،سه روز است كه چيزى نداريم تا بياورم . حضرت امير عليه السلام فرمود: چرا به مننگفتى ؟ عرض كرد: پيامبر مرا نهى فرموده از اينكه از شما چيزى بخواهم و به منفرمود: از پسر عمويت چيزى مخواه ، اگر چيزى آورد كه خوب وگرنه از او درخواست مكن ،و در روايتى آمده است كه فرمود: از خدايم حيا مى كنم كه شما را وادار كنم به چيزى كهدر توان ندارى ، اميرالمؤ منين از خانه بيرون آمد، از شخصى دينارى قرض ‍ گرفت تاچيزى تهيه كند، وقتى برمى گشت هوا تاريك بود، در ميان راه مقداد ابن اسود (از يارانبا وفاى پيامبر صلى الله عليه و آله ) را ديد (كه شب هنگام در كوچه سر گردان بود)حضرت از او پرسيد: چرا اين وقت بيرون آمده اى ؟ مقداد گفت : اى اميرالمؤ منين سوگند بهآنكه حق تو را بزرگ داشته است به خاطر گرسنگى بيرون آمدم ، از امام باقر عليهالسلام سؤ ال شد آيا آن زمان پيامبر زنده بود؟ فرمود: آرى .
حضرت امير به مقداد فرمود: من نيز بخاطر همين بيرون آمده ام ، و يك دينار قرض كرده امولى تو را بر خود مقدم مى دارم ، آن پول را به مقداد داد و برگشت ، همينكه به خانه آمد،ديد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نشسته اند و حضرت فاطمه (س ) نماز مىخواند و در مقابل ايشان ظرفى سرپوشيده قرار دارد: حضرت فاطمه بعد از نمازسرپوش را از ظرف برداشت ، ظرف آبگوشتى بود كه نان و گوشت در آن بود.حضرت امير عليه السلام پرسيد: اى فاطمه اين را از كجا آورده اى ؟ حضرت زهرا عرض ‍كرد: از نزد خداست ، خداوند به هر كه بخواه بى حساب روزى مى دهد!
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت امير عليه السلام فرمود: مى خواهى راجعبه همانند تو و او بگويم ؟ عرض كرد: آرى ، پيامبر فرمودمثل تو همانند زكريا است كه چون نزد مريم در محراب عبادت رفت ، ديد غذايى نزد مريماست ، پرسيد اى مريم اين غذا از كجاست ؟ مريم گفت : اين از نزد خداست ، خداوند هر كه رابخواهد بى حساب روزى مى دهد. امام باقر عليه السلام فرمود: سپس همگى تا يك ماه ازآن مى خوردند و اين همان ظرف است كه حضرت قائم عليه السلام از آن غذا مى خورد واكنون نزد ماست (26).
اى گرامى دخت سالار امم
همسر و همخوابه حبل المتين
از تو جسته سكه عصمت رواج
عصمتت بگرفته از عفت خراج
با وجود چون زن در احترام
ديگر از مردان نبايد برد نام
كوه مس را مى كند كان (27)طلا
خاك پاى فضه ات چون كيميا
آبروى مريم از خاك درت
ساره و هاجر به خدمت دربرت
گر توئى زن اى سرفراز زمن
كاش مردان جهان بودند زن
آنچه قدرت داشت ذات كردگار
حمله را بردست در ذاتت بكار
بيش از اينم نى به وصفت دست رس
گر بود در خانه كس يك حرف بس
فاطمه بانوى نمونه اسلام 
او دختر پيامبر اسلام است ، شوهرش على بن ابيطالب بعد از پيامبر نظير ندارد، گرچهحوادث روزگار نگذاشت تا بتوانيم از كمالات و معنويات حضرتش ، آن طور كه بايدمستقيما درس بگيريم و در مدت كوتاهى راه شهادت را پيمود اما كسانى كه با عظمتاميرالمؤ منين آشنا هستند مى توانند از اين راه به عظمت زهراء مرضيه پى ببرند، چرا كهپيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اگر على عليه السلام نبود براى زهرا همتائىنبود، زهرا همتاى على عليه السلام است و همتاى على عليه السلام بودن عظمتى مى خواهدكه در تصور نمى گنجد، در دورانى ازدواج كرد كه اوج جهاد اسلام بود هر لحظه شيپورجنگى نواخته مى شد و اين شوهر والامقام بود كه با فداكارى خود قامت اسلام را راستنگاه مى داشت و اين فاطمه عليه السلام بود كه در اين راه مقدس ، شوهر را كمك مى كرد وهرگز تاريخ نشان نمى دهد كه از شركت شوهر در اين نبردها اظهار نگرانى كرده باشد،و درست در همان زمان كه فقر و فشار اقتصادى شديدى بر زندگى مسلمانها مخصوصاخاندان پيامبر حاكم بود، او با آغوش باز جهاد را و فشار اقتصادى را كه گاهى موجب مىشد تا چند وعده فرزندانش غذا نمى خوردند و با بهانه آنها را مى خواباند براىپيشبرد اسلام پذيرا مى شد، جهاد و فقر نه تنها او را از اسلام دور نكرد كه برعكس برعبادت و راز و نياز دائمى او افزود، گرفتاريهاى اقتصادى ومسائل سياسى و خانوادگى هرگز او را از خدا راز و نياز مى كرد و از همان لحظاتشيرين نيرو مى گرفت ، ارزش را به دارائى نمى داد و ندارى را علامت بدبختى نمىپنداشت با اينكه دختر پيامبر بود هرگز به اين نسبت فخر و تكبر و بر شوهر نكرد باآن عظمت ، در خانه كار مى كرد و كار در منزل را عار نمى پنداشت و بعنوان روشنفكرى وارزش ‍ بدنبال كار در خارج از منزل و يا خودنمايى نبود. و مهمتر از همه فرزندانى بهجامعه تحويل داد مانند امام حسن و حسين و زينب و كلثوم ، كه جهان اسلام به وجودشانافتخار مى كند.
امام حسين به دامن مادر افتخار مى كند 
آرى آنگاه كه به سالار شهيدان حسين ابن على (ع ) فرزند فاطمه عليهاالسلام پيشنهادبيعت با يزيد را مى كنند پاسخ مى دهد كه اين زنازاده (عبيدالله ابن زياد) فرزندزنازاده مرا ميان دو كار مخير كرده است ، مرگ و ذلت و هيهات منا الذلة ، و چه دور است از ماذلت خدا و رسول او و مسلمانان و دامنها پاك و پاكيزه و سرهاى پر حميت و جانهايى كههرگز طاعت فرومايگان را بر كشته شدن مردانه ترجيح ندهند، براى ما ذلت نپسندند، اوبه دامن پاك كه او را پرورش داده يعنى دامن مادر بزرگوارش زهراى مرضيهاستدلال مى كند كه دامن زهرا زبونى نمى پذيرد.
جهاد فاطمه عليهاالسلام 
حضرت زهرا(ع ) در حالى كه شوهرش را به جهاد مى فرستاد و در ميان خانه كار مى كردو زندگى را سر و سامان مى داد و با فقر و تنگدستى دست و پنجه نرم مى كرد و عبادتخدا را به بهترين وجه انجام داده و فرزندانش را هم براى جهاد تربيت مى كرد، با اينهمه خود نيز به جهاد پرداخت ، جهادى مقدس و بزرگ ، بگونه اى كه امروز هر كس براىنگارش زندگى زهرا قلم بدست بگيرد ناچار است مبارزه او را با ستمگران بنگارد و آنحوادث افتخار آفرين ولى دردناك را بازگو كند و با صراحت حكومت ستمكاران را رسواكند، و چنان سياستمدار و متفكرانه جهاد مى كرد كه سفارش كرد بعد از شهادتش هم مراسمتدفين او مخفيانه باشد تا اين لكه ننگ هميشه بر دامن دشمنانش بيفتد كه چرا تنهابازمانده پيامبر بعد از پدر چند ماهى بيش ‍ زندگى نكرد و مظلومانه شهيد شد و چرامظلومانه تشييع و مخفيانه دفن شد و قبرش هممجهول ماند، و آفرين بر اين جهاد و جهادگر.
فاطمه از ديدگاه پيامبر اكرم (ص ) 
و اين چنين بود كه پيامبر با آن عظمت و بزرگوارى چنان درمقابل زهرا احترام مى كرد كه انسان را مبهوت مى كند امام صادق (ع ) فرمود: پيامبر فاطمهرا بسيار مى بوسيد عايشه اعتراض كرد پيامبر فرمود: اى عايشه وقتى مرا به آسمانبردند در معراج وارد بهشت شدم ، جبرئيل مرا نزد درخت طوبى برد و از ميوه آن به من دادخوردم خداوند آن ميوه را در صلب من نطفه كرد و چون به زمين آمدم از آن نطفه خديجهباردار شد و نطفه فاطمه منعقد گشت ، هيچگاه او را نمى بوسم مگر اينكه بوى درختطوبى را استشمام مى كنم (28) و فرمود فاطمه حوريه اى است در صورت انسان ومكرر از پيامبر روايت كرده اند كه پيامبر نمى خوابيد تا اينكه روى فاطمه را ببوسد ياميان سينه او را مى بوسيد و گاهى صورت خود را بر سينه فاطمه قرار مى داد(29)گاهى دست فاطمه را گرفته مى فرمود: هر كه اين را مى شناسد كه مى شناسد هر كهنمى شناسد او فاطمه دختر پيامبر است او پاره تن من است ، او قلب من است كه ميان دوپهلوى من است ، هر كه او را اذيت كرده است (30) هر گاه به سفر مى رفت آخرين نفرىكه ميديد زهرا بود و هرگاه از سفر مى آمد اولين نفر زهرا بود وقتى وارد مجلس مى شدپيامبر بر مى خواست و سر او را مى بوسيد و زهرا را در جاى خود مى نشاند(31).
آرى فاطمه دختر نمونه نبوت ، و همسر نمونه ولايت است ، اگر فاطمه و همسر والامقامش ،بر اولاد گرامى او باد.
فاطمه اى كه حق بر، او سلام مى كند
اداى ذكر نام او به احترام مى كند
كسى كه پيش پاى او، پدر قيام مى كند
بر در خانه اش سلام ، صبح و شام مى كند
شرق ببين كه خانه اش ، برده سبق ز طور هم
حياببين كه پوشد او، چهره خود ز كور هم
فاطمه اى تو بازگو، فلسفه حيات را
ساخته جد و جهد تو سفينة النجاة را
زنده نگاه داشتى و آتوالزكاة را
حى على الفلاح را حى على الصلاة را
مزرعه عفاف را ز اشك ، آب داده اى
به بانوان ز شرم خود، درس حجاب داده اى
اى كه خداى بى مثل ، به كوثرت مثال زد
دم از جلال و قدر تو قادر ذوالجلال زد
نبى زمهر، بضعتى ، به سينه ات مدال زد
حلقه به باب خانه ات دست على و آل زد
يافته است پرورش ، خون خدا ز شير تو
شير خدا به مرتبت ، نظير تو، بشير تو
به حسن تو كه مى كند جلوه گر آفتاب را
به اشك تو كه بشكند قيمت در ناب را
به كوى تو كه دلم ربوده صبر و تاب را
عرض سلام كردم و منتظرم جواب را
دريغ از جواب ما به خاطر خدا مكن
دست توسل مرا ز دامنت جدا مكن
قسمتى از قصيده : سيد رضا مؤ يد
بخش دوم : وظايف مرد يا آداب زن دارى 
مرد بعنوان سرپرست خانواده و تنظيم كننده برنامه زندگى ، داراى وظائفى است ، كهبايد آن را مراعات كند، از نظر اقتصادى ، مردمسئول تاءمين مخارج همسر و فرزندان مى باشد و بايد در حد توان خود به اين مهمبپردازد، اما مسئوليت مهم او همان تربيت و اخلاق پسنديده در خانه است ، كه در بحثخانواده توضيح خواهيم داد، اينك پاره اى از روايات و دستورات اسلامى در رابطه باوظائف مرد نسبت به همسر خويش ذكر مى شود.
فرمان خدا در مورد بانوان 
(( عاشروهن بالمعروف ))
خداوند راجع به رفتار شايسته با همسر مى فرمايد: با زنهاى خود به نيكوئى رفتاركنيد.(32)
آرى ، اين جمله در حين كوتاهى ، حدود برخورد با همسر و كيفيت رفتار با او را تعيين مىكند و مى فرمايد مرد نبايد در رفتار نسبت به همسر، از حداعتدال خارج شود، ظلم و بداخلاقى و بخل و سختگيرى ، خلاف دستور خداست ، همچنانكهرها كردن همسر، مراقبت او نبودن ، مطيع كامل زن بودن و خرجهاى بيهوده و سستى هاىناپسند نيز درست نيست ، مرد بايد با همسر از حداعتدال خارج نشود، نه ظلم كند و نه خود را رها و در اختيار همسر قرار دهد. حضرت علىعليه السلام فرمود: هر مردى كه امور او را زن بگرداند ملعون است (33)
زن گل است با او مدارا كنيد 
(( فان المراة ريحانة و ليست بقهرمانة . ))
اميرالمؤ منين در ضمن سفارشات خويش به فرزندانش محمد حنفيه فرمود: اى پسر من وقتىقوى بر طاعت خدا قوى باش (ظلم نكن ، به مردم خدمت كن ) و چون ناتوان شدى از معصيتخدا ناتوان باش (حقوق مردم را ضايع مكن ) اگر بتوانى كه زن را بيش از آنچه مربوطبه خود اوست ، اختيار ندهى ، انجام ده ، چرا كه اين كارجمال زن را پيوسته و خاطرش را آسوده و حال او را نيكو مى كند، همانا زنگل است نه قهرمان ، با او به هر حال مدارا كن و نيكو برخورد نما تا زندگى تو باصفا شود.(34)
با همسر خود خوب رفتار كنيد 
(( رحم الله عبدا احسن فيما بيته و بين زوجته ))
امام صادق عليه السلام فرمود:
رحمت خدا بر آن بنده كه با همسرش به نيكى رفتار كند، همانا خداوند زن را در اختيار اوقرار داده و او را سرپرست وى كرده است (35) (پس بايد با اين امانت به خوبىبرخورد كند)

next page

fehrest page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation