بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب وصیت نامه حضرت امام خمینی, امام خمینی (ره) ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     EMAM1001 -
     EMAM1002 -
     EMAM1003 -
     EMAM1004 -
 

 

 
 


نام كتاب : وصيت نامه سياسى الهى حضرت امام خمينى ((قدّس سرّه الشريف))


 فهرست مطالب
 خودخواهان و طاغوتيان با قرآن و عترت چه كردند
 قرآن عليه قرآن
 افتخارات ملت ما
 توصيه به ملت ها
 رمز وقوع انقلاب اسلامى و تحقق پيروزى
 توطئه بزرگ قرن
 مقايسه عملكرد انقلاب اسلامى با ساير انقلاب ها
 برترى ملت ايران در عصر حاضر
 نصيحت به مخالفان نظام
 توصيه به ملت ايران و ملت هاى مسلمان
 توطئه جدائى دانشگاه و حوزه
 بليّه غرب زدگى و شرق زدگى
 ضرورت تكيه بر متخصصين داخلى
 سرمايه گذارى دشمنان در مراكز تعليم و تربيت
 لزوم تعهد وكلاى مجلس شوراى اسلامى ، خبرگان و شوراى نگهبان
 ويژگى مسئولان مملكت
 رسالت رهبر يا شوراى رهبرى
 قضا و عدالت اسلامى
 خطر نفوذ افراد منحرف در حوزه هاى علميه
 ضرورت نظام دادن به حوزه ها
 خطر مجريان غيرصالح در قوه مجريه
 ضرورت طاغوت زدايى در سفارتخانه ها
 نقش تبليغات و وظيفه وزارت ارشاد اسلامى
 نقش مخرب مراكز تعليم و تربيت غيراسلامى
 لزوم توجه خاص به قواى مسلح
 ضرورت اجتناب قواى مسلح از حزب گرايى
 احتياج صنعتى و لزوم عدم وابستگى به قدرتهاى خارجى
 وظيفه رسانه هاى جمعى در عصر حاضر
 نصيحت و وصيتى به گروه ها و گروهك ها
 نصيحتى مشفقانه به هواداران گروهك ها
 وصيت به چپ گرايان
 سفارش به گروه هاى مسلمان خطاكار
 بركات استقلال
 تاءسفى بر اشكال تراشان
 مخالفت اسلام با سرمايه دارى ظالمانه و بى حساب
 لزوم عدم تاءثيرپذيرى مسئولين از القائات
 سرابى كه روحانى نماها مى پيمايند
 نصيحتى به مؤمنان ساده انديش
 مسلمانان بايد خود بپاخيزند
 وصيتى فراگير به ملت مسلمان ايران
 بسمه تعالى
 بسمه تعالى