بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نهج البلاغه از دیدگاه مقام معظم رهبری, محمدمهدی علیقلی   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     Fehrest -
     63245500 -
     63245501 -
     63245502 -
     63245503 -
 

 

 
 
در شرايط كنونى جهان اسلام كه عدد مسلمانها كثير است و اقطار وسيعى از جغرافياى عالم را در اختيار دارند و آرا و عقايد و نظرات و اجتهادها و مكتبهاى گوناگونى پر ذهن و روحشان حاكم است، اگر ما بتوانيم متون صدر اسلام را احيا كنيم؛ كمك زيادى به ايجاد يك محور اصلى براى اين اجتهادها كرده‏ايم.
نهج البلاغه را از اين ديدگاه نگاه كنيد نهج البلاغه با اين ديدگاه هرگز با كتاب حديث فلان صحابى يا تابعى كه پنجاه سال، شصت سال، صد سال و يا صد و چهل بعد از هجرت بوده قابل مقايسه نيست. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
نهج البلاغه مخصوص كشور ما نيست، بلكه متعلق به همه‏ى دنياى اسلام است و دنياى اسلام هم امروز در حال رسيدن به يك بيدارى و حيات دوباره‏ى اسلامى است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره چهارم نهج البلاغه، 1363. ?
احياى نهج البلاغه فقط وظيفه‏ى ما شيعيان نيست، بلكه وظيفه‏ى همه‏ى مسلمانهاست، يعنى هر كس على بن ابى طالب عليه‏السلام را قبول دارد و مسلمان است - چون در اسلام كسى نيست كه اين بزرگوار را قبول نداشته باشد. به عنوان احياى يك ميراث بى نظير اسلامى بايد نهج البلاغه را زنده كند و اين احيا نه فقط به معناى كثرت چاپ - كه زياد هم چاپ شده - بلكه به معناى كاركردن و تحقيق كردن در زمينه‏ى آن است.
همچنان كه در زمينه‏ى قرآن كريم كار شده و تفسيرهاى زيادى نوشته شده است درباره‏ى نهج البلاغه هم بايد اين كارها انجام گيرد. همان طور كه قرآن خوانده مى‏شود، نهج البلاغه هم بايد خوانده شود؛ چون تالى و دنباله‏ى قرآن است. همان طور كه مسلمانها خودشان را موظف مى‏دانند با قرآن انس پيدا كنند و ندانستن قرآن را براى خود نقص مى‏شمارند، دانستن نهج البلاغه هم بايد نقص به حساب بيايد. -سخنان مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
امروز آشكارترين و روشنترين حقايق اسلامى، به وسيله‏ى بخشى از مدعيان اسلام در كشورهاى اسلامى ناديده گرفته مى‏شود امروز همان روزى است كه شعارها يكسان است؛ اما جهت گيريها به شدت مغاير يكديگر است امروز شرايطى مشابه شرايط حكومت دوران اميرالمؤمنين عليه‏السلام است. پس روزگار، روزگار نهج البلاغه است. امروز مى‏شود از ديدگاه دقيق و نافذ اميرالمؤمنين عليه‏السلام به واقعيتهاى جهان و جامعه نگاه كرد و بسيارى از حقايق را ديد و شناخت و علاج درها را پيدا كرد همين است كه به نظر ما امروز بيش از هميشه به نهج البلاغه محتاجتريم.
اين يك جهت بود كه ضرورت پرداخت به نهج البلاغه و بازگشت به اين مجموعه را كه از زبان اميرالمؤمنين و مولاى متقيان عليه‏السلام نقل شده نشان مى‏دهد بايد هر چه بيشتر در پيرامون آن كار كرد و مقدماتى كه بتواند اين كتاب را قابل استنادتر و قابل فهمتر بكند، آماده كرد؛ زيرا اين كار از هميشه لازمتر و ضرورى‏تر است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره چهارم نهج البلاغه، 1363. ?
فرهنگهايى كه امروزه بر ذهنيت مردم در بخشها و تقسيم بنديهاى مختلف سياسى حاكم است، هيچ كدام منطبق با فرهنگ نهج البلاغه نيست. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
كسانى كه در زمينه‏ى نهج البلاغه كار كرده‏اند كم نيستند - چه در ايران بود و بعضى از ديگر از كشور از كشورهاى اسلامى - اما كارهاى اصولى و اساسى كه بتواند مدرسه‏ى نهج البلاغه را در كل فضاى جهان اسلام گسترش بدهد، همچنان باقى است. اگر چه پايه‏هاى آن كارهاى اصولى، دارد تدريجا انجام مى‏گيرد. واقعا نهج البلاغه گنجينه‏ى عظيمى است كه به اين سادگى، حتى به موجودى آن نمى‏شد دسترسى پيدا كرد؛ يعنى آن را فهميده و بعد از اين كه چنين موجودى را شناختيم، نوبت كار اصلى يعنى بهره‏بردارى است. ما هنوز موجودى نهج البلاغه را هم نمى‏دانيم، البته بسيارى از منابع غنى اسلامى همين وضعيت را دارد؛ اما نهج البلاغه با رتبه و پايه‏ى والايى كه دارد، در حقيقت يك استثناست و بايد به صورت يك گنجينه‏ى استثنايى با آن برخورد كرد. وقتى تأمل مى‏كنم، مى‏بينم آرزويى كه داشته‏ايم و داريم، اين است كه جامعه‏ى ما با اين كتاب عزيز الفت و انس پيدا كند.
براى من بسى شيرين و لذت بخش بود اگر فرصت شنيدن صوت دلنشين تك تك شما را داشتم؛ يعنى شما بچه‏هاى عزيز - اين اميدهاى آينده - با دلهاى پاك و روحهاى درخشان و نوربخش خودتان مى‏آمديد و جملات نورانى نهج البلاغه را براى ما مى‏خوانديد... .
من از برادران عزيزمان در وزارت آموزش و پرورش خواهش مى‏كنم اين راه را رها نكنيد، دنبال اين خط را بگيريد. نهج البلاغه را داخل مدرسه‏ها و كلاسها ببريد تا دانش‏آموزان متن عربى اش را ياد بگيرند.
بهترين نويسندگان و شيواترين هنرمندان را استخدام كنيد و از آنها بخواهيد كه بيايند اينها را ترجمه‏ى زيبا كنند تا آن را بچه‏هاى ما حفظ كنند نهج البلاغه بايد در كتابهاى درسى ما بيايد. ما از نهج البلاغه خيلى دور مانديم لذا بايد اين فاصله را جبران كنيم. -بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش‏آموزان شركت كننده در مسابقات نهج البلاغه، 1365. ?
تمام مفاهيم لازم براى تقويت نظام جمهورى اسلامى در نهج البلاغه وجود دارد. شما عزيزان و نو چشمهاى ما، دانش‏آموزان و زبدگان و بچه‏هاى با استعداد و خوش حافظه - چه دختر و چه پسر - كه در وادى حفظ و ترجمه‏ى نهج البلاغه و فراگيرى اين كتاب مقدس افتاده‏ايد، بدانيد كه اين نعمت، بسيار با بركت و با عظمت است. اين موهبت خدايى را مغتنم شماريد و پيش برويد. -بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش‏آموزان شركت كننده در مسابقات نهج البلاغه، 1365. ?
معلمان و مربيان و وزارت آموزش و پرورش و معاونت مربوط و برادرانى كه اين كار را پى گرفتند، بدانند كه يكى از ذى قيمت‏ترين كارهاست. مبادا اين كار را دست كم بگيريد و كوچك بشماريد بيست سال ديگر جامعه‏ى ما خواهد فهميد كه اجتماع امروز شما و اين فراگيرى نهج البلاغه چه آثارى خواهد داشت. بدانيد كه اين يك نهال بابركتى است كه امروز به دست برادران عزيزمان در بنياد نهج البلاغه و وزارت آموزش و پرورش و بقيه‏ى كسانى كه دست‏اندر كارند، غرس شد و بركات و ميوه هايش را در آينده خواهد داد. اين كار را رها نكنيد و بچه‏هاى عزيز و برادران عزيزمان هم بدانند كه نهج البلاغه حاوى كلمات بسيار ذى قيمت است. -بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش‏آموزان شركت كننده در مسابقات نهج البلاغه، 1365. ?
در اين اردوگاهى كه شما جمع شده‏ايد قبلا عده‏اى مى‏آمدند تا فرهنگ غرب و فرآورده‏هاى ذهنى فرهنگ غلط و فاسد بيگانگان را در اين جا نشخوار كنند و از همديگر ياد بگيرند و به بچه‏ها فساد ياد بدهند اما امروز عكس آن شده است؛ امروز در اين جا به بچه‏ها دين و قرآن و نهج البلاغه ياد مى‏دهند. -بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش‏آموزان شركت كننده در مسابقات نهج البلاغه، 1365. ?
امروز ما در شرايط مشابهى مانند دوران حضرت على عليه‏السلام هستيم، ما را هم دنياطلبى تهديد مى‏كند، ما را هم ابتلاى به كبر و خود پرستى و تبعيض، تهديد مى‏كند، طوفانهاى فتنه‏هاى اجتماعى ما را هم به فرو ريختن تهديد مى‏كند بنابراين ما هم به آن درمانها احتياج داريم و بيش از هميشه به نهج البلاغه احتياج داريم. من نديده‏ام از اين ديدگاه كسى دنبال نهج البلاغه رفته باشد. مى‏دانيد كه البته خيلى كار شده اما اين يك ديدگاه جديد است.
اينك در آيينه‏ى نهج البلاغه نگاه كنيد و ببينيد شما از وضع كنونى خودتان چه چيزى را در آن مى‏بينيد؟ كدام درد و كدام خطر را مى‏بينيد؟ كدام هشدار متوجه ماست؟ و بدانيد كه درمان همه‏ى اينها در نهج البلاغه است .
امروز بسيار لازم است كه محققان، نهج البلاغه را از اين جهات تفسير كنند.-بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
نمونه وار چند فقره از بيماريهاى آن روز را كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام در صدد معالجه‏ى آنهاست ذكر مى‏كنم: يكى از اين بيماريها مسأله‏ى دنيا است. در نهج البلاغه چه بسيار عليه دنيا و دنياطلبى و دنيا فريفتگى و عليه خطرات و كمينهاى دنيا هشدار داده شده است. يكى از بخشهاى مهم نهج البلاغه زهد آن است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
ما مثل آن بيمارى كه يك نسخه‏ى كامل از يك طبيب حاذق در جيب خود يا در طاقچه‏ى اتاق خود دارد، اما در عين حال لاى آن نسخه را باز نمى‏كند و به آن عمل نمى‏كند و از آن بيمارى دايما رنج مى‏برد. قرنهاى متمادى نهج البلاغه را داشتيم اما از آن استفاده نكرديم و از معارف آن بهره نبرديم و بيماريهاى فردى و اجتماعى خود را براى خودمان جنگ داشتيم. اين آن تأسف و افسوس بزرگى است كه هر كس با نهج البلاغه آشنا بشود، در دلش جا خواهد گرفت. -بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش‏آموزان شركت كننده در مسابقات نهج البلاغه، 1365. ?
اميرالمؤمنين عليه الصلاه و اسلام در نهج البلاغه خطبه‏يى به نام ((قاصعه)) دارد كه بسيار خطبه‏ى مهم و پرمضمون و شگفت آورى است. يكى از محورهاى عمده‏ى اين خطبه مذمت تكبر است.
در اين جا جملاتى درباره‏ى پيغمبران دارد كه من چند جمله را برايتان مى‏خوانم.
درباره‏ى پيغمبران مى‏فرمايد: و لكنه سبحانه كره اليهم التكابر خداى‏-نهج البلاغه، خطبه‏ى 192. در اين خطبه از ((ابليس)) كه تكبر ورزيد و بر آدم سجده نكرد سخت نكوهش شده و در آن آمده است كه ((ابليس)) نخستين كسى است كه تعصب و نخوت را اظهار كرد: امام عليه‏السلام در اينجا مردم را از پيمودن راه و رسم شيطان و ((تكبر)) و ((تعصب)) برحذر مى‏دارد. ? سبحان كبر و فخرفروشى را در نظر پيغمبران زشت و مكروه قرار داد.
و رضى لهم التواضع‏
و تواضع را براى آنها شايسته دانست و راضى شد كه آنها تواضع باشند. فالصفوا بالارض خدودهم؛ اين قدر پيغمبران اهل تواضع و يگانگى بودند كه صورتهاى خودشان را به زمين مى‏چسباندند. و عفروا فى التراب وجوههم؛ پيشانى خود را با خاك آلوده مى‏كردند (اينها كنايه از تواضع و فروتنى است). بعد مى‏فرمايد:
و خفضوا اجنحتهم للمؤمنين و كانوا قوما مستضعفين‏
؛ براى مؤمنين ((خفض جناح)) مى‏كردند (نهايت تواضع و فروتنى همراه با مهربانى را خفض جناح مى‏گويند)، پيغمبران با مؤمنين اين گونه بودند، لذا مؤمنين هميشه دور پيغمبر جمع مى‏شدند.
و كانوا قوما مستضعفين؛ در حالى كه مؤمنين با پيغمبران مردمان مستضعفى بودند (كه به هر معنا بگيريم مقصود ما را بيان مى‏كند: يا خود پيغمبران، مستضعفان بودند و يا مؤمنين كه پيغمبران در ميان آنها بودند و در مقابل آنها آن طور خضوع مى‏كردند؛ آنها مردمان مستضعفى بودند) لذا به پيغمبر ايراد مى‏گرفتند كه و تبعهم الارذلون؛ مردمان پست، مردمان پايين جامعه اطراف پيغمبر را گرفته‏اند! -در مكتب جمعه، ج 7، ص 198 / خطبه‏هاى نماز جمعه تهران 6/8/62. ?
اميرالمؤمنين در نهج البلاغه مى‏فرمايد: پيغمبران در مقابل مؤمنين خاضع بودند؛ در حالى كه آن مؤمنين از اقوام مستضعف بودند. انبيا با همين عامه‏ى مردم و قشرهاى وسيع مردم كه اكثريت افراد يك جامعه را تشكيل مى‏دهند، سر و كار داشتند. پيغمبر ما هم سر و كار داشت، امام امت هم در اين روزگار سر و كار دارد و بايد اين رابطه ميان دولت و مسئولان و مردم بماند. بايد اين رابطه ضعيف نشود. رگ اصلى انقلاب ما وجود همين رابطه است. -در مكتب جمعه، ج 5، ص 12 / خطبه‏هاى نماز جمعه تهران 14/3/61. ?
موضوع ديگرى كه در نهج البلاغه بارها تكرار شده است، ((تكبر)) است. يعنى همان كه محور اصلى خطبه‏ى قاصعه است. البته مخصوص خطبه‏ى قاصعه هم نيست، در خيلى جاها هست، مسأله‏ى تكبر يعنى خود را از ديگران بالاتر دانستن؛ همان آفتى كه اسلام را و نظام سياسى اسلام را منحرف كرد و خلافت را به سلطنت تبديل كرد و به كلى نتايج زحمات پيامبر صلى الله عليه و آله را تقريبا در برهه‏يى از زمان از بين برده است. اين است كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نهج البلاغه به آن بسيار اهميت مى‏دهد. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
اين كه نهج البلاغه پر از زهد و ترغيب به زهد است؛ چه چيز را نشان مى‏دهد؟ بيمارى را نشان مى‏دهد اين نسخه‏ى اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه اين قدر راجع به دنيا گرم و پرشور و پرهيجان و زيبا و بليغ حرف مى‏زند؛ نشان مى‏دهد كه مردم بدطورى گرفتار دنيا شده بودند. بيست و سه سال پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله، مردم بدطورى اسير شده بودند. اين دست گره گشا سعى مى‏كند گره‏هاى اين كمند را از دست و پاى آنها باز كند. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
امروزه براى ما نهج البلاغه از جهات مختلفى حساس است، تأكيد مى‏كنم كه اين كتاب، گنجينه‏ى بى نظير و تمام شدنى است و امروز هم بيشتر از هميشه ملت و جامعه‏ى اسلامى ما به آن نيازمند است. .-بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
ما ملت ايران به عنوان كسانى كه پايه‏هاى اين نظام را روى دوشمان گرفته‏ايم، اگر امروز به نهج البلاغه مراجعه كنيم؛ در آن چيز جالبى خواهيم يافت. بيماريهاى كه در اين موقعيت ما را تهديد مى‏كند و درمان اين بيماريها، براى ما ارزنده و حياتى است. بايد برويم و اين درمانها را جستجو كنيم. نمى‏خواهم بگويم همه‏ى آن حوادثى كه در صدر اسلام اتفاق افتاده، امروز هم همانها مو به مو اتفاق مى‏افتد، خير، اما جهت گيريها يكى است.-بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البلاغه، 1364. ?
ما يك سلسله سخنرانى از حضرت على عليه‏السلام داريم كه در اين سخنرانيها، ايدئولوژى و تاكتيك جنگ و شيوه و تجربه‏ى حكومت كردن و اخلاق و زهد و تقوى وجود دارد. شما امروز مى‏فهميد كه ما چه قدر به نهج البلاغه احتياج داريم. -گفتارى درباره حكومت علوى، ص 13. ?
مسأله‏ى حكومت در نهج البلاغه مانند دهها مسأله‏ى مهم ديگر زندگى، در اين كتاب عظيم به شيوه‏يى غير از شيوه‏ى محققان و مؤلفان مطرح شده است. البته چنين نييت كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام فصلى مستقل درباره‏ى حكومت بازكرده باشد و با ترتيب مقدماتى به نتيجه‏گيرى برسد. شيوه‏ى سخن او در اين باب هم، مانند ابواب ديگر شيوه‏يى حكيمانه است؛ يعنى عبور از مقدمات و تأمل و تمركز بر روى نتيجه. نگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام به مسأله‏ى حكومت، نگاه حكيم بزرگى است كه با منبع وحى پيوند نزديك دارد. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
مسأله‏ى حكومت در نهج البلاغه، به صورت يك بحث تجريدى نيست. حضرت على عليه‏السلام با امر حكومت درگير بوده و در اين كتاب شريف به عنوان يك حاكم و كسى كه با اداره‏ى كشور اسلامى - به همه‏ى مشكلات و مصيبتها و دردسرهايش - روبرو بوده و به جوانب گوناگون اين مسأله رسيدگى كرده، سخن گفته است. توجه به اين امر براى ما كه در شرايطى مشابه شرايط اميرالمؤمنين على عليه‏السلام قرار داريم، بسى آموزنده است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
1 - معناى حكومت‏

ابتدا بايد ديد كه آيا ((حكومت)) از ديدگاه امام عليه‏السلام به همان معنايى است كه در فرهنگ متداول جهان كهن و جهان امروز از آن فهميده مى‏شود؟ يعنى حكومت مترادف است با فرمانروايى، سلطه، تحكم و احيانا برخوردارى حاكم يا حاكمان از امتيازاتى در زندگى؟ يا ((حكومت)) در فرهنگ نهج البلاغه، مفهوم ديگرى دارد؟ در اين باب از چند كلمه و اصطلاح مشخص در نهج البلاغه استفاده مى‏كنيم كه عنوان ((امام))، ((والى)) و ((ولى امر)) براى حاكم و عنوان ((رعيت)) براى مردم از آن قبيل است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
در قرآن و همين طور در حديث - مخصوصا در نهج البلاغه - دو چهره از حاكم تصوير شده است: يك چهره‏ى مثبت و يك چهره‏ى منفى. چهره‏ى مثبت به عنوان امام هدى - امام هدايت كننده به حق - معرفى مى‏شود و چهره‏ى منفى هم به عنوان امام و پيشواى آتش و گمراهى، شناسايى مى‏شود. امام هدى، پيغمبران و اوليا و حكام به حق اسلامى و حكام بنده‏ى خدا و شايسته بر طبق معيارهاى الهى هستند؛ و امام باطل - امام آتش - طاغوتها هستند. -در مكتب جمعه، ج 7، ص 194 / خطبه‏هاى نماز جمعه تهران 6/8/62. ?
2 - ضرورت حكومت‏

اين يك بحث است كه آيا براى جامعه‏ى انسانى، وجود فرماندهى و حكومت، امرى ضرورى است يا نه؟ استنتاج از اين بحث به معناى التزام به لوازمى در زندگى جمعى است و صرفا منحصر به اين نيست كه ما قبول كنيم حكومت براى جامعه لازم است؛ بلكه نتيجه‏ى بحث ما در شيوه‏ى فرماندهى و در شيوه‏ى فرمانبرى و در اداره‏ى جامعه نيز مشخصات و خطوط ويژه‏يى را ترسيم خواهد كرد. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره‏ى نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
مسأله‏ى ضرورت حكومت در نهج البلاغه در مقابل گرايش و جريان قدرتمندانه مطرح مى‏شود... از اين گرايشها هميشه در جوامع وجود داشته و امروز هم هست و در آينده نيز تا وقتى كه اخلاق انسان، كامل و درست نشود؛ چنين گرايشهايى وجود خواهد داشت. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
3 - منشأ حكومت‏

منشأ حكومت از نظر نهج البلاغه چيست؟ آيا امر طبيعى، نژاد، دودمان، نسب، زور و اقتدار (اقتدار طبيعى و يا اقتدار مكتسب) است؟ يا نه، منشأ حكومت و آنچه به حكومت يك انسان يا يك جمع مشروعيت مى‏بخشد؛ يك امر الهى يا يك امر مردمى است؟ -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
در دنياى جديد، دمكراسى - يعنى خواست و قبول اكثريت مردم - ملاك و منشأ حكومت شمرده مى‏شود اما كيست كه نداند دهها وسيله‏ى غير شرافتمندانه به كار گرفته مى‏شود تا خواست مردم به سويى كه زورمداران و قدرت طلبان مى‏خواهند، هدايت شود. بنابراين مى‏توان در يك جمله گفت كه در فرهنگ رايج انسانى، از آغاز تا امروز و از امروز تا زمانى كه فرهنگ علوى و نهج البلاغه بتواند بر زندگى انسانها حكومت كند، منشأ حاكميت اقتدار و زور بوده و خواهد بود ولا غير.
اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نهج البلاغه، منشأ حكومت را اين معانى نمى‏داند و مهمتر اين است كه خود او هم در عمل آن ثابت مى‏كند. از نظر على عليه‏السلام منشأ اصلى حكومت، يك سلسله ارزشهاى معنوى است. آن كسى مى‏تواند بر مردم حكومت كند و ولايت امر مردم را به عهده بگيرد كه از خصوصياتى برخوردار باشد. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
4 - حكومت حق است يا تكليف؟

آيا حكومت كردن، يك حق است يا يك تكليف؟ حاكم حق حكومت دارد يا موظف است كه حكومت كند، و كدام انسان مى‏تواند يا مى‏بايد حكومت كند؟ از نظر نهج البلاغه، حكومت هم حق است و هم وظيفه.
براى كسى كه از شرايط و معيارها و ملاكهاى حكومت برخوردار است؛ در شرايطى وظبفه است كه حكومت را قبول كند، و نمى‏تواند اين بار را از دوش خود بر زمين بگذارد. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
اميرالمؤمنين عليه‏السلام در بيانى خلاصه و موجز، حكومت را هم يك حق مى‏داند و هم يك وظيفه و هم يك تكليف. به اين ترتيب نيست كه هر كسى كه برايش شرايط توليت امور مردم فراهم شد و توانست به نحوى با كسب وجاهت و تبليغ، و با كارها و شيوه هايى كه معمولا طالبان قدرت خوب مى‏دانند آن شيوه‏ها چيست؛ نظر مردم را جلب كند و بتواند حكومت كنند. وقتى حكومت، حكومت حق است، اين حق متعلق به كسان معينى است و اين به معناى آن نيست كه يك طبقه، طبقه‏ى ممتازند؛ زيرا در جامعه‏ى اسلامى، همه فرصت آن را دارند كه خود را به آن زيورها بيارايند و همه مى‏توانند كه آن شرايط را براى خود كسب كنند. البته در دوران بعد از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يك فصل استثنايى وجود دارد؛ اما نهج البلاغه بيان خودش را به صورت عازم ارايه مى‏دهد و بارها و بارها به اين حق اشاره مى‏كند.
امام، حكومت را حق مى‏داند. اين چيزى است كه در نهج البلاغه واضح است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
5 - حكومت هدف است يا وسيله؟

آيا حكومت كردن براى فرد يا جمع حاكم، يك هدف است يا يك وسيله؟ و اگر وسيله است، براى چه هدفى؟ حاكم به وسيله‏ى حكومت مى‏خواهد جامعه را به چه مقصدى برساند؟! -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
6 - حاكم و رعيت‏

مسأله‏ى شورانگيز روابط حاكم و رعيت مبتنى بر چه مبنا و اساسى است؟ آيا حق يك جانبه است كه حاكم را بر گرده‏ى مردم سوار مى‏كند؟ يا متقابل است؟ از جمله‏ى اساسى‏ترين و پرمعناترين و پرنتيجه‏ترين مباحث حكومت در نهج البلاغه، همين مسأله است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360.
?

7 - مردو و حكومت‏

بايد ببينيم كه در فرهنگ نهج البلاغه، مردم در برابر حكومت چه كاره‏اند؛ تعيين كننده‏اند؟ آغاز گرند؟ اختيار دار تامند؟ هيچ كاره‏اند؟ چه هستند؟ اينها ظريفترين مسايلى است كه در نهج البلاغه عنوان شده است. فرهنگهايى كه امروزه در بخشها تقسيم بنديهاى مختلف سياسى بر ذهنيت مردم حاكم است. هيچ كدام منطبق با فرهنگ نهج البلاغه نيست. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
8 - نخوه‏ى برخورد با مردم‏

اجزا و اعضاى حكومتى چگونه بايد با مردم برخورد كند؟ آيا طلبكار از مردمند؟ آيا بدهكار به مردمند؟ اخلاق دستگاه حكومت با مردم چگونه است؟ -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
9- رفتار حاكم با خود

آيا براى رفتار حاكم در جامعه، محدوديتى وجود دارد؟ آيا مى‏توان به حسن رفتار او با مردم بسنده كرد؟ يا، ماوراى نحوه‏ى ارتباط حاكم با مردم، چيز ديگرى وجود دارد كه آن، نحوه‏ى ارتباط حاكم با خود است؟ زندگى شخصى حاكم چگونه بايد بگذرد و نهج البلاغه در اين مورد چه نظرى دارد؟ -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
10 - شرايط حاكم‏

در نهج البلاغه از حاكم جامعه‏ى اسلامى هرگز به عنوان ملك يا سلطان سخنى گفته نشده است. يكى از تعبيراتى كه در نهج البلاغه وجود دارد؛ يكى ((امام)) به معناى پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با مفهوم راهنما فرق دارد. رهبر آن كسى است كه اگر جمعيت و امتى را به دنبال خود مى‏كشانند؛ خود، پيشقراول و طلايه دار اين حركت است. مفهوم حركت و پيشروى و پيشگامى در خطى كه مردم حركت مى‏كنند، در كلمه‏ى ((امام)) وجود دارد. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
به نظر مى‏رسد نوع ارتباطهايى كه در معناى ولايت ذكر مى‏شود، كلا مصاديق همان پيوند و پيوستگى هستند. والى امت و والى رعيت آن كسى است كه امور مردم را به عهده دارد و با آنها پيوسته است و همين معنى، بعد خاصى از مفهوم حكومت را از نظر نهج البلاغه و اميرالمؤمنين عليه‏السلام روشن مى‏كند. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
قسمتى كه مدير جامعه آن را تشكيل مى‏دهد مانند بقيه‏ى قسمتهاست. او هم مانند بقيه‏ى اجزا و عناصر تشكيل دهنده‏ى اين مجموعه است، ولى امر متصدى اين كار است. متصدى اين كار هيچ گونه امتيازى را طلب و توقع نمى‏كند و عملا هيچ گونه امتيازى از لحاظ وضع زندگى و برخورداريهاى مادى و او تعلق نمى‏گيرد. اگر بتواند وظيفه‏ى خودش را خوب انجام دهد، به اندازه‏يى كه اين وظيفه و انجام دادن آن براى او جلب حيثيت معنوى كند، به همان اندازه حيثيت كسب مى‏كند و نه بيش از آن اين حاق مفهوم حكومت در نهج البلاغه است. بنابراين تعبير، حكومت در نهج البلاغه هيچ نشانه و اشاره‏يى از سلطه گرى و هيچ بهانه‏اى براى امتيازطلبى ندارد. از آن طرف، مردم به تعبير نهج البلاغه رعيت اند. رعيت يعنى جمعى كه رعايت و مراقبت و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولى امر است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
وقتى در نهج البلاغه در جستجوى مفهوم حكومت هستيم، از طرفى مى‏بينيم آن كه در رأس حكومت است، والى و ولى امر و متصدى كارهاى مردم و وظيفه دار و مكلف به تكليف مهمى است. انسانى است كه بيشترين بار و سنگين‏ترين مسؤوليت بر دوش اوست. اما در سوى ديگر، مردم قرار دارند كه بايد به همه‏ى ارزشها و آرمانهايشان و با همه‏ى عناصر متشكله‏ى شخصيتشان، مورد رعايت قرار بگيرند. اين مفهوم حكومت است و اين مفهوم، نه سلطه گرى، نه زورمدارى و نه افزون‏طلبى است. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. ?
اميرالمؤمنين عليه السلام در بخشهاى مهمى از نهج البلاغه به حيطه‏ى حكومت اشاره مى‏كند. شايد دهها جمله در نهج البلاغه مى‏توان نشان داد كه مفهوم حكومت را از نظر امام على عليه‏السلام مشخص مى‏كند.
از جمله در ابتداى فرمان مالك اشتر مى‏خوانيم:
جبايه خراجها و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادها.-نهج البلاغه، نامه 53. ?

اين معناى حكومت است. اگر مالك اشتر به عنوان استاندار و والى و حاكم مصر معين مى‏شود، براى آن نيست كه برياى خود عنوان قدرتى كسب كند يا سود و بهره‏ى مادى براى خود جلب كند؛ بلكه براى آن است كه اين كارها را انجام دهد: براى اداره امور مالى كشور از آنها ماليات بگيرد، با دشمنان مردم مبارزه كند، آنها را در مقابل دشمنانشان مصونيت ببخشد، آنها را به صلاح نزديك كند (صلاح با بعد وسيع مادى و معنويش كه از نظر على عليه‏السلام و در منطق نهج البلاغه مطرح است) و شهرها و حيطه‏ى حكومت خود را آباد كند. يعنى به طور خلاصه انسانها را بسازد، سرزمين را آباد كند، اخلاق و ارزشهاى معنوى را بالا ببرد، وظايف مردم و آنچه را كه در جنب حكومت بر عهده‏ى آنهاست، استفاده كند. -بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، 1360. علاقه‏مندان جهت اطلاع بيشتر از بحث ((حكومت در نهج البلاغه)) مى‏توانند به متن كامل بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره هزاره نهج البلاغه (كنگره اول)، ارديبهشت ماه 1360 ه.ق، به كتاب بازگشت به نهج البلاغه از انتشارات بنياد نهج البلاغه مراجعه نمايند. ?


next page

fehrest page

back page


 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation