بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تفسیر نور جلد 3, حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     AYAT-101 -
     AYAT-102 -
     AYAT-103 -
     AYAT-104 -
     AYAT-105 -
     AYAT-106 -
     AYAT-107 -
     AYAT-108 -
     AYAT-109 -
     AYAT-110 -
     AYAT-111 -
     AYAT-112 -
     AYAT-113 -
     AYAT-114 -
     AYAT-115 -
     AYAT-116 -
     AYAT-117 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

1-تفسير نمونه ؛ بحار، ج 92، ص 198.
2-هود، 112.
3-بحار، ج 95، ص 258.
4-عنكبوت ، 60.
5-بحار، ج 5، ص 147.
6-انفال ، 37.
7-جاثيه ، 22.
8-انبياء، 104.
9-نهج البلاغه ، خطبه 144.
10-تفسير مجمع البيان .
11-بحار، ج 74، ص 93.
12-تفسير كنزالدقائق .
13-تفسير كنزالدقائق .
14-قرآن در، آيه ى 87 سوره يوسف مى فرمايد: (لايياءس من روح اللّه الاّ القومالكافرون )
15-بحار، ج 73، ص 81.
16-مائده ، 20.
17-اعراف ، 150.
18-اسراء، 88 .
19-اسراء، 88 .
20-بقره ، 23.
21-فرقان ، 5 .
22-فرقان ، 4.
23-اسراء، 18.
24-تفسير مجمع البيان .
25-بحار، ج 40، ص 346.
26-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 1، ص 190.
27-صحيح بخارى ، كتاب صلح ، باب ((كيف نكتب )) ؛ مسند احمدحنبل ، ج 5، ص 356.
28-حج ، 17.
29-نساء، 41.
30-بقره ، 143.
31-ق ، 21.
32-زلزال ، 4.
33-اسراء، 14.
34-نور، 24.
35-كهف ، 48.
36-انعام ، 59 .
37-هود، 49.
38-نجم ، 44.
39-آل عمران ، 49.
40-زمر، 42.
41-سجده ، 11.
42-رعد، 16.
43-مائده ، 110.
44-نحل ، 126.
45-مؤ من ، 5.
46-بقره ، 26.
47-نوح ، 27.
48-تفسير برهان .
49-تفسير نورالثقلين .
50-تفسير نورالثقلين .
51-چنانكه قرآن مى فرمايد:(جزاء سيئة سيئة مثلها) شورى ، 40.
52-تفسير نورالثقلين .
53-تفسير روح المعانى .
54-تفسير نورالثقلين .
55-تفسير نورالثقلين .
56-بحار، ج 11، ص 312.
57-تفسير نورالثقلين .
58-طبرى در معجم كبير، حاكم نيشابورى در مستدرك ، ابن كثير در تفسيرش ،سيوطى در تاريخ ‌خلفا ابن قتيبه در عيون الاخبار، طبرى در ذخائر العقبى ، خطيب بغدادىدر تاريخ بغداد، ابونعيم در حلية الاولياء، ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ،آلوسى در روح المعانى و ديگر كتب كه شرحمفصّل آن در احقاق الحق جلد 9 صفحه 270 به بعد آمده است .
59-تفسير نورالثقلين .
60-كافى ، ج 3، ص 492.
61-تفسير روح المعانى .
62-تفسير مجمع البيان .
63-سعدى در اين باره مى گويد:پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوّتش گم شد
64-تفسير نورالثقلين .
65-چنانكه در دعاى ابوحمزه ثمالى مى خوانيم : ((هاربٌ منك اليك ))
66-مطابق حديثى در تهذيب الاحكام ، فرو رفتن آب در نقطه اى بود كه امروز مسجدكوفه است .
67-بحار، ج 11، ص 342.
68-(فقال لها وللارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين ) فصّلت ، 11.
69-نوح ، 26.
70-غالب اين روايات در سفينة البحار، جلد دوّم ، صفحه ى 318 و 691 آمده است .
71-لذا سلمان از اهل بيت پيامبر مى شود، امّا بر ابولهب عموى پيامبر، نفرين نثار مىشود.
72-انعام ، 38.
73-بر اساس تلخيص صفحاتى از تفسير الميزان .
74-آل عمران ، 33.
75-صافّات ، 79.
76-نوح ، 26.
77-تفسير المنار مدّعى است كه رسالت حضرت نوح منطقه اى بوده ، امّا تفسيرالميزان به شدّت آن را ردّ مى كند.
78-تفسير نورالثقلين ؛ اكمال الدين ، ج 1، ص 135.
79-يونس ، 71.
80-اعراف ، 195.
81-امر الهى همان است كه در سوره ى فصّلت ، آيه ى 15 مى خوانيم : (فارسلناعليهم ريحاً صرصراً فى ايّام نحسات ) ما باد تندى را در روزهاى شومى فرستاديم .
82-به گفته تفسير الميزان ، قوم عاد ظاهراً يك پيامبر بيشتر نداشته كه آن همحضرت هود بوده است .
83-تفاسير الميزان و نمونه .
84-(الا بُعداً لثمود) (هود، 68)، (الا بُعداً لِمَدين ) (هود، 95)، ( فبُعداً للقومالظالمين ) (مؤ منون ، 41) و (فبُعداً لقوم لايؤ منون ) مؤ منون ، 44.
85-ماجراى ناقه ى صالح در آياتى از سوره شعرا (155 158) وسوره قمر (27 31) نيز آمده است .
86-تفسير اطيب البيان .
87-وسايل ، ج 11، ص 409 411.
88-در نهج البلاغه نيز در كلام 12 و 20، به اين معنا اشاره شده است .
89-تفسير الميزان .
90-يس ، 49.
91-يس ، 53.
92-در سوره ى ذاريات مى خوانيم كه پذيرايى حضرت ابراهيم عليه السّلام ازميهمانانش با كباب گوساله چاق بوده است .(عجل سمين )
93-تفسير نورالثقلين .
94-شايد نامگذارى ((يعقوب )) كه از واژه ((عقب )) است ، بدين جهت باشد كه بعد ازاسحاق مى آيد. تفسير الميزان .
95-ذاريات ، 29.
96-تفسير مجمع البيان .
97-احزاب ، 33.
98-هود، 46.
99-بحار، ج 18، ص 19.
100-نظير كلمه ى ((خير)) در (قل ما عند اللّه خير من اللّهو) جمعه ، 11. 101-تفسير الميزان .
102-تفسير فى ظلال القرآن .
103-اعراف ، 79.
104-اعراف ، 80.
105-اعراف ، 83.
106-هود، 82.
107-انبياء، 74.
108-نمل ، 54.
109-انبياء، 74.
110-بحار، ج 76، ص 63.
111-بحار، ج 76، ص 67.
112-بحار، ج 76، ص 67.
113-نهج البلاغه ، حكمت 252.
114-آنچه را حضرت لوط و ساير انبياى الهى عليهم السّلام آرزوى آن را داشتند،خداوند به ما ايرانيان ارزانى فرمود، آيا باز هم از منكرات نهى نخواهيم كرد؟
115-شعرا، 167.
116-تفسير الميزان .
117-تفسير نورالثقلين .
118-بحار، ج 46، ص 259.
119-تفسير كنزالدقائق .
120-غافر، 29.
121-نساء، 169 و جنّ، 23.
122-ابراهيم ، 48 و انبياء، 104.
123-مائده ، 44 و انعام ، 91.
124-تفسير نمونه .
125-شورى ، 15
126-تفسير كنزالدقائق .
127-كافى ، ج 5، ص 108.
128-تفسير كنزالدقائق .
129-تفسير مجمع البيان .
130-تفسير كنزالدقائق .
131-نساء، 48.
132-نساء، 110.
133-زمر، 53.
134-آل عمران ، 134.
135-تفاسير مجمع البيان و كنزالدقائق .
136-در آيه اى ديگر مى فرمايد: (واءمر اهلك بالصلوة و اصطبر عليها) طه ، 132.
137-توبه ، 122.
138-مائده ، 63.
139-عنكبوت ، 45.
140-هود، 114.
141-لقمان ، 14.
142-حج ، 41.
143-تفسير مجمع البيان .
144-بحار، ج 74، ص 109.
145-غاشيه ، 21.
146-تفسير اطيب البيان .
147-ذاريات ، 56.
148-ملك ، 2.
149-تفسير كنزالدقائق .
150-تفسير نورالثقلين ؛ توحيد صدوق ، ص 403.
151-جنّ، 26.
152-تفسير نورالثقلين .
153-تفسير مجمع البيان .
154-مسند احمد حنبل ، (ج 3، ص 212 و 283 ؛ ج 1، ص 151 و 330)، مستدركصحيحين ، (ج 3، ص 51)، تفسير المنار، (ج 10، ص 157)، تفسير طبرى ، (ج 10، ص46)، تفسير ابن كثير (ج 2، ص 322 333)، احقاق الحق ، (ج 5، ص 368) وفضائل الخمسه ، (ج 2، ص 342).
و در الغدير، (ج 6، ص 338) نام 73 نفر كه اين ماجرا رانقل كرده اند آمده است .
155-مثل فخررازى و آلوسى در تفسيرهايشان .
156-توبه ، 74.
157-فتح ، 10.
158-نساء، 80.
159-تفسير اطيب البيان .
160-كهف ، 26.
161-كافى ، ج 4، ص 290.
162-تفسير نورالثقلين .
163-كافى ، ج 4، ص 290.
164-تفسير برهان .
165-چون جزء شروط پيمان ها، كمك نكردن به دشمنان اسلام بوده است ، پس اكنونكه كمك كردند، شرط را زير پا گذاشته و دشمن شمايند.
166-كافى ، ج 5، ص 10.
167-(لَتجدنَّ اَشدّ الناسِ عَداوةً للّذين آمنوا اليهود و الّذين اشركوا) مائده ، 85 .
168-ميان مسلمانان صدر اسلام و مشركان ، قرابت و خويشاوندى وجود داشت .
169-آياتى كه بر داد وستد انسان دلالت دارد، نشانه ى اختيار انسان است .
170-نظير آيه ى (و مانقموا منهم الاّ ان يؤ منوا باللّه العزيز الحكيم ) بروج ، 8.
171-تفسير نورالثقلين .
172-در آياتى همچون (سيجعلاللّه بعد عسرٍ يُسرا) (طلاق ، 7)، (فانّ مع العسر يُسراً)، (انشراح ، 6) به اين حقيقتاشاره شده كه : بگذرد اين روزگار تلخ ‌تر از زهربار دگر روزگار چون شكر آيد. 173-تفسير نورالثقلين .
174-تفسير درّالمنثور.
175-وسائل الشيعه و تفسير درّالمنثور.
176-تفسير نمونه ؛ كافى ، ج 8، ص 204.
177-اگر همه ى مسلمانان وصحابه پيامبر در يك رديف باشند، نخستين ايمان آورندهو آنكه بيشترين مدّت را در جبهه بود و بيشترين ضربات را خورد، چه كسى جز علىعليه السّلام خواهد بود؟
178-در آيات ديگر، بشارت هاى ديگرى نيز آمده است ، همچون : (سقاهم ربّهم )(انسان ، 21) و (صلواتٌ من ربّهم ) بقره ، 157.
179-به گفته ى مفردات ((نعيم )) به معناى نعمت فراوان است .
180-مائده ، 51.
181-آل عمران ، 28.
182-تفسير الميزان .
183-در آيه ، خطاب به آنان كلمه ى (فتربّصوا) به كار رفته كه اين لحن درقرآن ، خطاب به كفّار است . به علاوه آيه مى رساند كه خداوند خود با دنياپرستانسخن نمى گويد، بلكه به پيامبر مى فرمايد كه به آنان پيام بدهد.(قُل ) تفسير الميزان .
184-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 7، ص 464.
185-تفسير اطيب البيان .
186-تفسير صافى .
187-بقره ، 248.
188-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 3، ص 566.
189-(يقولون نؤ من ببعضٍ و نكفر ببعض ... اولئك هم الكافرون حقّا). نساء، 150.
190-تفسير صافى .
191-تفسير نمونه .
192-محقّقان امروز معتقدند: بسيارى از معارفِ تورات وانجيل ، با خرافاتِ بودائيان و برهمائيان و يونانيان آميخته شده است ، حتى بسيارى ازداستان هاى انجيل ، عيناً در مذهب بودا و برهمايى ديده مى شود. تفسير نمونه .
193-تفسير نورالثقلين .
194-بحار، ج 2، ص 98.
195-شعراء، 98.
196-بحار، ج 23، ص 320.
197-نمرودها، فرعون ها، بنى اميه و بنى عباس وامثال آنان ، نمونه هاى عملى تلاش كفّارند.
198-چنانكه در آيه ى اكمال دين ، مساءله ى امامت به عنوان اتمام نعمت به حساب آمدهاست : (اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ). مائده ، 3.
199-در داستان تغيير قبله نيز خداوند قبله اى قرار داد كه پيامبر اسلام راضىباشد؛ (قبلةً ترضاها) (بقره ، 144) و نيز: (ولسوف يعطيك ربّك فترضى ) ضحى ،5.
200-كهف ، 20.
201-توبه ، 8.
202-منتخب الا ثر.
203-تفسير نورالثقلين .
204-تفسير صافى .
205-تفسير فرقان .
206-تفسير صافى .
207-تفسير صافى .
208-تفسير صافى .
209-تفسير كنزالدقائق .
210-الغدير، ج 8، ص 335.
211-تفسير نمونه .
212-از جمله : تفسير المنار، ج 10، ص 406 407.
213-در آيه ى 82 سوره ى مائده ، گروهى از آنان ستايش شده اند.
214-تفسير نمونه .
215-تفسير كنزالدقائق .
216-تفسير مجمع البيان .
217-اعجاز عددى قرآن .
218-كافى ، ج 4، ص 240.
219-تفسير كنزالدقائق .
220-تفسير نورالثقلين .
221-تفاسير نمونه ، كنزالدقائق .
222-تفاسير الميزان و درّالمنثور.
223-اشاره به آيه ى 30 سوره انفال (واذ يمكر بك الذّين كفروا ...)
224-بحار، ج 97، ص 48.
225-تفسير نورالثقلين .
226-توبه ، 92.
227-نهج البلاغه ، حكمت 31.
228-تفسير نمونه .
229-(اَحَسِبَ الناس ان يُتركوا ان يقولوا آمنّا وهم لايُفتنون ). عنكبوت ، 2.
230-در جاى ديگر مى خوانيم : (مَن كَسب سيّئةً واحاطت به خطيئتُه فاولئك اصحابالنّار) بقره ، 81.
231-كافى ، ج 8، ص 286.
232-در داستان يوسف ، زليخا تمام درها را با دست خود بست و از يوسف كام خواست .اما يوسف عليه السّلام به سوى در فرار كرد و زن هم بهدنبال او مى دويد. در اين صحنه يوسف و زليخا از نظر ظاهر و حركات فيزيكى ، هردومى دويدند، امّا انگيزه ى يكى فرار از گناه و انگيزه ى ديگرى گناه كردن بود. و ايناست معناى نقش نيّت و انگيزه در اعمال انسان .
233-نهج البلاغه ، خطبه 108.
234-تفسير اطيب البيان .
235-امام صادق عليه السّلام فرمود: بيش از دو سوّم مردم اين گونه مى باشند.كافى ، ج 2، ص 228.
236-تفسير الميزان .
237-تفسير نورالثقلين .
238-تفسير كنزالدقائق .
239-توبه ، 103.
240-مريم ، 32.
241-بقره ، 34.
242-انبياء، 73.
243-بقره ، 77.
244-توبه ، 103.
245-ابراهيم ، 31.
246-مائده ، 55.
247-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 4، ص 58.
248-وسائل ، ج 6، ص 4.
249-تفسير روح المعانى .
250-تفسير روح المعانى .
251-تفسير مراغى .
252-تفسير نورالثقلين .
253-در اسلام ، مسائلى همچون هديه ، سوغات و اطعام ، به عنوان اهرمى جهت جذبقلوب به حساب آمده است .
254-آيه اى ديگر مى فرمايد: (خذ من اموالهم صدقة ) توبه ، 103.
255-تفسير نورالثقلين .
256-ملحقات احقاق الحق ، ج 18، ص 458 و 439.
257-تفسير المنار.
258-البتّه ممكن است دليل اين كه نفرمود: ((يرضوهما)) اين باشد كه هيچ كس حتّىپيامبر همتاى خداوند متعال نيست .
259-تفاسير الميزان ، فى ظلال القرآن ، مجمع البيان ، كبيرفخررازى و نمونه .
260-تفسير مجمع البيان .
261-تفسير مجمع البيان .
262-تفسير مجمع البيان .
263-تفسير كبيرفخررازى .
264-تفسير الميزان .
265-مريم ، 64.
266-تفسير نورالثقلين .
267-تفسير برهان .
268-(اولئك لا خلاق لهم فى الا خرة ). آل عمران ، 77.
269-حشر، 14.
270-تحف العقول ، ص 237.
271-تفسير كنزالدقائق .
272-تفسير المنار.
273-تفسير فى ظلال القرآن .
274-تفسير الميزان .
275-تفسير الميزان .
276-نظير آيه ى 62 همين سوره : (اللّه ورسوله احقّ ان يرضوه ) و نفرمود:((يرضوهما)).
277-(يحسبون كل صيحةٍ عليهم ) منافقون ، 4.
278-تفسير نورالثقلين .
279-اعراف ، 189 190.
280-حضرت على عليه السّلام فرمودند: مراد از (يوم يلقونه )، روز قيامت است .بحار، ج 90، ص 132.
281-تفسير فرقان .
282-((يَلمِزون )) كه به معناى طعنه زدن است ، درباره ى مؤ منان توانگر است و((يَسخرون )) در مورد مؤ منان تهيدست مى باشد.
283-بحار، ج 3، ص 319.
284-در آيه ى 7 سوره منافقون مى خوانيم : (هم الذين يقولون لاتُنفقوا على مَن عندرسول اللّه حتّى ينفضّوا) به اطرافيان پيامبر كمك مالى نكنيد تا پراكنده شوند.
285-تفسير مجمع البيان .
286-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 3، ص 181.
287-به اصطلاح ادبيات عرب ، يا از بابتفعيل است كه عذر دروغ آوردن است و يا از بابافتعال و عذر واقعى داشتن است . تفسير راهنما.
288-در مورد حضور در جبهه در آيات قبل خوانديم : (فاستاءذنوك للخروجفقل لن تخرجوا معى ابدا)
289-تفسير راهنما.
290-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 1، ص 165.
291-مثل كارمند امينى كه هنگام جا به جايىپول بانك ، گرفتار سارقين شود، يا باربرى كه هنگامحمل بار، دچار حادثه شود. بنابراين هرگونه اقدامِ اصلاحى كه با انگيزه ى نيك و بىغرضانه انجام شود و حوادث و زيان هاى پيش بينى نشده پيش آيد، نبايد تاوان پرداختشود. در فقه نيز قاعده اى به نام ((احسان و نفى حَرج )) مى باشد.
292-تفسير درّالمنثور.
293-تفسير كبيرفخررازى .
294-تفسير مراغى .
295-تفسير نورالثقلين .
296-تفسير نورالثقلين .
297-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 2، ص 41.
298-روايات در الغدير، (ج 3،ص 220 240) و احقاق الحق ، (ج 3، ص 114 120) آمده است .
299-تفسير قرطبى ، ج 5، ص 3075 ؛ بهنقل از مستدرك حاكم .
300-بقره ، 157.
301-فتح ، 10.
302-تفسير برهان .
303-تفسير نورالثقلين .
304-تفسير كنزالدقائق .
305-تفسير كنزالدقائق .
306-تفسير نورالثقلين ؛ كافى ، ج 2، ص 407.
307-تفاسير مجمع البيان ، المنار و نورالثقلين .
308-تفسير نمونه .
309-وسائل ، ج 26، ص 14.
310-بقره ، 185.
311-مائده ، 2.
312-طلاق ، 6.
313-بقره ، 233.
314-نساء، 12.
315-بقره ، 102.
316-بقره ، 282.
317-تفسير نورالثقلين .
318-تفسير كبيرفخررازى .
319-تفسير مجمع البيان .
320-چنانكه در ماجراى كربلا، افرادى مانند زُهير و حُر، با آنكه سابقه ىدرخشانى نداشتند، ولى در يك چرخش و معامله با خدا، جان خود را تسليم كردند ودرخشيدند.
321-وسائل ، ج 15، ص 46.
322-تفسير نورالثقلين .
323-مريم ، 47.
324-ابراهيم ، 41.
325-تفسير نورالثقلين .
326-عموى ابراهيم او را تهديد مى كرد كه سنگسارت خواهم كرد؛ (لئن لم تنته لارجمّنك ) (مريم ،46) ولى ابراهيم همچنان بردبار بود.
327-تفسير مجمع البيان .
328-تفسير نورالثقلين .
329-كافى ، ج 1، ص 163.
330-تفسير مجمع البيان .
331-كعب بن مالك ، مرارة بن ربيع و حلال بن اُميّه .
332-بحار، ج 21، ص 237.
333-شگفت از فخررازى كه مى گويد: معصوم ، فرد خاصّى نيست ، بلكه اجماع امّتاز خطا معصوم است !! آيا اجتماع افراد جايزالخطا و فاسق ، عصمت آور است ؟
334-تفسير مجمع البيان .
335-آل عمران ، 19.
336-مستدرك الوسائل ، حديث 36369.
337-بحار، ج 66، ص 92.
338-بحار، ج 1، ص 216.
339-موسوعة كلمات الامام .
340-تفسير نورالثقلين .
341-تفسير كنزالدقائق .
342-حضرت على عليه السّلام فرمود: اگر پيش آمدى رخ داد و نياز به حضور همهدر جبهه شد، بر همه لازم مى شود. بحار، ج 97، ص 48.
343-تفسير فى ظلال القرآن .
344-تفسير فى ظلال القرآن .
345-تفسير نورالثقلين .
346-تفسير نورالثقلين ؛ توحيدصدوق ، ص 321.
347-تفسير نورالثقلين .
348-تفسير نورالثقلين .
349-تفاسير قرطبى وبرهان .
350-تفسير نورالثقلين .
351-ص ، 5.
352-فرقان ، 41.
353-يس ، 78.
354-بقره ، 247.
355-هود، 7.
356-الحاقه ، 17
357-علل الشرايع ، ص 398.
358-تفاسير مجمع البيان و كبيرفخررازى .
359-يونس ، 26.
360-فاطر، 30.
361-تفسير راهنما.
362-تفسير الميزان .
363-تفسير روح المعانى .
364-(فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار) اسراء، 12.
365-(وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشا) نباء، 10.
366-تفسير فرقان .
367-تفسير نمونه .
368-طلاق ، 2.
369-انعام ، 122.
370-محمّد، 2.
371-طلاق ، 3.
372-حديد، 12.
373-حتّى رسول خدا صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام نيز هموارهمى گفتند: (اهدنا الصراط المستقيم )
374-يس ، 58.
375-زمر، 73.
376-تفسير مراغى .
377-واقعه ، 26.
378-مؤ منون ، 28.
379-ابراهيم ، 39.
380-اعراف ، 43.
381-تفسير نورالثقلين .
382-تفسير روح المعانى .
383-در آيه ى ديگرى آمده است : (خُلِق الانسان منعجل ) انبياء، 37.
384-هلاك اقوام گذشته ، تاريخ است و رمز هلاك كه ستم و جُرم است ، فلسفه ىتاريخ .
385-انعام ،93 .
386-بقره ، 36.
387-تفاسير صافى ، فى ظلال القرآن و كبيرفخررازى .
388-تفسير الميزان .
389-(بعضكم من بعض ) آل عمران ، 195.
390-تفسير نورالثقلين .
391-(حبّب اليكم الايمان و زيّنه فى قلوبكم ) حجرات ، 7.
392-(ءَانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ) واقعه ، 64.
393-اعراف ، 43.
394-يس ، 58.
395-انعام ، 160.
396-نساء، 173.
397-بقره ، 261.
398-تفسير نورالثقلين .
399-تفسير نورالثقلين .
400-تفسير درّالمنثور.
401-كلمه ى ((زيادة )) نكره آمده كه نشانه ى عظمت است .
402-تفسير نورالثقلين .
403-عبس ، 40 42.
404-آل عمران ، 106.
405-(ردّوا) در مواردى به كار مى رود كه آغاز نيز از آنجا سرچشمه گرفته باشد.
406-انبياء، 73.
407-قصص ، 56.
408-تفسير الميزان .
409-احقاق الحق ، ج 5، ص 28 و 635.
410-ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش
411-بقره ، 187.
412-عنكبوت ، 41.
413-حج ، 73.
414-اعراف ، 169.
415-تفسير مجمع البيان .
416-محمّد، 30.
417-بقره ، 247.
418-بقره 179 ؛ كافى ، ج 1، ص 166.
419-طه ، 124 126.
420-بحار، ج 5، ص 71.
421-نازعات ، 46.
422-اسراء، 52.
423-طه ، 103.
424-مؤ منون ، 112.
425-روم ، 54.
426-بحار، ج 73، ص 364.
427-تفسير صافى .
428-چنانكه در آيه ى ديگرى مى خوانيم : (و ان من امّةٍ الاّ خلا فيها نذير) فاطر،24.
429-آيه ى ديگر مى فرمايد: (و جيئ بالنبيّين والشهداء وقضى بينهم بالحقّ) زمر،69.
430-متاءسفانه در تفسير مراغى براى ردّتوسّل ، بحثى مفصّل شده و به جمله ى (قل لا املك ) استناد شده و از جمله ى (الاّ ما شاءاللّه ) غفلت شده است !!
431-تفسير نورالثقلين .
432-رعد، 18 و زمر، 47.
433-معارج ، 11 15.
434-تفسير صافى .
435-تفسير مجمع البيان .
436-مفردات راغب .
437-بحار، ج 92، ص 17.
438-تفسير نورالثقلين .
439-نهج البلاغه ، خطبه 17.
440-تفسير نورالثقلين .
441-بحار، ج 89، ص 19.
442-تفسير نورالثقلين .
443-تفسير الميزان .
444-تفسير صافى .
445-تفسير كبيرفخررازى .
446-انعام ، 139.
447-تفسير مراغى .
448-تفسير مجمع البيان .
449-انسان ، 10.
450-انبياء، 103.
451-تفسير صافى .
452-تفسير نورالثقلين .
453-آياتِ 257 بقره (اللّه ولىّ الذين آمنوا)، 68آل عمران (واللّه ولىّ المؤ منين ) و19 جاثيه (واللّه ولىّ المتقين )
454-تفسير نورالثقلين .
455-تفسير نورالثقلين .
456-رعد، 28.
457-آل عمران ، 122.
458-احزاب ، 9.
459-توبه ، 52.
460-انفال ، 29.
461-طلاق ، 2.
462-زلزال ، 7.
463-مائده ، 54.
464-آل عمران ، 173.
465-طه ، 72.
466-يونس ، 9.
467-مريم ، 96.
468-بقره ، 138.
469-ابراهيم ، 10.
470-فرقان ، 4.
471-انفال ، 31.
472-نحل ، 24.
473-هود، 27.
474-منافقون ، 8.
475-فصّلت ، 41.
476-(كتب اللّه لا غلبَنَّ انا و رسلى انّ اللّه قوىّ عزيز) مجادله ، 21.
477-سوره هاى : آل عمران ، 113 ؛ اسراء، 79 ؛ طه ، 130 ؛ زمر، 9 ومزّمل ، 2.
478-روم ، 23.
479-يوسف ، 21.
480-قصص ، 8.
481-موسوعه كلمات الامام .
482-تلاوت اين آيات از سوى مسلمانان كه در مكّه در اقليّت بودند، نشان روح بلندو شجاعت كامل پيامبر است .
483-تفسير مجمع البيان .
484-قصص ، 4.
485-نازعات ، 24.
486-اعراف ، 124.
487-قرآن درباره گروهى از انبيا كلمه (الى قومهم ) بكار برده است ، ولى دربارهحضرت موسى (اذهب الى فرعون ) آورده است .
488-جمله ى اسميّه ، حرف اِنّ و حرف لام ، مفيد اين تاءكيد است .
489-تحريرالوسيله ، ج 1، ص 498.
490-محمّد، 2.
491-ممكن است مراد از ايمان ، ايمان به خدا، و مراد از تسليم ، اطاعت از موسى باشد.
492-آل عمران ، 159.
493-طلاق ، 3.
494-با توجّه به آيه 83.
495-تفسير نورالثقلين .
496-تفسير نورالثقلين .
497-تفسير نورالثقلين .
498-نساء، 18. 499-(فاراد اَنْ يستفزّهم من الا رض فاغرقناه ومن معه جميعاً)اسراء، 102.
500-يونس ، 2.
501-اسراء، 80.
502-مريم ، 50.
503-احقاف ، 16.
504-قمر، 55 .
505-تفسير نورالثقلين .
506-تفسير كبيرفخررازى .
507-مريم ، 91.
508-بقره ، 285.
509-اسراء، 23.
510-طلاق ، 1.
511-انعام ، 76 78.
512-تفسير صافى .
513-انعام ، 14.
514-قصص ، 86.
515-قصص ، 87.
516-در آيه ى ديگر مى خوانيم : (لِيُنذِرَ من كانَ حيّاً و يحقّالقول على الكافرين ) يس ، 7.
517-تفاسير مجمع البيان و صافى .
518-انعام ، 148.
519-((لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين )) بحار، ج 4، ص 197.
520-تفسير روح المعانى .
521-رعد، 11.
522-در دعاى كميل نيز مى خوانيم : ((اللّهم اغفر لى الذنوب الّتى تغيّر النعم ))
523-تفسير روح المعانى .

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation