بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب کلام برتر راجع به نماز, ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     NAMAZ001 -
     NAMAZ002 -
     NAMAZ003 -
 

 

 
 

 

پاورقي ها

1) نهج البلاغه حكمت 244
2) نهج البلاغه ، حكمت 192
3) مشابه اين حديث در (بحارالانوار / ج 82 / ص 227) نيز آمده است .
4) سروه مائده آيه 55
5) تفسير مجمع البيان جلد 2 ص 324
6) ليلة الهريز: شبى بود كه ميان اميرالمؤ منين (عليه السلام ) و معاويه در صفين جنگى سخت در گرفت كه تا صبح ادمه داشت .
7) سوره انعام آيه 79
8) سوره هود آيه 114
9) سوره نور آيه 37
10) سوره ماعون آيه 5
11) ليلة الهريز: شبى بود كه ميان اميرالمؤ منين (عليه السلام ) و معاويه در صفين جنگى سخت در گرفت كه تا صبح ادامه داشت .
12) مشابه اين روايت ، خديثى است در (ميزان الحمة / ج 5 / ص 395،
13) اليلة الهرير: شبى بود كه ميان اميرالمؤ منين (عليه السلام ) و معاويه در صفين جنگى سخت در گرفت كه تا صبح ادامه داشت .