بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب گنجینه جواهر یا کشکول ممتاز, حاج شیخ مرتضى احمدیان   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     JAVAHE01 -
     JAVAHE02 -
     JAVAHE03 -
     JAVAHE04 -
     JAVAHE05 -
     JAVAHE06 -
     JAVAHE07 -
     JAVAHE08 -
     JAVAHE09 -
     JAVAHE10 -
     JAVAHE11 -
 

 

 
 


نام كتاب : گنجينه جواهر يا كشكول ممتاز

مؤ لف : حاج شيخ مرتضى احمديان فضليت بسم الله و ثواب عظيم آن
 پاداش معلمى كه به كودك بسم الله ، ياد دهد
 سبب توبه بشر حافى
 خواص و فائده بسم الله بر سر سفره
 گفتن بسم الله ضرر غذاها را دفع مى كند
 داستان بسم الله گفتن حضرت رسول (ص ) و دفع سم
 در هنگام جماع باسم الله بگوييد تا شيطان نطفه شما شريك نشود
 برخى از مزاحهاى پيامبرص و اميرمؤ منان ع
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 قصه برده سخن چين
 مذمت سخن چينى
 بهشت بر سخن چينان حرام است
 سعدى گويد
 اسلام آوردن مجوسى
 لطيفه
 معما به اسم على
 حكايت
 مطايبه
 فائده
 باز گويند
 فايده طبى و بهداشتى
 معما به اسم مسعود
 دفع سرعت انزال
 شعر
 لطيفه
 لطيفه
 معما به اسم مسعود
 حكايت
 حكايت
 امتحان مردم بعد از پيامبر
 لطيفه
 لطيفه
 عمرهاى بعضى از پيامبران به سالهاى شمسى
 سكوت عرب
 قطرات سيل شد
 ده خيار به يك درهم
 مرد زشت روى
 بايد كار كرد و خورد
 عاقبت نكو خواهد بود
 به اين روايات دقت كنيد؟!
 راه رفتن با سرعت بهاء مؤ من است
 در سه جا دروغ خوب است
 همنشينى با سه كس دل را مى ميراند
 حكايت عجيب !!
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 آرامش درد مار گزيده و عقرب گزيده
 رضا شاه و الفاظ عربى در زبان فارسى
 و نيز گويند
 حيله
 لطيفه
 براى رفع هر گونه گرفتارى
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 اگر محرم روز شنبه باشد
 اگر روز محرم روز يكشنبه باشد
 اگر روز محرم روز دوشنبه باشد
 اگر روز محرم روز سه شنبه باشد
 اگر روز محرم روز چهار شنبه باشد
 اگر اول محرم روز پنجشنبه باشد
 اگر اول محرم روز جمعه باشد
 ناكس كس نمى گردد
 جامى گفته
 لطيفه
 گربه ركن الدولة
 لطيفه
 اشعار متصل
 مرحوم نراقى در خزائن گويد
 مصرع
 لطيفه
 شعر
 بهائى
 باز شيخ بهائى گويد
 تفاءل به ديوان حافظ
 دفع فقر و فاقه
 لطيفه
 نظيرش اين حكايت است
 و نيز نظيرش اين است
 كسى كه ميخواهد بداند حاجتش برآورد مى شود يا نه
 داستانى عجيب از كرامات عسكريين عليهماالسلام
 كرامت ديگرى از روضه متبركه عسكريين ع
 نور باران شدن حرم كاظمين ع در اول ماه رجب
 شعرى از عراقى ياصاحب الزمان
 لطيفه شعرى از ابن يمين
 لطيفه
 شعر بدون نقطه
 مقلوب نمودن
 قلب يا مقلوب بودن در قرآن مجيد
 مقلوب بى نقطه در اشعار عربى
 مقلوب در اشعار فارسى در هر مصرع
 مقلوب در يك بيت عربى با نقطه
 باز در اين اشعار
 لطيفه
 لطيفه
 شناختن ماههاى رومى
 لطيفه شعرى
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 حضرت زينب چشمهاى او را به اذن خدا شفا داد
 درخت عجيب در سر انديب
 چگونه حج اين زن مورد قبول خدا واقع شد
 اشعار عربى از شيخ عبدالرحيم حائرى درباره حج
 بخل آن مرد و سخاوت ابو دحداح و نتيجه سخاوتش
 علت بى تابى نوزاد
 ارزش دنيا
 حسد از هر صفت و گناهى بدتر است
 اى دل
 لطيفه
 دفع بى اختيار بودن ادرار در مردان پروستات
 جهت باز شدن مجراى ادرار
 جهت قبض البول
 اشعارى از ابو سعيد ابوالخير
 جهت گشايش كارها به اسم يا فتاح
 به اسم افوض امرى الى الله بخوانيد
 جهت وسعت رزق و دفع عسرت
 جهت وصول مهمات به اسم يا كافى المهمات
 جهت گشايش كارها
 جهت وسعت رزق به عدد اسم على كه صدوده است
 جهت گشايش به اسم يا خالق الخلق
 رباعيات مناجات از ابوسعيد ابوالخير
 رباعيات مناجات از خواجه عبدالله انصارى
 عيب كس مكن
 مزاحهاى نعيمان
 باز از شوخى هاى نعيمان
 مزاح ديگر نعيمان
 باز مزاح ديگر نعيمان
 انسان بايد خندان باشد
 در قيامت علوم فايده اى ندارد
 خود سازى و نيل به مقامات معنوى
 اسلام آوردن مجوسى
 لطيفه
 هارون الرشيد و هواى صبح
 رباعى از شيخ بهائى
 از رشيد و طواط
 واى بر ما كه با اين همه گناه آرزوى بهشت داريم
 همه بايد در اين سه آيه تاءمل كنند مخصوصا علماء
 سعدى گويد: شكم بى هنر
 شيخ بهائى در جوابش گويد
 ابوذر كيسه درهم را قبول نكرد
 عيد
 شاعرى در مورد بخت بد گويد
 ديگرى گويد
 لطيفه
 امان از فقر
 امان از ترس
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 خنده بلند
 راه غلبه بر شيطان
 حضور شيطان در وقت مرگ
 قصه زن در حال احتضار و محبت به مال دنيا
 صبر كسائى دانشمند و شهور ادبيات عرب
 بر آورده شدن حاجات يا مسخره كردن دل كسى
 براى تسخير دلها و حيوانات و اسم اعظم
 سفارش پيغمبر اكرم ص
 نگاه به چهار چيز عبادت است
 مراحل نفس خوديت
 كوثريه سيد رضا هندى
 جملات نامانوس ، هر كه بدون لكنت بخواند فصيح است
 افسوس
 شاعر افغانى
 از بيژن ترقى
 جناس لفظى از پدر نير صاحب كتاب معادن
 جناس لفظى فارسى از نير صاحب كتاب معادن
 جناس خطى
 معما يا چيستان به نام محمد
 معما به اسم على
 معما به نام يوسف
 معماى ديگر به نام يوسف
 معما به اسم قاسم
 معما به نام مريم
 معما به اسم كمال
 معما به نام خسرو
 ايهام
 ايهام در لطيفه
 باز ايهام ديگرى در شعر عربى
 ايهام از حافظ
 اشعار
 بوسه از صائب
 اشعار براى نامه نگارى
 از دهقان
 اشعارى ديگر براى نامه نگارى
 از حافظ
 اشعارى از محتشم
 از مقصود
 از شوكتى
 از خواجه زاده هندى
 از عزيزى
 از ذوقى
 از مفلح
 چرا مى گريزى ؟
 من از اعمال خود بسيار مى ترسم
 باز اشعار نامه نگارى
 خيانت زن و وفاى سگ
 از كلاغ سه خصلت بياموز
 نظامى گنجوى گويد
 هفت سين قرآنى
 لطيفه
 حمد امام صادق عليه السلام
 برادرى مؤ منان
 شعرى در تقسيم اشياء
 اشعارى از علامه جليل فيض كاشانى
 لطيفه
 حكيم سنائى گويد
 عهد و پيمان شكنى اين كنيزك زيبا را بنگريد
 چنين دوستى بايد به فرياد دوست برسد
 لطيفه
 فضيلت سوره والفجر
 خواب عجيب و صحيح
 چگونه خدا به فرياد اين بيچاره رسيد
 ذكر يا قديم الاحسان او را نجات داد؟
 لطيفه
 نتيجه مخالفت با هواى نفس
 از رحمت خدا ماءيوس نشويد:
 هر كس صورت مادر را ببوسد...
 اين هم نتيجه انفاق
 رحم به سگ باعث نجاتش شد
 بشارت به ريش سفيدان
 باز مژده به ريش سفيدان
 شعر
 لطيفه
 لطيفه
 برادران دينى خود را با دو خصلت آزمايش كنيد
 در مذمت و بدى غيبت و سخن چينى
 اخلاص در نيت و عمل
 دعاى كفن كه انسان بوسيله آن بهشتى مى شود
 آمرزش گناهان
 تعجب از كسى كه از چهار چيز مى ترسد و به چهار چيز پناه نمى برد
 شمع و پروانه
 اشعار سعدى در مورد اهل دنيا
 جناس لفظى در مورد كتاب
 رباعى
 ازدواج موقت و ثواب آن
 خواندن صيغه عقد موقت
 خواندن عقد موقت طبق نظريه مراجع
 خواندن عقد دائم
 شيعه على گفتارش با عملش يكى است
 به سوى مدينه
 مرثيه حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام
 مرثيه سينه زنى امام حسن مجتبى عليه السلام
 عجله كار شيطان است مگر در چند مورد
 احترام به مادر
 احترام به پدر و مادر
 ادب
 آدم
 معما
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 حج خانه خدا و حج صاحب خانه
 تربت امام حسين
 لطيفه
 بهلول و ابوحنيفه
 لطيفه
 سلمان فارسى و تكلمش با مردگان
 چشم و نظر حق است
 لطيفه
 اى خوشا
 تن آدمى از سعدى
 شرف نفس از سعدى
 پند از سعدى
 فرصت نگهدار
 تو گوئى هر گز از مادر نزادند
 به ياد مرگ از نراقى
 حسرت عمر از دست دادن
 نصيحت
 زن
 حلم
 مدارا
 ذم عجب
 تواضع
 خواهش نفس
 فقر
 قناعت
 سخاوت
 حسود
 بى خبران از خلق خدا
 افسوس
 گذشت عمر
 نظامى
 صبحى
 خورشيد گرفتگى
 در حسرت پلو
 در حسرت پول
 درمان ضعف اعصاب
 خوشا آنكس كه ...
 اين هم از تمدن اروپا
 عدد جنگهاى پيامبر اسلام
 همسران پيامبر كه بعد از او زنده بودند
 نامهاى فرزندان پيامبر
 سوره هائى كه در مدينه نازل شده
 نامهاى قاريان هفتگانه قرآن
 ماههاى رومى
 ماههاى فارسى
 ماههاى عربى
 نام سالهاى تركى
 لف و نشر مرتب
 لف و نشر مشوش
 صفت مشبهه
 اقسام پانزدهگانه اسم
 شش چيز مقتضى صدر كلام است
 اقسام تركيب
 جمله هائى كه محلا معربند هفت تاست
 حروف ابجد
 معنى كلمات ابجد
 زكات شتر به حروف ابجد
 زكات گوسفند به حروف ابجد
 عمر پيامبر اسلام به حروف ابجد
 على به شماره حروف ابجد از هر لفظ
 و يا اينكه
 در چهره هر كس نام على مكتوب است
 بحث حجيت قطع رسائل در يك رباعى
 احكام حج و عمره در يك بيت
 گريه بى حاصل
 گر حق طلبى
 اجابت نكنم
 مى بايد رفت
 بخواب رفتم ، از تنهائى از سبحانى
 او حدى
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 گر غم نبود
 يار در كنار من
 سرود زيباى امام زمان
 براى صاحب فرزند شدن
 نسخه نوشتنى براى فرزند دار شدن
 پاداش زيارت حضرت على عليه السلام
 اين هم حرف ملوك خانم
 دختر از گدا بستان
 پيرامون اشعار مؤ لف
 انقلاب ظهير ملتها
 غزل
 غزلى ديگر
 يا على بن موسى الرضا عليه السلام
 در مصيبت جواد الائمه عليه السلام
 بهاريه
 تضمين اشعار مشفق
 رباعى
 يك رباعى ديگر
 در جواب نامه اى كه نوشته بود تو به ياد من نيستى
 مذمت رباخوارى
 مثنوى
 مناجات با خدا
 عيد سعيد غدير خم
 مبعث خاتم الانبياء
 در مدح حضرت حجة
 مدح امام رضا
  اغتنم شبابك قبل هرمك
 در مدح استادم آقاى صادقى
 درباره حجيت خبر واحد
 انتخاب دوست
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 تهديد گدا
 از سخنان على عليه السلام پند بگيريم :
 خواص نماز شب در دنيا
 خواص نماز شب در عقبى
 اشعار در مورد نماز شب از عارف برغانى
 كيفيت نماز شب
 اگر مى خواهيد دزد را در خواب ببينيد
 چرا پدرى با پسرش چنين مى كند
 دانشمندى در ميان نادانان
 امام صادق فرمود: من به سه كس رحم مى كنم
 قدر علم به مال است
 قضيه ميرزاى قمى
 اگر كسى اين سه خصلت را داشته باشد شايسته رهبرى و امامت است
 سه چيز موجب قساوت قلب است
 در روز قيامت از چهار چيز پرسش شود
 تصوف ماده اش از سه حرف است ؟
 معما به اسم اسفند
 معما به اسم نمك
 معما به اسم شمع
 معما به اسم چراغ لامپا
 معما به اسم ذرت
 معما به اسم منقل
 آنچه كه قبل و پس از مرگ مسلمانى بايد بداند:
 انسان از دو چيز بدش مى آيد
 زياد به فكر مرگ باشيد
 ياد مرگ شما را به عمل وامى دارد
 وصيت از نظر قرآن
 وصيت از نظر روايات
 كسى كه وصيت نكند گناهكار است
 وصيت در مورد ديون و بدهى به مردم واجب است
 كسى كه خوب وصيت نكند عقل او ناقص است
 در مراسم عزاى ميت باشتاب بايد شركت كرد
 وصيت بايد متضمن اين نكات باشد
 احكام وصيت
 براى خود خيرات بفرستيد
 شش چيز پس از فوت مؤ من ثوابش به او ميرسد
 احكام محتضر
 احكام محتضر غسل واجب و حنوط ميت
 نماز ميت
 نماز وحشت
 نقل چند روايت در ترغيب و تشويق به استخاره
 استخاره
 تفاءل به قرآن يا استخاره قرآنى
 استخاره به قرآن نقل از امام صادق
 استخاره براى زن گرفتن
 لطيفه
 لطيفه : استخاره براى قرض گرفتن
 طريقه ديگرى براى استخاره با قرآن
 استخاره با تسبيح
 استخاره با تسبيح به نقل از امام زمان
 تفاءل به قرآن با حروف
 ختم آيه مباركه بسم الله
 به جهت رهائى از دست ظالم
 ختم سوره توحيد
 ختم سوره انا فتحنا
 سوره واقعه جهت وسعت رزق
 فضيلت خواندن سوره نباء
 جهت باز شدن در بسته
 كرامت حضرت معصومه ع نسبت به اين حقير
 طلاب عزيز مواظب باشيد امام زمان ناظر اعمال شماست
 مؤ من و علمى كه از خود به يادگار مى گذارد
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 لطيفه
 فر شش ماهه
 فراموشى
 لطيفه
 اشتباه خوانى
 امان از سادگى
 اشتباه نويسى
 فراموشى
 غلط خوانى
 مواظب قرائت نماز خود باشيم
 جز زفضل خدا دوا نطلب
 خاصيت سوره والضحى و سوره والليل
 خداوند هنگام خشم ، اگر عذاب نازل نكند، هفت بليه بجايش بفرستد:
 اشتباه فهمى
 بهاريه در ميلاد ولى عصرعج
 اشعار فارسى اطراف ضريح ابالفضل بن اميرالمؤ منين ع در كربلا
 لطيفه
 اشتباه دزد
 عوضى انداختن
 وضع آبادان در سال 1349 شمسى
 لطيفه
 خاطره تبليغ و ديدن شيطان پرستها
 كلام حضرت امير المؤ منان كه به فاطمه فرمود
 جامعيت اشعار عربى
 كندن در خيبر
 طلبه و دانشجويان علوم دينى سه دسته اند
 كيفر كسى كه زنش را در چهار چيز اطاعت كند
 دعاى چهار كس رد نشود
 اگر اين سه گروه نباشند خدا عذابش را بر ما مى فرستد
 لطيفه
 تقليد كور كورانه
 شوخى و خنده
 از شوخى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله
 شوخى حضرت رسول ص با اميرالمؤ منين على ع
 مزاح و شوخى حضرت رسول ص با امام حسن مجتبى ع
 شوخى حضرت رسول ص با امام حسين ع
 از خلق خوش پيامبر درس بياموزيم
 لطيفه
 و اى به حال ما، در آخرت
 كار را به خاطر خدا كنيد نه به خاطر دنيا
 مستثنيات غيبت

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation