بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب چگونه بخوریم تا سالم بمانیم, سیدرضا حسینى ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SALEM001 -
 

 

 
 


چگونه بخوريم تا سالم بمانيم

نوشته : سيدرضا حسينىمقدمه
1 - آغاز غذا با نام خدا
2 - نمك قبل از غذا
3 - شروع با سركه
4 - شستن دست ها
5 - كم خوردن و سلامت
6 - كم خوردن و سبك بودن
7 - ميانه روى در خوردن
8 - سبك خوردن
9 - پرخورى و هوشيارى
10 - پرخورى
11 - اشتها به غذا
12 - سير بودن دائمى
13 - حرام خوردن
14 - غذاى داغ
15 - در جمع خوردن
16 - فوت كردن در ظرف غذا
17 - توجه به مستمندان
18 - شام شب
19 - شتاب در خوردن
20 - راه رفتن و خوردن
21 - سبزى با غذا
22 - غذاى ريخته شده در سفره
23 - نوشيدن بين غذا
24 - نوشيدن آب با غذاى چرب
25 - آب سرد و غذاى گرم
26 - زياد نوشيدن
27 - جرعه جرعه نوشيدن
28 - سر كشيدن آب
29 - نوشيدن در ظرف ترك خورده
30 - ايستاده نوشيدن
31 - اسراف كردن
32 - شكرگزارى بعد از غذا
33 - نمك پس از غذا
34 - خلال كردن
35 - خلال نكردن
36 - شستن دهان
37 - مسواك كردن
38 - استراحت پس از غذا
39 - حمام كردن پس از غذا
40 - دو توصيه ى مهم !
41 - چهار توصيه مهم !
و اما چند تذكر...