بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب برگی از دفتر آفتاب, رضا باقى زاده پُلامى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     AFTAB001 -
     AFTAB002 -
     AFTAB003 -
     AFTAB004 -
     AFTAB005 -
     AFTAB006 -
     AFTAB007 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

1- غرر الحكم و درر الكلم ، ج 1، ص 144.
2- اصول كافى ، ج 1، ص 39.
3- نهج البلاغه ...،ر.ك : فرهنگ آفتاب / ج 2 / ص 739.
4- نهج البلاغه ...، ر.ك : فرهنگ آفتاب / ج 2 / ص 739.
5- شهرستان فومن كه در جنوب غربى شهر رشت ، مركز استان گيلان واقع است ،و نسبت به ديگر نقاط كناره درياى خزر از آب و هواى سالمتر برخوردار، و اراضى آنبسيار حاصلخيز و براى توليد برنج و توتون و چاى و پرورش كرم ابريشم بسيارمناسب است ، و به جهت قرار گرفتن در راه آذربايجان به گيلان اهميّت شايانى دارد. ازديرباز شهرى مذهبى و مورد توجّه اولياى خدا و سلاله پاكرسول خداصلّى اللّه عليه و آله و امامزادگان بوده است ، و مدفن امامزاده ها و بقعه هاىزير در آن سامان شهرت دارد:
1- امامزاده تقى . 2- امامزاده اسحاق . 3- امامزاده ابراهيم . 4- امامزاده هاشم . 5- امامزاده ميرزا. 6- امامزاده سيد على . 7- بقعه پير جلودار. 8- بقعهدستخط. 9- بقعه سيد يعقوب . 10- بقعه كيابان . 11- بقعه پير مؤ من . 12- بقعه محمدعلى . 13- بقعه شاه مزار.
اين سامان دانشمندان بزرگوارى را نيز تقديم جامعه نموده است كه به عنوان نمونه بهچندى از آنان اشاره مى كنيم :
الف - حجة الاسلام و المسلمين مرحوم آقا شيخ رضا فومنى رشتى ، كه از شاگردان علاّمهميرزا حبيب اللّه رشتى بوده است .
ب - حجة الاسلام و المسلمين مرحوم آقا شيخ على فومنى ، كه از شاگردان ممتاز علاّمه ميرزاحبيب اللّه رشتى بوده و بسيارى از مباحث درس ايشان را تقرير نموده و به رشته تحريردر آورده است .
ج - حجة الاسلام و المسلمين مرحوم حاج شيخ جعفر فومنى حايرى ، كه از مجتهدين و مدّرسينبرجسته بوده و از علماى كربلا استفاده هاى فراوان برده ، و در همان جا به اقامه جماعت وخدمات دينى مشغول بوده است .
د - حجة الاسلام و المسلمين مرحوم حاج شيخ محمّد جعفر فومنى ، كه پس ازتحصيل در نجف اشرف نزد آيات بزرگوار ضياءالدين عراقى ، اصفهانى و... به تهرانمهاجرت نموده و به اقامه جماعت و خدمات دينى و تفسير قرآن و...اشتغال داشته است .
ه‍ - حجة الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سيد ابو القاسم اريب فومنى ، كه پس ازتحصيل در شهر فومن و رشت ، به تهران مسافرت كرده و از علماى آن زمان استفاده برد،آنگاه به زادگاه خود مراجعت كرد و در آنجا به اقامه جماعت و خدمات دينى پرداخت .(محمّدشريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 6، ص 112 116).
6- جزوه گذرى و نظرى بر زندگانى آية الله بهجت ، ص 2.
7- اين مناجات كه در تاريخ 1317 ه‍ ش . مطابق با 1359 ه‍ ق . سروده شده ،توسط يكى از نزديكان آيت الله بهجت (جناب آقاى سيّد حسين تقوى ) در اختيار نگارندهقرار گرفت .
8- جزوه ، ص 2 و مشاهير گيلان ، رضا مظفرى ، ج 1، ص 315.
9- رضا مظفرى ، مشاهير گيلان ، ج 1، ص 316 و جزوه ، ص 3 و 4 و 6، و روزنامهاطلاعات 17 دى ماه 1373 البتّه يكى از شاگردان آقا (حجة الاسلام والمسلمين تهرانى )تاريخ قمرى مراجعت آقا به ايران را 1364 ه‍ .ق . تعيين كردند و متذكّر شدند آقا خودفرمودند: ((من در همان سالى كه آقاى بروجردى ((ره )) به قم وارد شد، به ايرانمراجعت نمودم ، ايشان اوّل سال آمدند و من اواخر همانسال.))
10- جزوه ، ص 3.
11- محمود طيّار مراغى صادق حسن زاده ، اسوه عارفان ، ص 15 و 16.
12- در آسمان معرفت ، علاّمه حسن زاده ، ص 25 و 26 ناگفته نماند كه آيهشريفه فوق در قرآنى كه به خطّ ((عثمان طه )) است ، در آخر آيه 91 سوره انعام واقعاست .
13- در آسمان معرفت ، علاّمه حسن زاده ، ص 26.
14- داخل [ ] را نگارنده افزوده است .
15- در آسمان معرفت ، علاّمه حسن زاده ، ص 84.
16- برگرفته از مقدّمه كتاب ((ديوان كامل كمپانى ))، ص 3 7.
17- محمّد شريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 1، ص 271 و 272.
18- البته يكى از شاگردان آيت الله بهجت (حجة الاسلام والمسلمين تهرانى ) در اينباره براى نگارنده نوشته اند: آن گونه كه ياد دارم حضرت استاد فرمودند: ((مرحومنائينى در درس مرحوم آخوند شركت نمى كردند، بلكه در مجلس استفتاى مرحوم آخوندشركت مى كردند و در همانجا بود كه نبوغ علمى و فكرى ايشان آشكار شد.))
19- فقهاى نامدار شيعه ، عقيقى بخشايشى ، ص 411 تا 421 راجع به كتاب((تنبيه الاُمّة )) نوشته مرحوم نائينى ، يكى از شاگردان آيت الله بهجت (آقاى تهرانى )براى نويسنده چنين مى نگارد: آقا مى فرموده اند: مرحوم نائينى بعد از آشكار شدن ماهيتانقلاب مشروطيّت از تاءليف اين كتاب پشيمان شده بود و دستور داده بود آن را جمع آورىكنند.
حضرت استاد مى فرمود: من در طول دوازده سال كه در نجف بودم ، با اينكه آن زمانمصادف با زمان مرجعيّت آقاى نائينى بود اين كتاب بسيار ناياب بود و پيدا نمى شد.و نيز حضرت استاد فرمودند: هنگامى كه آقاى نائينى به قم آمده بودند، در ملاقاتى كهبا مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى قدّس سرّه داشت ، حاج جواد آقا در رابطه بانوشتن اين كتاب به مرحوم نائينى اعتراض نموده بودند.
20- علم الاصول تاريخاً و تطوراً، ص 195 و 196، بهنقل از نقباء البشر، ص 956 959.
21- عقيقى بخشايشى ، فقهاى نامدار شيعه ، ص 382 389 با تلخيص و تصرفاندك .
22- محمد شريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 3، ص 227.
23- يكى از شاگردان آقا (حجة الاسلام والمسلمين آقاى تهرانى ) براى نگارندهمرقوم فرموده اند: مناسب است در ضمن اساتيد فلسفه مرحوم بادكوبه اى از مرحوم آقاعلى مدرّس ‍ زنوزى نيز ياد شود، زيرا حضرت استاد مى فرمود: از مرحوم بادكوبه اىپرسيدم كه آيا شما، آقا على مدرّس را هم درك نموده ايد؟ ايشان فرمود: پيش او هم درسخوانده ام . استاد مى فرمود: من خيلى تعجّب كردم ، زيرا نمى دانستم كه ايشان درس ملاّعلى مدرّس را نيز درك كرده است .
24- محمّد شريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 3، ص 227.
25- بحار الانوار، ج 2، روايت 12، ص 88.
26- سوره رعد، آيه 14.
27- سوره بقره ، آيه 156.
28- محمد شريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 1، ص 305 320، با تلخيص .
29- صاحب كتاب گنجينه دانشمندان حدود 18 كتاب از ايشان نام برده است ، رجوعشود.
30- محمد شريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 1، ص 344 353، با تلخيص .
31- جزوه ، ص 3 و 6.
32- مجله قبسات ، سال دوم ، شماره دوم ، تابستان 76.
33- انوار الملكوت ، ج 1، ص 207.
34- اين مطلب را آيت الله مشكينى براى نگارنده فرموده اند.
35- رساله ((احكام براى بانوان )) و ((احكام براى نوجوانان )) نيز به كوششآقايان عليرضا و محمّد گرم آبدشتى بر اساس فتاوى ايشان نوشته شده است .
36- جزوه ، گذرى و نظرى بر زندگانى آيت الله العظمى بهجت ، ص 9.
37- همان ، ص 8 و 9.
38- همان .
39- سيد محمد حسين حسينى طهرانى ،انوار الملكوت ، ج 1، ص 207.
40- جزوه ، گذرى و نظرى بر زندگانى آيت الله العظمى بهجت ، ص 11.
41- سيد محمد حسين حسينى طهرانى ، انوارالملكوت ، ج 1، ص 207.
42- محسن غرويان ، در محضر بزرگان ، ص 75.
43- سوره عنكبوت ، آيه 69.
44- اين مطلب را جناب حجة الاسلام اسفنديارى براى نگارندهنقل كردند.
45- اين مطلب را فرزند مرحوم حجة الاسلام والمسلمين سيّد ماشاءالله شريف سبزوارىبراى نگارنده نوشته اند.
46- اصل حديث چنين است : ((اِنَّ الوُصُولَ اِلَى اللّه عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لايُدْرَكُ اِلاّبِامْتِطاءِ اللَّيْلِ. مَنْ لَمْ يُحْسِنْ اَنْ يَمْنَعَ لَمْ يُحْسِنْ اَنْ يُعْطِىَ.))(وصول به خداوند عزّ و جلّ مسافرتى است كه جز با مركب قرار دادن شبحاصل نمى شود. هر كس كه نتواند (خورد و خوراك و خواب را) از خود بزدايد، نمى تواندثمرات شب زنده دارى را از خود برون دهد.)
47- سوره مزّمّل ، آيه 6.
48- علامه محمد حسين طهرانى ، امام شناسى ، ج 14، ص 280 و 281 با ويرايش .
49- اين مطالب را جناب حجة الاسلام والمسلمين علم الهدى براى نگارنده نوشته اند.
50- سيد عباس موسوى مطلق ، كرامات معنوى ، ص 43 و 44.
51- آيت الله محمّد حسن احمدى فقيه يزدى در توضيح اين عبارت مى گويد: ((مسلّماتشرع ، شامل مسلّمات واجب و مستحب مى شود، و منظور ايشان هر دو آنهاست . يادم مى آيدروزى فرمودند: هر كس در شب ماه مبارك رمضان خصوصاً شبهاى قدر، سوره ((اِنّا اَنْزَلْنا))را بخواند خيلى آثار دارد و موجب فهم معارف قرآن مى شود.)) و اين از مسلّمات مستحبى است، و نماز خواندن از مسلمات واجب است ، و گاهى هر دو در يك چيز جمع مى شود. مانند نمازاول وقت خواندن كه خود نماز جزء مسلمات واجب است ، و نماز خواندن دراوّل وقت جزء مسلمات مستحبّ است .)) (نوار مصاحبه نگارنده با آيت الله احمدى فقيه يزدى ).
52- برگرفته از آيه 13 سوره تغابن .
53- برگرفته از جريان حضرت يحيى عليه السّلام كه در زمان طفوليّت بچّه هابه ايشان عرض كردند، بياييد با هم بازى كنيم و ايشان اين پاسخ را دادند. رجوع شودبه بحارالانوار، ج 14، ص 185، روايت 36.
54- سيد عباس موسوى مطلق ، در محضر اولياء، ص 26.
55- اين مطلب را يكى از ارادتمندان آيت الله بهجت (جناب آقاى محسن ابراهيمى ) ازكرج براى نگارنده فرستاده اند.
56- محسن غرويان ، در محضر بزرگان ، ص 72 74.
57- سوره آل عمران ، آيه 85.
58- از سرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند. (مائده ، آيه 54).
59- خداوند، به حق محمّد و خاندان پاكيزه او كه درودهاى خداوند بر همه آنان باد شما و ما را از همه لغزشها نگاه دارد.
60- همگان (صحابه ) از رسول خداصلّى اللّه عليه و آله درباره خير مى پرسيدند،ولى من درباره شرّ سؤ ال مى نمودم .
61- جزوه گذرى و نظرى بر زندگانى آيت الله بهجت .
62- نوار مصاحبه حجة الاسلام والمسلمين آقاى امجد.
63- اين جمله توسط يكى از دوستان روحانى بهنقل از مرحوم حجة الاسلام والمسلمين معزّى براى نگارنده بيان شده است .
64- شيخ محمّد فكور، فرزند آقا حسين يزدى بهسال 1342 ه‍ .ق . در احمد آباد از توابع اردكان يزد در خانواده اى مذهبى ديده به جهانگشود، او بعد از گذراندن دوره مكتب ، وارد حوزه علميّه اردكان و پس از طىّ تحصيلاتمقدماتى راهى حوزه يزد گرديد و در بيست سالگى رهسپار حوزه علميه قم شد و در نزداستادانى چون : آيات عظام حايرى يزدى ، حجّت كوه كمرى ، بروجردى ، امام خمينى و ...تحصيل نموده و به اجتهاد نايل گرديد و پس از آن بر كرسى تدريس نشست .و با همه كمالات و فضائل معنوى و جايگاه بلند علمى به خطابه و سخنرانى مى پرداخت.و سرانجام در روز جمعه هشتم ذيقعده سال 1394 ه‍ .ق . ديده به جهان فرو بست و در مقبره((شيخان قم )) به خاك سپرده شد.از ويژگيهاى بارز او عشق و علاقه وافر به اباعبدالله الحسين عليه السّلام بود.هم چنين در تمام كارهايش به خصوص مصرف وجوهات شرعى واموال بيت المال ، بيش از اندازه احتياط مى كرد.و نيز علاقه زيادى به امام خمينى داشت و درباره آن بزرگوار مى گفت : ((امام امّت كسىاست كه از سوى حضرت ولى عصر(عج ) مويَّد است ، و ما بايد در همهاعمال و رفتار حامى و پشتيبان او باشيم .)) (برگرفته از كتاب ستارگان حرم ، ج 2،ص 157 165 با تلخيص و تصرف ).
65- سيد عباس موسوى مطلق ، در محضر اولياء، ص 26.
66- همان .
67- روزى نگارنده خدمت حضرت آيت الله مشكينى رسيدم و از ايشان خواستم تامطالبى درباره آيت الله العظمى بهجت جهت چاپ در اين كتاب برايم ارائه نمايند. ايشانضمن تشويق بنده در انجام اين كار و عذر خواهى از نوشتن مطالب گسترده ، نكات بالا رابيان فرمودند.
68- بحارالانوار، ج 1، ص 205، روايت 33.
69- نوار مصاحبه با استاد خسرو شاهى .
70- اين سخن را ايشان براى نگارنده بيان فرمودند.
71- نوار مصاحبه با آيت الله محمد حسين فقيه يزدى .
72- روزنامه رسالت .
73- جزوه ، گذرى و نظرى بر زندگانى آيت الله بهجت ، ص 12.
74- محمد شريف رازى ، گنجينه دانشمندان ، ج 6، ص 117.
75- مگر بندگان خالص [به تمام وجود] تو.(سوره ص ، آيه 83).
76- مرا از آتش آفريدى ، و او را از گِل . (همان ، آيه 76).
77- زمين را براى خلايق آفريد. (سوره رحمن ، آيه 10).
78- سوره شورى ، آيه 1 و 2.
79- در محضر بزرگان ، محسن غرويان ، ص 64 67.
80- همان ، ص 69 و 70.
81- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 52.
82- همان ، ص 57.
83- در محضر بزرگان ، محسن غرويان ، ص 16 و 71 و 100.
84- همان ، ص 16 و 71 و 100.
85- اصول كافى ، ج 2، ص 77، به نقل از امام صادق عليه السّلام
86- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 56.
87- همان .
88- سيد عباس موسوى مطلق ، در محضر اولياء، ص 48.
89- بحارالانوار، ج 48، ص 317، و ج 102، ص 266، روايت 4 با اين تفاوتكه در هر دو مورد در آخر روايت ، ((فَلَهُ الْجَنَّةُ)) آمده است .
90- اصول كافى ، ج 2، ص 604، روايت 5 با اين تفاوت كه ، در آغاز روايتعبارت ((مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ)) (و هر كس قرآن را ختم كند) آمده است .
91- البته اين الفاظ به اين صورت ظاهراً روايت نيست ، بلكه برگرفته ازمضامين روايات بويژه حديث شريف ((ثقلين )) مى باشد.
92- اصول كافى ، ج 2، ص 534، روايت 37.
93- خاطراتى از دكتر هفت ساله ، ص 28 تا 31 با تصرّف .
94- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 52 و 57.
95- همان .
96- همان .
97- بسيار ((لاإِلهَ إِلاَّ اللّهُ)) گفتن .
98- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 52 و 57.
99- بحارالانوار، ج 70، ص 391، روايت 58، بهنقل از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله
100- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 51.
101- نماز معراج مومن است . (رساله اعتقادات و سير و سلوك مرحوم علامه مجلسى ،ص 29).
102- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 51.
103- بحارالانوار، ج 78، ص 189.
104- عنكبوت ، آيه 69.
105- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 52 و 53.
106- همان .
107- كبريت احمر، ص 1.
108- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 55.
109- همان .
110- همان ، ص 56.
111- سيد عباس موسوى مطلق ، در محضر اولياء، ص 16.
112- سوره شورى ، آيه 23.
113- سخن عمر بن خطّاب در پاسخ از فرمايشرسول اكرم (ص ) در هنگام رحلت از دنيا، رجوع شود به بحارالانوار، ج 22، ص 473،روايت 21، و ص 474، روايت 22، و ج 25، ص 88، روايت 268.
114- سوره مائده ، آيه 3.
115- سوره مائده ، آيه 55.
116- سوره توبه ، آيه 119.
117- اينان شفيع ما در نزد خداوند هستند. سوره يونس ، آيه 18.
118- عبارت فوق نقل به معنى از روايت بحارالانوار، ج 101، ص 199، روايت 32مى باشد، در آنجا آمده است :((فَاِنْ خَشَعَ قَلْبُكَ وَ دَمَعَتْ عَيْنُكَ، فَهُوَ عَلامَةُ الاِْذْن ، فَادْخُلْ ...))پس اگر دلت حالت خشوع پيدا كرد و چشمت اشك آلود شد، اين نشانه اذن و اجازه است ،پس داخل [حرم ] شو...
119- عملى مخصوص كه دعاى آن در روز پانزدهم ماه رجب انجام مى شود. (به مفاتيحالجنان اعمال ماه رجب رجوع شود.)
120- مفاتيح الجنان ، اذن دخول زيارت حرمهاى شريف ، ص 311، عين اين عبارت درزيارت اميرالمؤ منين (ع ) نيز وارد شده است رجوع شود به بحارالانوار، ج 100، ص283، روايت 18.
121- هموزن ذرّه اى از وى پوشيده نمى ماند (سوره سباء، قسمتى از آيه 3).
122- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوب ، ص 61 68.
123- آيا باز زيادى هست ؟ قسمتى از آيه 30، سوره ق .
124- سجده كنيد.
125- مرا از آتش آفريدى و او را از گِل آفريدى (سوره اعراف ، قسمتى از آيه 12و سوره ص ، قسمتى از آيه 76).
126- هر كس به آنچه مى داند عمل كند، خداوند او را از امورى كه نمى داند آگاه مىگرداند. (به نقل از امام صادق عليه السّلام بحار الانوار، ج 78، ص 189).
127- كسانى كه در راه ما بكوشند مسلّماً آنان را به راههاى خود هدايت مى كنيم .(عنكبوت آيه 69).
128- هر كس به آنچه مى داند عمل كند از آنچه نمى داند كفايت مى شود. (ميزانالحكمه ، ج 6، ص 533).
129- سيد مهدى ساعى ، به سوى محبوبت ص 69 78.
130- كليات مفاتيح الجنان ، ص 211، از دعاى روز مبعث .
131- عنكبوت ، آيه 69.
132- هر كس به آنچه مى داند عمل كند، خداوند او را از امورى كه نمى داند آگاه مىگرداند.(به نقل از امام صادق عليه السّلام بحار الانوار، ج 78، ص 189).
133- هر كس به آنچه مى داند عمل كند از آنچه نمى داند كفايت مى شود.(ميزان الحكمة، ج 6، ص 533).
134- با غير زبانتان داعيان به سوى خدا باشيد. (بهنقل از امام صادق عليه السّلام اصول كافى ، ج 2، ص 77.)
135- مجله هيئت ، پيش شماره چهارم ، ص 9.
136- هر كس به آنچه مى داند، عمل كند، خداوند او را از امورى كه نمى داند آگاه مىگرداند. (از فرموده هاى امام صادق (ع )، بحار الا نوار ج 78، ص 189).
137- هر كس به آنچه مى داند عمل كند، از آنچه نمى داند كفايت مى شود. (ميزانالحكمة ، ج 6، ص 533).
138- و كسانى كه در راه ما بكوشند، مسلّماً آنان را به راههاى خود هدايت مى كنيم .(سوره عنكبوت ، آيه 99).
139- با غير زبانتان ، داعيانِ به سوى خداوند باشيد. به همين مضمون از امامصادق عليه السّلام (اصول كافى ج 2، ص 77 و 78، روايت 9).
140- با كسانى نشست و برخاست كنيد كه برخورد و ديدن آنان ، شما را به ياد خداآورد، و گفتارشان موجب افزونى دانش شما، واعمال آنان موجب رغبت و تمايل شما به آخرت گردد. (برگرفته از فرمايش امام صادقعليه السّلام اصول كافى ج 1، ص 39.)
141- جنّ و انس را، جُز براى اينكه مرا بپرستند نيافريدم . (سوره الذاريات ، آيه56).
142- بقره ، آيه 238.
143- همان ، آيه 42.
144- در محضر بزرگان ، محسن غرويان ، ص 99.
145- رجوع شود؛ بحارالانوار، ج 26، ص 306، روايت 66، و 68 و، ج 37، ص38، روايت 41، و ج 38، ص 6، روايت 9، و ص 11، روايت 17، و ج 40، ص 77، روايت113، و ج 85، ص 265، روايت 5.
146- سوره بقره ، آيه 156.
147- سوره يس ، آيه 60.
148- سوره نور، آيه 54، و سوره عنكبوت ، آيه 18.
149- سيد محمّد حسينى طهرانى ، انوار ملكوت قرآن ، ج 1، ص 20.
150- محمد على آبادى ، الگوى زعامت ، چاپ تابستان 1378، ص 70 و 71.
151- بحار الانوار، ج 71، ص 327 بهنقل از ميزان الحكمة ، ج 7، ص 543.

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation