بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب داستانهای بحارالانوار جلد 5, محمود ناصرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     BAHAR001 -
     BAHAR002 -
     BAHAR003 -
     BAHAR004 -
     BAHAR005 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

 

1- ب : ج 76، ص 273.
2- و منهم من يقول ائذن لى و لا تفتنى الا فى الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحيطةبالكافرين . توبه : آيه 49.
3- ب : ج 21، ص 193.
4- ب : ج 75، ص 95.
5- ب : ج 15، ص 392.
6- ب : ج 15، ص 401.
7- ب : ج 94، ص 279.
8- ب : ج 19، ص 281 و ج 22 و ج 131 و ج 75، ص 281.
9- ب : ج 86، ص 19.
10- ب : ج 7، ص 89.
11- ب : ج 6، ص 254 و ج 19، ص 246. با كمى تفاوت .
12- ب : ج 94، ص 56.
13- ب : ج 103، ص 248.
14- ب : ج 74، ص 56.
15- ب : ج 43، ص 296.
16- ب : ج 82، ص 92.
17- ب : ج 96، ص 158. در عده الداعى به جاىياكل الخمر، ياكل الجمر آمده كه در اين صورت معناى حديث چنين مى شود: كسى كه بدوناحتياج گدايى مى كند گويا آتش مى خورد.
18- چون در ميدان جنگ از طرف دشمن اعلان شده بود پيامبر كشته شده است .
19- ب : ج 22، ص 62.
20- آيات آخر سوره آل عمران : (191 - 194).
21- ب : ج 41، ص 16 - 22 و ج 69، ص 275 - 276 و ج 71، ص 319 و ج 77،ص 401 و ج 87، ص ‍ 201.
22-

يا حار همدانى من يمت يرنى
من مؤمن او منافق قبلا
يعرفنى طرفه و اعرف
بنعته و اسمه و ما عملا
و انت عند الصراط تعرفنى
فلا تخف عثرة و لا زللا
اسيقك من بارد على ظماء
تخاله فى الحلاوة العسلا
اقول للنار حين توقف للعرض
دعيه لا تقربى الرجلا
دعيه لا تقربيه ان له
حبلا بحبل الوصى متصلا
23- ب : ج 6، ص 179.
24- ب : ج 40، ص 331 و ج 41، ص 138 و ج 66، ص 322 با اندكى تفاوت .
25- ب : ج 40، ص 324 و ج 74، ص 143 و ج 103، ص 93 با اندكى تفاوت .
26- (آيا كسى كه در ساعات شب به عبادت پروردگارمشغول است و در حال سجده و قيام ، از عذاب آخرت مى ترسيد و به رحمت پروردگاراميدوار است . بگو آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند يكسانند؟!) زمر: آيه9.
27- ب : ج 33، ص 399.
28- ب : ج 41، ص 34 و ج 74، ص 407.
29- ب : ج 74، ص 205.
30- ب : ج 75، ص 455.
31- ب : ج 33، ص 260.
در تاريخ آمده است كه پس از سخنان كوبنده دارميه ، معاويه به انتقام اين اهانت گفت : بههمين جهت شكمت برآمده است . دارميه گفت : مردم همه در بزرگى شكم به مادر تو هندمثل مى زنند!
معاويه پرسيد: على را چگونه ديدى ؟ گفت : او را ديدم به پادشاهىگول نخورد، دنيا هرگز او را نفريفت ، سخنان او به دلهاى تاريك چون آفتاب روشنىمى بخشيد و مانند زيت كه رنگ ظرف تيره را مى گيرد زنگ دلها را پاك مى كرد.
معاويه گفت : راست گفتى ! اكنون از من چه مى خواهى ؟
گفت : به صد شتر سرخ مو نيازمندم .
معاويه گفت : اگر بدهم در دل تو به اندازه على محبت خواهم داشت ؟
دارميه گفت : هرگز چنين نخواهد شد.
معاويه حاجت او را برآورد، سپس گفت :
به خدا سوگند! اگر على زنده بود چنين مالى به تو نمى داد.
دارميه گفت : راست گفتى بهيچ وجه نمى داد، على عليه السلام حتى يك درهم ازمال مسلمانان را به خواهش دل و بيهوده به كسى نمى بخشيد.(ن )
32- ب : ج 100، ص 252. شهادت على عليه السلام درسال 40 هجرى پيش آمد و هارون در حدود سال 170 هجرى به خلافت رسيد، بنابراينبيش از 130 سال قبر على عليه السلام مخفى بوده است .
33- ب : ج 8، ص 35 و ج 36، ص 288 و ج 43، ص 21.
34- ب : ج 14، ص 198 و ج 43، ص 31.
35- ب : ج 8، ص 309 و ج 18، ص 351 و ج 103، ص 245 با اندكى تفاوت .
36- ب : ج 12، ص 264 و ج 43، ص 155 و ج 82، ص 86.
37- ب : ج 43، ص 225.
38- بوى خوش قرمز يا زرد رنگ كه از زعفران و غيره مى گيرند.
39- ب : ج 43، ص 238.
40-الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر.
41- ب : ج 43، ص 346.
42- ب : ج 44، ص 160.
43- ب : ج 43، ص 239.
44- ب : 44، ص 266.
45- ب : ج 78، ص 118.
46- ب : ج 44، ص 189.
47- ب : ج 44، ص 318.
48- ب : ج 6، ص 223.
49- ب : ج 46، ص 38.
50- ب : ج 45، ص 332.
51- ب : ج 46، ص 289. بقر، به معنى گاو و باقر، به معنى شكافنده است .
52- ب : ج 46، ص 306.
53- ب : ج 70، ص 56.
54- ب : ج 78، ص 163.
55- يا من وهبه لى و لم يكن شيئا جدد لى هبته .
56- ب : ج 47، ص 79.
57- ب : ج 75، ص 102 و ج 61، ص 253.
58- ب : ج 47، ص 55.
59- ب : ج 74، ص 93.
60- ب : ج 47، ص 359 و ج 104، ص 39.
61- ب : ج 47، ص 165.
62- هر كس تقواى الهى را پيشه كند خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند و اورا از جايى كه گمان ندارد روزى مى دهد. طلاق : آيه (2-3).
63- ب : ج 22، ص 131.
64- ب : ج 70، ص 104.
65- ب : ج 1، ص 226.
66- انسان هيچ سخنى نمى گويد مگر اين كه در كنار او دو فرشته رقيب و عتيدحاضرند.
67- ب : ج 76، ص 21.
68- ابواء دهى است بين مكه و مدينه كه حضرت آمنه مادر پيامبر صلى الله عليه وآله در آنجا دفن شده است .
69- براى آگاهى بيشتر از حال اين بانوى گرامى ، به جلد دوم ، داستان 37مراجعه شود.
70- ب : ج 48، ص 1.
71- ب : ج 48، ص 2.
72- ب : ج 48، ص 172.
73- ب : ج 25، ص 133 و 141 با اندكى تفاوت .
74- ب : ج 23، ص 75.
75- ب : ج 78، ص 356.
76- ب : ج 25، ص 275.
77- ب : ج 50، ص 38. در روزگار امامان (ع ) باور كردن اين گونه كارهامشكل بود تنها از روى تعبد پذيرفته مى شد ولى امروز كاملاسهل و آسان است . اكنون دانش بشر توانسته است كه تصاوير را به امواج الكتريكىتبديل نموده تصوير گوينده را نشان دهد و چون آوردن تصوير از راه دور انجام گرفتهبايد گفت آوردن خود شخص نيز امكان پذير است و كسانى كه خداوند عنايت بيشتر بهآنان كرده و علم بيكران در اختيارشان گذاشته توان انجام اين كارها را دارند.(ن )
78- و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه منحبل الوريد. سوره ق : آيه 16.
79- واذا ميثاقهم و منك و من نوح . احزاب : آيه 70.
80- نبئت و آدم بين الروح و الجسد .
81- الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس . سوره حج : آيه 75.
82- و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون . سوره انفال : آيه 33.
83- امام جواد عليه السلام در سن نه سالگى به مقام امامت رسيد.
84- ب : ج 50، ص 80.
85- ب : ج 50، ص 159.
86- ابن سكيت اهوازى ، شاعر، اديب ، لغت شناس ، از دانشمندان بزرگ شيعه و يارباوفاى امام جواد عليه السلام و امام هادى عليه السلام بود.متوكل اين دانشمند نام آور را به اجبار براى تربيت دو فرزندش (معتز و مؤ يد) به كارگمارده بود. روزى متوكل از وى پرسيد: اين دو فرزند من نزد تو محبوب ترند يا حسن وحسين ؟ ابن سكيت از اين مقايسه غلط سخت برآشفت و بى پروا گفت : به خدا سوگند قنبرغلام على عليه السلام در نظر من ، از تو و پسران تو، بهتر استمتوكل با شنيدن اين سخن ، چنان سخت غضبناك شد، بى درنگ فرمان داد زبان او را از پشتگردنش در آوردند و بريدند و بدين گونه ابن سكيت در 58 سالگى به شهادت رسيد.(در چگونگى شهادت ايشان اقوال ديگرى نيز ذكر شده است .)
87- ب : ج 50، ص 164.
88- احمد بن عبيدالله از طرف خليفه وقتمسئول اخذ خراج قم بود.
89- به امام جواد، امام هادى و امام عسكرى ابن الرضا گفته مى شد.
90- موفق برادر خليفه معتمد على الله بود و سمت فرماندهى لشكر را داشت و آدمخطرناك و ضد اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله بود.
91- ب : ج ، 5، ص 325.
92- ب : ج 50، ص 253 و ج 70، ص 117 و ج 72، ص 163 و ج 79، ص 302.
93- ب : ج 52 ص 25.
94- ب : ج 52 ص 25.
95- فتاواى مشهور بر اساس دلايل ديگر خلاف اين جمله ها است .
96- ب : ج 78، ص 53، در ج 53 مفصل تر آمده است .
97- ب : ج 53، ص 246.
98- ب : ج 52، ص 41.
99- در زمان طاغوت فكر مى كرديم ما قدرت نداريم . جامعه در شعله هاى فساد مىسوخت اگر روزى قدرت به دست ما بيفتد اسلام را پياده مى كنيم . زندگى ازچنگال فساد و جنايات تباه نجات مى يابد. خداوند اين قدرت را از راه امتحان در اختيار ماگذاشت . خدا را شكر، بيست و يك سال از عمر انقلاب مى گذرد، در اين مدت قدمهاى مثبتبرداشته شده است ، ولى توقع بيش از اينهاست . متاءسفانه در اين اواخر در برخىموارند نه تنها جلو نرفته ايم بلكه از اوايل انقلاب عقب نشينى هم كرده ايم !!
100- غالى مذهب كسانى را گويند كه مرتبه خدايى براى ائمه بوده اند.
101- ب : ج 47، ص 317.
102- ب : ج 47، ص 306.
103- ب : ج 20، ص 117 و ج 22، ص 116 با اندكى تفاوت .
104- ب : ج 22، ص 374 با كمى تلخيص .
105- ب : ج 18، ص 63.
106- ب : ج 47، ص 186.
107- ب : 75، ص 95.
108- ب : ج 44، ص 35.
109- ب : ج 23، ص 227.
110- ب : 44، ص 34.
111- ب : ج 13، ص 281.
112- ب : ج 13 ص 424.
113- ب : ج 14، ص 329.
114- كنفوسيوس يكى از حكماء است كه در حدود پانصدسال قبل از ميلاد مى زيست و اكنون پيروان زياد در چين و تبت و...دارد.
115- در مكتب استاد ص 52 (شيرازى ).
116- ب : ج 12، ص 251 و ج 73، ص 223.
117- ب : ج 82، ص 155.
118- ب : ج 14، ص 280.
119- ب : ج 14، ص 331.
120- ب : ج 72، ص 307 و 308.
121- ب : ج 100، ص 83.
122- ب : ج 14، ص 172.
123- ب : ج 69، ص 223.

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation