بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام, سید محمد نجفى یزدى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     AMIR0001 -
     AMIR0002 -
     AMIR0003 -
     AMIR0004 -
     AMIR0005 -
     AMIR0006 -
     AMIR0007 -
     AMIR0008 -
     AMIR0009 -
     AMIR0010 -
     AMIR0011 -
     AMIR0012 -
     AMIR0013 -
     AMIR0014 -
     AMIR0015 -
     FOOTNT01 -
     FOOTNT02 -
 

 

 
 

 

1- سوره جن ، 26.
2- آل عمران ، 26.
3- نمل ، 66.
4- نهج البلاغه خطبه 128 فيض السلام . و در ادامه كلام ، حضرت آن علم غيب را كهكسى نمى داند منحصر درآيه 34 سوره لقمان دانسته و فرمود: غير از اينها، علمى استكه خداوند به پيامبرش تعليم كرده و او به من ياد داده است .
5- امالى شيخ مفيد، ص 14. ((لا والله ما هى الا وراثة عنرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ))
6- معالى الاخبار، ص 100.
7- يس ، 12.
8- معانى الاخبار، ص 95- ينابيع المودة ، ص 77 با اندك اختلاف .
9- بحارالانوار، ج 40، ص 176- ينابيع المودة ، ص 77.
10- رعد، 43.
11- نمل ، 75.
12- سبا،3.
13- انعام ، 134.
14- نمل ،40.
15- تفسير نورالثقلين ، ج 4، ص 87 ازتفسير على بن ابرهيم .
16- بصائرالدرجات ، ص 127و128. ((و نزلنا عليك الكتاب تبيانالكل شى ء)) -89نحل .
17- تفسير نورالثقلين ، ج 2، ص 523 از امالى صدوق (ره ).
18- همان ، ج 2،ص 523 از تفسير على ابن ابراهيم .
19- همان ، ج 2، ص 521 از اصول كافى .
20- اعراف ، 145.
21- زخرف ، 63.
22- رعد، 43.
23- انعام ، 59.
24- الاحتجاج ، ج 2، ص 139.
25- تفسير نور الثقلين ، ج 2، ص 521.
26- بصائر الدرجات ، ص 208 و 209 واصول كافى .
27- بصائر الدرجات ، ص 208 و 209.
28- براى توضيح اين مساءله به صفحاتقبل مراجعه نمائيد.
29- تفسير نورالثقلين ، ج 2، ص 522 ازاصول كافى .
30- ينابيع المودة ، ص 66.
31- ينابيع المودة ، ص 69.
32- ينابيع المودة ، ص 73.
33- بحار الانوار، ج 40، ص 177.
34- بحار الانوار، ج 40، ص 153.
35- بصائر الدرجات ، ص 127.
36- الرعد: 39.
37- بحار الانوار، ج 40، ص 144 از ارشاد شيخ مفيد رحمة الله .
38- بحارالانوار، ج 40، ص 147.
39- بحار الانوار، ج 49، ص 73.
40- الاحتجاج ، ج 1، ص 110
41- ملل و نحل فرقه نظاميه ، و دلائل الصدق ، ج 2، ص 51.
42- اثباة الوصيه ، ص 143.
43- جريان تهديد خانه على عليه السلام را به آتش در كتابهاى معتبراهل سنت مثل تاريخ طبرى ، كنز العمال ، السياسة و الامامة و السقيفة مى تواند يافت .(دلائل الصدق ، ج 3، ص 51)
44- ((من كنت مولاه فهذا على مولاه )) ((هر كه من مولاى اويم اين على مولاى اوست)).
45- ((انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى )) ((نسبت تو به منهمانند است به موسى با اين تفاوت كه بعد از من پيامبرى نخواهد بود)).
46- اين همان حديث مجعول است كه براى بر كنارى خاندان پيامبر صلى الله عليهوآله از خلافت جعل كردند و حضرت امير عليه السلام همچنانكه بعدا خواهد آمد، فرمود:اگر چنين بود پس چرا عمر مرا يكى از كانديداهاى خلافت بعد از خود كرد؟!
47- الاعراف : 150.
48- الاحتجاج ، ج 1، ص 108 تا 114.
49- سعيد بن جبير را از اصحاب امام سجاد عليه السلام شمرده اند، او بدست حجاجبه خاطر پيروى از اهل بيت عليهما السلام به شهادت رسيد.
به فقه و زهد و عبادت و تفسير شهرت داشت ، او را ژرف انديش آگاه مى گفتند، گوينددر دو ركعت نماز يك ختم قرآن مى كرد، زمانى كه او را نزد حجاج بردند، به او گفت : توشقى بن كسير هستى ؟ سعيد گفت : مادرم بهتر مى دانست كه مرا سعيد بن جبير نام گذاشت !حجاج گفت : راجع به عمر و ابوبكر چه مى گويى ؟! آنهادر بهشتند يا جهنم ؟ سعيد گفت: اگر وارد بهشت شده بودم و ساكنين آنرا ديده بودم ، مى دانستم چه كسى آنجاست و اگروارد جهنم شده بودم و اهل آنرا مى ديدم ، ساكنين آنرا مى شناختم ، حجاج گفت : نظر توراجع به خلفا چيست ؟ سعيد گفت : من وكيل آنها نيستم . حجاج گفت : كداميك از آنها نزد توپسنديده ترند؟ سعيد گفت : هر كدام كه خداوند بپسندد. حجاج گفت : كداميك نزد خداوندپسنديده تر است ؟ سعيد گفت : اين را كسى مى داند كه اسرار و نجواى آنها را مى داند.حجاج گفت : نمى خواهى مرا تصديق كنى ؟ سعيد گفت : نمى خواهم ترا تكذيب كنم (معجمرجال الحديث ، ج 8،ص ‍ 113)
و سر انجام در سال 95 هجرى در سن 49 سالگى به دست حجاج كشته شد.
50- الاحتجاج ، ج 1، ص 355، مدينه المعاجز، ص 118 از مناقب الفاخرة .
51- بحار، ج 41، ص 312.
52- كاهن كسى است كه اخبار غيبى را از ستارگان يا اجنهنقل كند و پيشگوئى نمايد.
53- نام مكانى است .
54- بحار الانوار.
55- الارشاد، ص 341، شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد، ج 2، ص 287.
56- در صحن قصر يا مسجد جامع كوفه .
57- بحارالانوار، ج 42، ص 148، شرح ابن ابى الحديد، ج 4، ص 488 و ج 1،ص 361.
58- مدينه المعاجز، ص 44.
59- الاختصاص ، بصائرالدرجات ، الارشاد، اعلام الدرى ، بحارالانوار، شرح نهجالبلاغه ابن ابى الحديد.
60- بحار، ج 41، ص 357.
61- روستاى بزرگى در اطراف مدينه .
62- الفتح : 10.
63- عمره نام اعمالى است كه در مكه معظمه و كنار خانه خدا درطول سال انجام مى شود و داراى فضيلت بسيارى است .
64- الجمل ، ص 88.
65- بيعت در زمان سابق تعهدى بود كه افراد با حاكم به صورت دست دادن مىنمودند و اين نشان از قبول حكومت بود.
66- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 232.
67- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 232.
68- الغدير، ج 8، ص 287.
69- بحار، ج 41، ص 133.
70- الغدير، ج 8، ص 282.
71- الغدير، ج 8.
72- آهنى كه با آن حيوانات را داغ زنند و علامت گذارند.
73- نهج البلاغه ، خطبه 215 فيض الاسلام .
74- تاريخ طبرى 3،477، اقتلوا نعثلا فقد كفر؛ يعنى بكشيد ايننعثل را (كفتار نر، پير خرفت را) كه او كافر شده است !
75- حواءب همچنانكه از دميرى در حيوة الحيواننقل شده است نام نهر آبى است نزديك شهر بصره .
76- شرح ابن ابى الحديد، ج 1، ص 233.
77- و برخى تعداد اين شاهدان زور را هفتاد نفر ذكر كرده و گفته اند اين اولينشهادت زور در اسلام بوده است . بحار، ج 8، ص 422 كمپانى .
78- بحار، ج 8، ص 423 و ص 421 قريب من هذا.
79- كتاب سليم بن قيس .
80- بحار الانوار، ج 41، ص 328.
81- بحارالانوار چاپ كمپانى ، ج 8، ص 414.
82- ذى قار منطقه اى است نزديك بصره كهمحل درگيرى ايران و عرب بوده است .(شرح ابن ابى الحديد، ج 1، ص 309).
83- ارشاد، اعلام الورى ، بحار الانوار.
84- الاحتجاج ج 1، ص 237 به نقل از سليم بن قيس .
85- اشاره به آيه 33 احزاب .
86- اشاره به آيه 53 احزاب .
87- سليم بن قيس ، ص 21، و حكى عن البحار، ج 32، ص 216 و الاحتجاجللطبرسى .
88- الجمل ص 179 و 180 و 181.
89- سوره مباركه نور، 25.
90- شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 236.
91- و در روايتى فرمود: اين شمشيرى است كه بسيار با آن غصه از روى پيامبرزدوده است ولى اجل است و مرگ ناهنجار ((طال ما جلى به الكرب عن وجهرسول الله صلى الله عليه و آله و لكن الحين و مصارع السوء)) (الاحتجاج ، ج1، ص 239).
92- ((لقد كان لك برسول الله صلى الله عليه و آله صحبة و منه قرابة ولكن دخل الشيطان منحرك فاوردك هذا المورد))الجمل ، ص 209.
93- الجمل ، ص 74 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 5، 404 مراجعهشود.(نقش عايشه ).
94- الجمل ، ص 65.
95- الجمل ، ص 204 و 205 و 206.
96- شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 248.
97- الاحتجاج ، ج 1، ص 239 و جمله مذكور قسمتى از آيه 15 سوره ابراهيم است .
98- شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد، ج 1، ص 249.
99- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 250.
100- نهج البلاغه ، كلمات حضرت : 12.
101- شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 247،الجمل ، ص 216 قريب منه .
102- شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 250.
103- وسائل الشيعه ، ج 11،ص 58.
104- الوسائل ، ج 11، ص 75.
105- وسائل الشيعه ، ج 11، ص 55 و 56.
106- مروج الذهب ، ج 2، ص 389 تا 402 بطور خلاصه .
107- واقعه صفين ، ص 489.
108- الاءرشاد،ص 307.
109- مدينة المعاجز، ص 123.
110- واقعه صفين ، ص 512.
111- نهج البلاغه .
112- خبر متواتر به خبرى گويند كه از كثرت خبردهندگان در هر طبقه موجب قطعو يقين مى باشد.
113- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد.
114- مسعودى در مروج الذهب ، ج 2، ص 405 گويد: اين نهر در طبرستان بين حلوانو بغداد است و بر آن پلى است بنام پل طبرستان ، و حضرت فرمود:محل نابودى آنها اين طرف در وادى رميله است .
115- خصائص اميرالمؤمنين عليه السلام .
116- النص و الاجتهاد.
117- مروج الذهب ، ج 3 ص 404.
118- مروج الذهب ، ج 2، ص 407.
119- خصائص امير المؤمنين عليه السلام .
120- بحار الانوار، ج 41، ص 340 و شرح نهج البلاغه ، ج 2، ص 276.
121- همان .
122- نهج البلاغه .
123-الارشاد، ص 308.
124- النص و الاجتهاد به نقل از ابن حجر در صواعق .
- و اى كاش هنگامى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دستور داد اين كار را مى كرد.
125- النص و الاجتهاد از بخارى جزء دوم كتاب بدو الخلق ، ص 184.
126- بحار، ج 41، ص 310.
127- بحار، ج 41، ص 339 به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد.
128- كتاب سليم ، ص 623.
129- الارشاد.
130- نهج البلاغه ، خطبه 56.
131- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج 3، ص 56.
132- شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 55.
133- اسدالغابة به نقل تتمة المنتهى .
134- حموى در ثمرات الاوراق به نقل تتمة المنتهى .
135- احمد بن شعيب بن على متوفى 383 هجرى .
136- كشف حقيقت ، ص 263 و تتمة المنتهى بطور خلاصه .
137- الارشاد اعلام الورى .
138- مروج الذهب ، ج 3: 454، شرح ابن ابى الحديد، ج 5، ص 129.
139- تاريخ طبرى ، ج 11: 357، شرح ابن ابى الحديد، ج 1: 348، (الغدير، ج10، ص 142 تا 147).
140- همان .
141- شرح ابن ابى الحديد، ج 4، ص 57.
142- الغدير، ج 2،ص 102.
143- شرح ابن ابى الحديد، ج 4، ص 57.
144- شرح ابن ابى الحديد، ج 4، ص 61.
145- يوسف : 21.
146- صف :8.
147- مدينة المعاجز.
148- نفس المهموم ، ص 127.
149- الفتوح 5: 102، مقتل الحسين للخوارزمى 1: 245، البداية و النهاية 8:189، بحارالانوار 44: 388 اعيان الشيعة 1: 599 (موسوعة كلمات الامام الحسين عليهالسلام : 387).
150- منطقه شمال ايران تا وسعت بسيارى زير نظر يك حاكم اداره مى شده است .
151- سفينة البحار، ج 2، ص 270.
152- سفينة البحار، ج 2، ص 270.
153- سفينة البحار، ج 2، ص 270.
154- شرح ابن ابى الحديد، ج 4، ص 109.
155-هجر شهرى است در نواحى بحرين (نفس المهموم ).
156- نفس المهموم ، ص 83.
157- الارشاد، ص 316.
158- بحارالانوار، ج 42، ص 136 و الاختصاص ،ص 72.
159- نفس المهموم ، ص 81، و الاختصاص للشيخ المفيد، ص 73.
160- اصول كافى ، ج 2، ص 399.
161- الارشاد: ص 313.
162- نفس المهموم ، ص 78.
163- نفس المهموم ، ص 78.
164- نفس المهموم ، ص 78.
165- نفس المهموم ، ص 78.
166- نفس المهموم ، ص 79.
167- بحار، ج 42، ص 152.
168- نفس المهموم ، ص 93.
169- بحار، ج 41، ص 316.
170- نفس المهموم ، ص 84.
171- كشف الغمة ، ج 1، ص 383.
172- الارشاد.
173- الارشاد.
174- اصول كافى ، ج 2، ص 369 در مورد تاريخ اسارت و نحوه ازدواجشهربانو يا شاه زنان با سيد الشهداء عليه السّلامقول ديگرى نيز هست .
175- الارشاد: 317.
176- بحارالانوار، ج 41، ص 310.
177- بحارالانوار.
178- الكامل ، ج 5، ص 474.
179- تتمة المنتهى ، ص 111.
180- حديقة الشيعة ، ص 556.
181- مناقب ابن شهر آشوب ، ج 2، ص 259.
182- بحارالانوار، ج 41، ص 305 بهنقل از مناقب آل ابى طالب عليه السلام .
183- حديث الشسيعة ص 341.
184- بحار، ج 41، ص 317.
185- مروج الذهب .
186- تتمّة المنتهى
187- تتمّة المنتهى .
188- بحارالانوار، بنابراين ، عمرابوالدنيا حدودا سيصد و پنجسال بوده است !
189- بحار، ج 57، ص 224.
190- وسائل الشيعة ، ج 10، ص 435.
191- منقول از كشف الغمة و جلاء العيون .
192- منتهى الامال .
193- وسائل الشيعه ، ج 10، باب 82، ابواب المزار.
194- شرح ابن ابى الحديد، ج 2، ص 289.
195- بحارالانوار از شرح ابن ابى الحديد.
196- بحار، ج 41، ص 295.
197- شرح ابن الحديد، ج 2، ص 289 و بحار، ج 41، ص 342.
198- الاختصاص ، ص 11.
199- الاختصاص ، ص 11.
200- نفس المهموم ، ص 89.

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation